SEVDALI BULUT (Masal)
AZ GTTLER, UZ GTTLER:
Bam, ninemin dizine koyardm… Ninem, ocuklarn g­zne uykuyu, yldzl bir gece gibi dolduran masallar bilirdi. Masallar birbirine benzerdi…Az gidip, uz gidip, dere tepe dz gidip, arkaya baklnca bir arpa boyu yol gidildiini grmek yok mu, ite bunu benim kk kafam almazd.
SEVDALI BULUT
Dervi geldi, servinin altna oturdu, balad neyini flemeye. Ney’in deliklerinden aalar, yollar, dalar, baheler kt. Gide gide bir ln ortasna vard. lde dalar, aalar ykseldi. Yol­lar uzad. Buraya Ney lkesi dendi.
Dervi solukland, yine balad flemeye. Ney’den kara kar­ga gibi bir adam kt. Ad Kara Seyf idi. Dervi’in parasn ald. Dervi bir ta vurdu buna, utu gitti ta Ney lkesi’nin bir danda duran kr bir atn, gm eyerinin stne. Kara Seyf, btn Ney lkesi’nin sahibi oldu…
Dervi Ney’ini fledi, bu sefer dnyalar gzeli, on be ya­nda bir kz kt. Ad Aye idi. “Emret, dervi baba” dedi. Dervi baba “saol” deyip srtn svazlad. Aye bir ty oldu, utu geldi Ney lkesi’nde bir bahenin ine..
Kara Seyfi geldi, “bu baheyi bana sat” dedi. “Satmam” dedi. Bir tavan geldi, Kara Seyfi’nin atnn ayan srd. Kara Seyfi yere dt. Aye Kz’n bahesinden bir ak gvercin gelip Kara Seyfi’nin iki kann orta yerine pisledi. Kara Seyfi kzd. Kara Seyfi, okunu yayn alp kuun peine dt…
Dervi neyini fledi. Bir bulut kp ykseldi, gitti gitti Ney lkesi’ne. Aada byklarn temizleyen tavan grd. Bulut, bu ie ok gld. Tavan sevdi. Dost oldular. Bu esnada Kara Seyfi, ak gvercini aryordu. Grd de. Yayn gerdi. Tam okunu ata­cakt ki, bulut bu duruma kzd. ndi Kara Seyfi’nin tepesine, koy­du onu karanln iine. Gvercin de kap kurtuldu. Tavan ile ak gvercin Aye Kz’n yanma geldiler. Bulut onlar grd. Gitti geri geldi. Aye Kz’ grnce geri dnmt. Bulut bylece Aye kza sevdaland. Artk Aye Kz nereye, bulut oraya…
Kara Seyfi, gizlice geldi. Aye Kz’n bahesine girerek, deve dikeni hari, gzelim iekleri kesmeye balad. Bulut yukardan bunu grd. Ay gnderdi aa. Yldzlar da arkasndan. Kara Seyfi kamak zorunda kald. Aye Kz sabah baheye girdi. Bakt ki harap olmu. Deve dikenini de skp att. Deve dikeni bir ylan oldu tekrar bahenin yanna geldi. Bu arada Kara Seyfi’de yeni­den gelmiti. Bulut bunu grnce, bir hayalet olup Kara Seyfi’yi kovalad. Kara Seyfi, deve dikeni ile birlikte gitti. Gide gide, ku­raklk lkesine varp, bir uval toprak aldlar. Ordan rzgr lke­sine gidip, kp esen yelle doldurdular. Rzgr ykl olduklar iin krk gnlk yolu gnde aldlar. Geldiler Aye Kz’n bahesinin nne…
Aye Kz, tavanla ak gvercin yannda, uyuyordu. Kara Seyfi, topra br serpti, btn bahe kurudu. Aye Kz uyannca bir de ne grsn; bahe diye bir ey kalmam. Kara Seyfi “haydi, sat bana” dedi. “Satmam” dedi. Bulut geldi. Bu sefer de rzgr saldlar. Gkyznde, rzgrla bulutun sava balad. Deve di­keni de buluta saldrnca, gvercin bo durmayp, o da deve di­keninin paralamaya balad. Rzgr tek kalnca yoruldu. Sava bulut kazanmt. Ama bulutunun da artk bulut olarak kalmas zordu. Bardaktan boanrcasna yamaya balad. Bahe, yava yava eski halini ald. Kara Seyfi, bahede srlsklam olmutu. Bu srada ak gvercin, rzgrn peine dp geri ard. Rzgr Kara Seyfi’ye hn doluydu. yle bir esti ki, Kara Seyfi ayakta duramaz oldu. Ata bineyim dedi, kr at ifteledi. Rzgr Kara Seyfi’yi nne katp, grrd bir uurumdan aa att.
Aye Kzn bahesi tekrar eski halini ald. Ama Aye kz, bu­lut yok oldu diye zgnd. Ak gvercin ve tavan, “zlme se­venler lmez” dediler. Havuzu gsterdiler. Havuzun zerinden ince bir buu ge doru ykseliyordu. Bir mddet sonra Sevdal Bulut, gkteki yerini alp, aadakilere pckler gndermeye balad.
HIZIR:
Bir varm, bir yokmu. Bir padiah “Hzr’ bulup getirene dilediini vereceim” diyerek, sokaklara tellllar kartm,
Hzr’ kim bulacak? Hzr ancak ve ancak, Hdrellez Bayra-m’nda yeryzne iner ve sadece ok iyi insanlarn gzne gz­kr. Padiah istedi diye Hzr bulunur mu?
ok yoksul, ok ocuklu fakir bir adam padiahn huzuruna km, yklce bir para isteyerek krk gn iinde Hzr’ bulaca­m demi. Krk gn gemi, padiah artm: “Hzr’ buldun mu?” Adamn cevab: “Bulamadm padiahm, oluk ocuumu alktan kurtarmak iin yalan syledim.” olmu.
Padiah aldatan bu adama verilecek cezay vezirleri iler ko­numu. Birinci Vezir “krk paraya blmeli”; ikinci vezir “derisi­ni yzmeli”; nc vezir ise “sebebini anlamal ve balamal” demi. Bu arada bir ocuk, durmadan “herkes mesleine gre” diyormu. Padiah sorunca, birinci vezirin daha nce kasap, ikin­cisinin yorganc, nc vezirin ise rgat olduunu, rgat olann alk nedir bildii iin balanmasn istediini sylemi.
“Sen kimsin?” dye sorunca padiah, “Hzr’m, u yoksul adamla, nc vezirin gzne gzkmek iin geldim” demi ve elini kolunu sallayarak kp gitmi.
AYAINA DKEN BATAN KARGA
Bir varm, bir yokmu. Gkte uan, dada gezen bir karga varm. Bir gn ayana bir diken batm. karp bir kocakarya gstermi. “Sakla, sonra gelip alrm” demi. Kocakar, birka gn saklam. Sonra da amdann yakarken yanllkla dikeni de yakm. O anda karga gelip dikenini istemi. “Yand, ne yapaym” dem.
Karga km evin karsnda bir dala. Balam “ya amdan, ya diken” diye barmaya. Saatlerce barnca, kadn kurtulmak iin amdan vermi. Karga alm amdan, varm baka bir yal kadnn yanma. “Sakla” diyerek amdan vermi. Yal kadn, amdan yakarak ahrna inmi. nek bir tekmede amdan krm. Karga gelmi istemi. Tuz buz olduunu renince, “yleyse inei ver” demi. Kadn kulak asmam. Karga da km bir dala: “Yaamdan, ya inek” diye barm da barm. Kadn bakm kurtu­lu yok, inei vermi. Karga inei alp, baka bir kocakarya g­trm ve “bunu sakla, gelip alrm” demi. Aradan gnler ge­mi, karga gelmemi. Kocakan da inei kesip, olunun dnn­de ziyafet ekmi. Karga dn bitiminde gelip ineini istemi. “Yok” cevabn alnca da, bu sefer, “gelini ver” demi. Tabii ki vermemiler. O da km bir dala, balam barmaya: “Ya inek, ya gelin!” Saatler srm. Sonunda gelini kargaya vermek zorun­da kalmlar. Alm gelini dm yola. Gelmi da bandaki bir obann yanma. “Ver kavaln, al gelini” deyince, oban bakm gelin gzel. Raz olmu. Karga da balam kaval almaya:
“Dikeni verdim, amdan
aldm, amdan verdim, inei
aldm, nei verdim, gelini
aldm, Gelini verdim, kaval
aldm, Dttr dt de, dttr
dt…”