Sayfa 1 Toplam 10 Sayfadan 12 ... Sonuncu
Toplam 98 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gsteriliyor

Konu: Yargtay (Ceza) tihatlar

 1. #1
  yelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.674
  Tecrbe Puan
  100

  Standart Yargtay (Ceza) tihatlar

  Yargtay (Ceza) tihatlar
  Daire:CGK
  Tarih:2005
  Esas No:2005/110
  Karar No:2005/159
  lgili Maddeler:TCK 257
  lgili Kavramlar:GREV HMAL


  Z E T : 5237 sayl Yasann 257. maddesinin birinci fkrasnda grevde yetkiyi ktye kullanma suu kamu grevlisinin grevinin gereklerine aykr hareket etmesi ve bu aykr davran nedeniyle kiilerin maduriyeti, kamunun zararna neden olmas ya da kiilere haksz kazan salamas ile oluur. 765 sayl Yasann 230. maddesindeki suun oluumu iin norma aykr davran yeterli iken; 5237 sayl Yasann 257. maddesindeki suun oluabilmesi iin norma aykr davran yetmemekte; bu davran nedeniyle, kiilerin maduriyetine veya kamunun zararna neden olunmas ya da kiilere haksz bir kazan salanmas gerekmektedir. 765 sayl Yasann 230. maddesinde tehlike suu olarak dzenlenen bu su, 5237 sayl Yasada zarar suu haline getirilmi bulunmaktadr.

  Sann grevini ihmal suundan 765 sayl TCY nin 230/1, 80, 59/2, 647 sayl Yasann 4, 5 ve 6. maddeleri uyarnca sonuta 1.116 lira adli para cezas ile cezalandrlmasna, bu cezann alt eit taksitle alnmasna ve ertelenmesine ilikin Yargtay 4. Ceza Dairesince 30.06.2005 gn ve 38-30 say ile verilen kararn sank tarafndan temyiz edilmesi zerine, Yargtay C. Basavclnn onama istekli 12.09.2005 gnl teblinamesi ile Birinci Bakanla gnderilen dosya Ceza Genel Kurulunca okundu, gerei konuulup dnld:
  CEZA GENEL KURULU KARARI
  ..
  Yalova Ar Ceza Mahkemesince 15.06.2004 gn ve 84 112 say ile Bursa Cumhuriyet Savcs olarak grev yapan M..ǒin uhdesinde bulunan 116 adet hazrlk evrakn 5 ila 18 aya varan srelerle ilemsiz brakt, 06.10.2003 tarih itibaryla 955 adet derdest hazrlk evraknn bulunduu, belirtilen srelerle ilemsiz braklan 116 adet hazrlk evraknn bir blmnde dava zamanam sresinin de dolduu, sann bylece msnet grevi ihmal suunu iledii iddiasyla TCY. nn 230 ve 80 maddeleri uyarnca cezalandrlmas iin hakknda son soruturmann Yargtay 4. Ceza Dairesinde almasna karar verilmitir.
  ..
  Sann 116 adet soruturma evrakn 5 ila 18 ay arasnda ilemsiz kalmasna neden olduu sabittir. C. Savcs olarak i blm gerei kendisine den soruturma evraknn akibetini takip etmek, gereini yapmak, olanakl olan en ksa srede sonulandrmak ve bu ilemler srasnda kalem personelini denetlemekle grevli ve ykmldr. Ancak sank grevini yasalarn ve ynetmeliklerin ngrd ekilde yapmam, kalem personelini denetlememi, soruturma evraknn akibetini takip etmemi ve 116 adet soruturma evraknn ilemsiz kalmasna neden olmutur. Her ne kadar sank savunmalarnda i younluu nedeniyle bu durumun meydana geldiini, kalem personelinin yeterli olmadn, kastnn olmadn belirtmi ise de, bir ok soruturma evraknn bir yl aan srede ilemsiz braklmasn kendisi de aklayamamtr. Soruturma evraknn bir yl aan srede ilemsiz kalmas karsnda, i younluu mazeretine dayal savunma, makul ve hayatn olaan akna uygun deildir. Nitekim sank C. Savcsna, dier C. Savclarna verilen miktardan fazla bir i verilmemi olup dier C. Savclarnn ilerinde bir aksamann olmamas da savunmann aksini kantlamaktadr. Bu nedenle savunmaya itibar edilmesi olanakszdr. Sank, grevini gerei gibi yapmamakla yasaya aykr davranmtr.
  Ancak yasaya aykr bu davrann cezai sorumluluu gerektirip gerektirmedii ncelikle su tarihide yrrlkte bulunan 765 sayl Yasa hkmleri, bu yasaya gre suun sabit olduunun saptanmas halinde ise 01.06.2005 tarihinde yrrle giren ve Anayasann 38. maddesinin yansmasn oluturan 5237 sayl Yasann 7/1 maddesindeki ilendikten sonra yrrle giren kanuna gre su saylmayan bir fiilden dolay da kimse cezalandrlamaz ve hakknda gvenlik tedbiri uygulanamaz. Yine ayn maddenin ikinci fkrasndaki, suun ilendii zaman yrrlkte bulunan kanun ile sonradan yrrle giren kanunlarn hkmleri farkl ise, failin lehinde olan kanun uygulanr ve infaz olunur. Hkmleri ve Anayasann 90. maddesi uyarnca bir i hukuk normu haline gelen AHS nin 7. maddeleri nda deerlendirilmesinde yasal zorunluluk bulunmaktadr.
  765 sayl Yasann 240. maddesinde dzenlenen grevde yetkiyi ktye kullanma suu, sann ceza uygulamasnda memur saylan kimsenin kasten ya da yazl hallerden baka her ne suretle olursa olsun, grevini yasann gsterdii usul ve esaslardan baka surette yapmas veya yasann koyduu usul ve ekle uymadan yapmas ile oluur, ayn Yasann 230. maddesinde dzenlenen grevi ihmal suu ise ayn Yasann 279. maddesi uyarnca memur sfatna haiz olan kimsenin grevini yapmamas ya da gecikerek yapmas ile oluur. Grld gibi her iki maddedeki su da, memurun yasa veya dier hukuk normlar ile kendisine tanna yetkileri normlarn gsterdii ynetme ve usullere aykr olarak kullanmas ile olumakta olup, bu iki suu birbirinden ayran lt grevi ktye kullanma suunda etkin (aktif) grevi ihmal suunda ise etkin olmayan (pasif) bir davrann sz konusu olmasdr.
  Somut olayda sank C. Savcsnn etkin olmayan davranlar ile grevini gerei gibi yapmad saptandndan, eylemi 765 sayl Yasann 230. maddesi kapsamnda deerlendirilmelidir.
  Sann yukarda anlan normlar nda 5237 sayl Yasa hkmleri karsnda hukuki durumunun deerlendirilmesine gelince, 5252 sayl Yasann 9/3 maddesinde Lehe olan hkm nceki ve sonraki kanunlarn ilgili btn hkmleri olaya uygulanarak ortaya kan sonularn birbirleri ile karlatrlmas suretiyle belirlenir. hkm yer aldndan ncelikle 765 sayl Yasaya gre sabit kabul edilen eylemin 5237 sayl Yasaya gre su oluturup oluturmadnn belirlenmesinde zorunluluk bulunmaktadr.
  5237 sayl TCY nin kinci Kitap, Drdnc Ksm, Kamu daresinin Gvenilirliine ve leyiine Kar Sular balkl Birinci Blm nde 257. maddesinde dzenlenen Grevi Ktye Kullanma suu, 765 sayl Yasann 240. maddesinde yer alan Grevde Yetkiyi Ktye Kullanma, 230. maddesindeki Grevi hmal, 228. maddesinde dzenlenen Grevde Keyfi davran ve 212/1. maddesindeki Basit Rvet Alma Sularnn karln oluturmaktadr.
  5237 sayl Yasann 257. maddesinin birinci fkrasnda grevde yetkiyi ktye kullanma suu kamu grevlisinin grevinin gereklerine aykr hareket etmesi ve bu aykr davran nedeniyle kiilerin maduriyeti, kamunun zararna neden olmas ya da kiilere haksz kazan salamas ile oluur. Grld gibi 765 sayl Yasann 230. maddesindeki suun oluumu iin norma aykr davran yeterli iken; 5237 sayl Yasann 257. maddesindeki suun oluabilmesi iin norma aykr davran yetmemekte; bu davran nedeniyle, kiilerin maduriyetine veya kamunun zararna neden olunmas ya da kiilere haksz bir kazan salanmas gerekmekte, baka bir anlatmla 765 sayl Yasann 230. maddesinde tehlike suu olarak dzenlenen bu su, 5237 sayl Yasada zarar suu haline getirilmi bulunmaktadr. Nitekim bu husus madde gerekesinde; Kamu grevinin gereklerine aykr olan her fiili cezai yaptrm altna almak, su ve ceza siyasetinin esaslaryla badamamaktadr. Bu nedenle, grevin gereklerine aykr davrann belli koullar tamas hlinde, grevi ktye kullanma suunun oluturabilecei kabul edilmitir. Buna gre, kamu grevinin gereklerine aykr davrann, kiilerin maduriyetini sonulam olmas veya kamunun ekonomik bakmdan zararna neden olmas ya da kiilere haksz bir kazan salam olmas hlinde, grevi ktye kullanma suu oluabilecektir. eklinde vurgulanm, retide de bu husus Artuk Gken Yenidnya tarafndan TCY nin 257. maddesindeki suun olumas, kamu grevlisinin grevinin gereklerine aykr hareket etmesinden, kiilerin madur olmas veya kamunun zarar grmesi ya da kiilere haksz bir kazan salanmasna baldr. Bu sonular dourmayan norma aykr davranlar su kapsamnda deerlendirilemez. (Artuk-Gken-Yenidnya; Ceza Hukuku zel Hkmler, 6. Bask, s.685) eklinde aklanmtr.
  Norma aykr davrann maddede belirtilen sular dourup dourmadnn saptanmas iin ncelikle anlan kavramlarn aklanmas ve somut olayda gerekleip gereklemediklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
  Maduriyet kavram, sadece ekonomik bakmdan uranlan zararla snrl olmayp bireysel haklarn ihlali sonucunu douran her trl davran ifade eder. blm gerei sank C. Savcsna den soruturma evrakndan 116 adedinde haklarnda ilem yaplan phelilerin makul bir srede bir karar verilmemesi nedeniyle madur olduklar ak olduu gibi ayn olaylarda taraf olan su madurlar da bu durumdan madur olmulardr.
  Kiilere haksz salad konusunda bir belirleme ve iddia bulunmadndan, olayda bu enin gereklemedii anlalmaktadr.
  Kamunun zarara uramas hususuna gelince; madde gerekesinde ekonomik bir zarar olduu vurgulanan anlan kavramla ilgili olarak yasal dzenleme ieren, 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Yasasnn 71. maddesinde ise; mevzuata aykr karar, ilem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynanda arta engel veya eksilmeye neden olunmas eklinde tanmlanan kamu zarar, her somut olayda hakim tarafndan, i, mal veya hizmetin rayi bedelinden daha yksek bir fiyatla alnp alnmad veya ayn ekilde yaptrlp yaptrlmad somut olayn kendine zg zellikleri de dikkate alnarak belirlenmelidir. Bu belirleme, uranlan kamu zararnn miktarnn kesin bir biimde saptanmas anlamnda olmayp, miktar saptanamasa dahi, iin veya hizmetin nitelii nazara alnarak, rayi bedelden daha yksek bir bedelle alm veya yapmn gerekletirildiinin anlalmas halinde de kamu zararnn varl kabul edilmelidir. Ancak bu belirleme yaplrken, norma aykr her davrann, kamuya duyulan gveni sarst, dolaysyla, kamu zararna yol at veya zarara urama ihtimalini ortaya kard eklindeki bir varsaymla da hareket edilmemelidir.
  Somut olayda; sann eylemi ile dorudan balantl olarak nesnel llere uygun bir ekilde saptanm herhangi bir ekonomik zarar saptanmadna gre, anlan eylemde kamunun zarara uratldndan da sz edilmesine olanak bulunmamaktadr.
  Sana yklenen eylemde 5237 sayl Yasann 257. maddesinde yer alan kiilerin maduriyeti esi gerekletiinden, zel Dairece, sann grevi ihmal suundan cezalandrlmasna karar verilmesi isabetlidir.
  Bu itibarla sann tm temyiz itirazlarnn reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan zel Daire hkmnn onanmasna karar verilmitir.


 2. #2
  yelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.674
  Tecrbe Puan
  100

  Standart

  Silahla Yaralama
  Daire:CGK
  Tarih:2005
  Esas No:2004/9-213
  Karar No:2005/3
  lgili Maddeler:765s.kanun 45,456,459,460


  Kasttan Sz Edilebilmesi in Hareketten Doacak Sonucun Dnlm ve ngrlm Olmas Yeterli Olmayp Ayrca Sonucun da stenmi Olmas Gerekir

  ZET Uyumazlk, silahla yaralama eyleminin taksirle mi yoksa kasten mi gerekletirildii, buna bal olarak suun takibinin ikayete bal olup olmad noktasnda toplanmaktadr. Kan karde olmak amacyla sank, madurun istei zerine bakla kan kacak ekilde bileine izik atmak isterken ald alkoln de etkisiyle biraz derinden keserek yaralanmasna sebep olmutur. Kasttan sz edebilmek iin hareketten doacak sonucun dnlm ve ngrlm olmas yeterli deildir. Ayrca sonucun da istenilmesi gerekir. Taksirde ise, neticenin ngrlebilir olmas gerekli ve yeterlidir. Somut olayda sann eylemi, zensiz davran biimde beliren taksire dayaldr.
  765 sayl TRK CEZA KANUNU madde 45
  765 sayl TRK CEZA KANUNU madde 456
  765 sayl TRK CEZA KANUNU madde 459
  765 sayl TRK CEZA KANUNU madde 460

  Sank ’nn tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya neden olmak suundan beraatine ilikin Besni Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilen 01.04.2003 gn ve 76-72 sayl hkm st C.Savcs tarafndan temyiz edilmekle dosyay inceleyen Yargtay 9.Ceza Dairesi’nce 26.10.2004 gn ve 5186-5830 say ile;
  “Madurun raporuna ve ikayeti olmamasna gre sank hakkndaki kamu davasnn TCK’nun 460. maddesi gereince ortadan kaldrlmasna karar verilmesi gerekirken yarglamaya devamla yazl ekilde hkm tesisi” isabetsizliinden bozulmu ve CYUY’nn 322. maddesinin verdii yetkiye dayanlarak sank hakkndaki kamu davasnn TCK’nun 460. maddesi gereince ortadan kaldrlmasna karar verilmitir.
  Yargtay C.Basavcl ise 30.11.2004 gn ve 14023 say ile;
  “Yksek daire ile C.Basavclmz arasndaki uyumazlk eylemin kasten mi yoksa taksirle mi ilendiinin belirlenmesine ilikindir. zm iin ncelikle kastn ve taksirin aklanmas gerekmektedir.
  Trk Ceza Yasas’nda kast tanmlanmam, ancak 45. maddesinin 1. fkrasnda; “Crmde kastn bulunmamas cezay kaldrr. Failin bir eyi yapmasnn veya yapmamasnn neticesi olan bir fiilden dolay kanunun o fiile ceza tertip ettii ahval mstesnadr” demek suretiyle failin eyleminin oluturduu sonutan sorumlu tutulmas iin kastn bulunmasnn zorunlu olduu belirtilmitir. Yasamz tarafndan kabul edilen ve retide arlkl gr olan “bilin ve irade teorisi”, “karma teoriye” gre ise kast; yasann su sayd bir eylemi ve onu meydana getirecek hareketin sonularn bilerek ve ngrerek, isteyerek ileme iradesidir. Yani kastn iki unsuru vardr, bunlar bilme (ngrme) ve isteme unsurlardr (Dnmezer-Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. 2 ve 209 vd.; ztrk, Uygulamal Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, s. 251 vd. el, Su Teorisi, s. 229 vd.).
  Taksir ise; bir kimsenin iradi bir hareketi sonucu ngrlmesi mmkn ve zorunlu olan, fail tarafndan istenmeyen sonucun gereklemesidir. Taksirin unsurlar; fiilin taksirle ilenebilen bir su olmas, hareketin iradi olmas, sonucun ngrlebilmesi, sonucun istenmemesi, eylemle sonu arasnda uygun nedensellik bann bulunmasdr. TCK’nun 45. maddesinin 1. fkra 2. cmlesine gre taksirle ilenen fiiller ancak kanunda aka gsterilen hallerde cezalandrlabilir. radi fiil ise icabi (yapmak) veya ihmali (yapmamak) olarak ilenebilir. TCK taksirle adam ldrme ve messir fiili dzenleyen 455. ve 459. maddelerinde taksirde, tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik, nizama, emirlere ve talimata riayetsizlik olarak drt ayr kusurluluk hali kabul etmitir. Neticenin ngrlebilmesi, taksiri kaza ve tesadften ayrr. ngrlebilir neticenin istenmemesi ise taksiri kasttan ayran unsurdur. Kastta sonu istendii halde taksirde sonu istenmemektedir. Dnmezer-Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. 2, s. 256; ztrk, Uygulamal ve Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, s. 259 vd.).
  te yandan messir fiil sular genel kastla ilenen sulardandr. Baka bir deyile suun olumas iin zel kast aranmamaktadr. TCK’nn 456. maddesi genel kast olumsuz bir ifadeyle “katil kastyla olmakszn” diyerek aklamtr. Messir fiilde sann amac ya da saiki suun vasfn deitirebilir. Alacan almak amacyla borlusunu yaralayan sann eyleminin ihkak- hak suunu oluturmas gibi (Erem, Trk Ceza Hukuk zel Hkmler, c. IV, s. 416).
  Ayrca madurun rzas suu ortadan kaldrmaz. Yasa messir fiil suunda hukuka uygunluk sebebi olarak madurun rzasn kabul etmemitir. Beden btnl ile ilgili haklar zerinde kiinin snrsz tasarruf yetkisi yoktur. Beden btnlne zarar veren, kiinin toplumsal grevlerini yerine getirmesini engelleyecek eyleme ilikin rza, geerli olamaz. retide ounlukla madurun rzas takibi ikayete bal messir fiil eylemlerinde geerli kabul edildii halde, re’sen kovuturulan messir fiil eylemlerinde geerli kabul edilmemektedir. Bu suta madurun rzasn kabul etmek bizi sonuta tenaziyi kabul etmeye kadar gtrebilecektir ki Trk Hukukunda tenazi, kasten adam ldrme eklinde cezalandrlmaktadr (Erem, Trk Ceza Hukuku zel Hkmler, c. IV s. 416; el, Su Teorisi, s. 188, Dnmezer-Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku c. 2, s. 78, nder, Ceza Hukuk Dersleri, s. 260).
  stisnai iki halde vcut btnlne kar yaplan mdahaleler hukuka uygunluk sebepleri arasnda kabul edilmitir. Bunlar spor karlamalar ve tbbi mdahalelerdir. Spor oyunlar srasnda oyun kurallar ierisinde rakibe kar messir fiilde bulunulmas durumunda hukuka uygunluk sebebi mevcuttur. nk bizzat Devlet veya uluslararas kurulular bu faaliyetleri organize etmekte, izin vermektedir. Tbbi mdahaleler konusunda ise 1219 sayl Tababet ve uabat Sanatlarnn Tarz cras Hakknda Kanun ve 2238 sayl Organ ve Doku Alnmas Alanmas ve Nakli Hakknda Kanunlarda zel dzenlemeler mevcuttur (Dnmezer-Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. 2, s. 44 vd.). rf ve adet ise Ceza Hukukunun kaynan oluturmaz ve rf adet bir mazeret sebebi olarak kabul edilemez (Erem-Danman-Artuk, Ceza Hukuk Genel Hkmler, s. 556). Kald ki kan kardelii bir rf ve adet deildir. Sadece baz kimselerin hangi amala yaptklar belirlenemeyen snrl saydaki eylemleridir.
  Yukardaki aklamalar nda somut olay deerlendirildiinde; madur, kan kardei olmak amacyla sanktan bileini kesmesini istemitir. Sann meyve ba ile madurun bileini kesmesi zerine, madur 5 gn i ve gcnden kalacak ekilde yaralanmtr. Sank bilerek ve isteyerek madurun bileini bakla kesmitir. Esasen kan kardei olabilmek iin madurun vcudunda yaplan bir kesi sonucu kanamann meydana gelmesi gerekmektedir. Sank eyleminin sonucunda bir yaralamann meydana geleceini ngrmekte ve bu sonucu istemektedir. Ayrca sank bakla madurun bileine bir izik atarak amacna ulaabilecei halde, onu 5 gn i ve gcnden kalacak ekilde yaralamtr. Rapor sresi de sann kastnn younluunu gstermektedir. Bu nedenle sann eylemi taksirle yaralama deil, kasten yaralamadr. Madurun rzas eylemi su olmaktan karmadna, sann amac ve saiki hukuka uygunluk nedenleri arasnda yer almadna ve bir mazeret sebebi olamayacana gre; sank kasten messir fiil suundan cezalandrlmaldr” gr ile itiraz yasa yoluna bavurarak zel daire kararnn kaldrlmasna, yerel mahkeme hkmnn bozulmasna karar verilmesini istemitir.
  Dosya Yargtay Birinci Bakanl’na gnderilmekle Yargtay Ceza Genel Kurulu’nda okundu, gerei konuulup dnld.
  Ceza Genel Kurulu Karar
  Sank hakknda taksirle etkili eylem suundan alan kamu davasnn vazgeme nedeniyle ortadan kaldrlmasna karar verilen olayda zel daire ile Yargtay C.Basavcl arasndaki uyumazlk, silahla yaralama eyleminin taksirle mi yoksa kasten mi gerekletirildii, buna bal olarak da suun takibinin ikayete bal olup olmadnn belirlenmesi noktasnda toplanmaktadr.
  nceleme konusu olayda;
  Olay gecesi sank ile madurun yanlarnda arkadalar tank O. da olduu halde evde sohbet edip iki itikten sonra kan karde olmaya karar verdikleri, nce tank O’nun ardndan da sank ’nn bakla bileklerini kestikleri, kendi bileini kesemeyen madur M’nin ba verip sanktan bileini kesmesini istedii, alkoll olmas nedeniyle kendi bileini de derin biimde kesmi bulunan sann yanllkla madurun bileini de fazlaca kesmesi ve kan durduramamalar zerine birlikte hastaneye gidip tedavi olduklar, aldrlan doktor raporuna gre madurun sa n kol bilek st ksmnda cilt ve cilt altn ilgilendiren 4 cm. uzunluundaki enine kesi nedeniyle diki atld, mevcut yaralanmann (5) gn i ve gcne engel oluturduu anlalmaktadr.
  retide genel kabul grd ve eitli yargsal kararlarda da benimsenerek vurguland zere, ksaca “ngrlen ve su oluturan bir fiili gerekletirmeye ynelik irade” biiminde tanmlanan kastn iki unsuru bulunmaktadr.
  Bunlardan ilki; dnme ve ngrme (bilme) unsurudur. Buna gre, failin kasten hareket etmi saylabilmesi iin, tipe uygun hareketi, nceden dnp ngrm, zihninde canlandrm olmas gerektii gibi, sonucu da dnm ve ngrm olmaldr. Bu sonu, icra sularnda ve icra suretiyle ihmal sularnda yasann yasaklad, ihmal sularnda ise failin gerekletirmek istemedii, ancak yasa tarafndan gerekletirilmesi emredilen neticedir.
  Kastn ikinci unsuru ise; irade (isteme) unsurudur. Kastn varl iin, hareketten doacak sonucun sadece dnlmesi ve ngrlmesi, ksaca bilinmesi yeterli deildir. Ayrca sonucun da istenilmesi gerekir.
  te yandan, yasamzda bilinsiz taksirin de tanm bulunmamaktadr. Ancak, TCY’nn taksirle etkili eylem suunu dzenleyen 459. maddesinde, objektif zen ykmllnn ihlali nedeniyle taksir oluturan haller, “tedbirsizlik”, “dikkatsizlik”, “meslek ve sanatta acemilik”, “nizamat, evamir ve talimata riayetsizlik” gibi ifadelerle belirtilmitir.
  Ayrntlar Ceza Genel Kurulu’muzun 23.03.2004 gn ve 12-68 sayl kararnda belirtildii zere, taksirin unsurlarn be’e ayrmak mmkndr: a) fiilin taksirle ilenebilen bir su olmas, b) hareketin iradelii, c) neticenin iradi olmamas, d) hareketle netice arasnda nedensellik bann bulunmas, e) neticenin ngrlebilmesidir.
  zerinde nemle durulmas gereken husus udur ki; neticenin istenmemi olmas (iradi olmamas), taksirin nemli bir zelliini oluturmakta ve onu kasttan ayrmaktadr.
  Bilinli taksir kavram ise TCY’nn 45. maddesine su tarihinden sonra 08.01.2003 tarihli ve 4758 Sayl Yasa ile eklenen son fkra nedeniyle hukukumuza yeni girmi olup, anlan fkrada, “failin ngrd neticeyi istememesine ramen neticenin meydana gelmesi halinde bilinli taksir vardr...” hkmne yer verilmitir. Grlecei zere taksirden sz edilebilmesi iin neticenin ngrlebilir olmas gerekli ve yeterli iken, bilinli taksir halinde failin somut olayda ayrca bu neticeyi ngrm olmas da gereklidir.
  Bu aklamalar nda somut olay deerlendirdiimizde;
  Kan karde olmak amacyla, madurun istei zerine bakla kan kacak kadar izik atmak isterken ald alkoln dourduu kontrolszlkle bileini biraz derinden kesip (5) gn i ve gcne engel biimde yaralanmasna neden olan sann etkili eyleme ilikin sorumluluu zensiz davran biiminde beliren taksire dayaldr.
  Bu itibarla, yaralamann kasten gerekletirildiine ilikin Yargtay C.Basavcl itiraznn reddine karar verilmelidir.
  ounluk grne katlmayan kurul bakan ile bir ksm kurul yeleri;
  “Kastn unsurlarndan ilki; hareketin sonucunu da kapsayan (bilme) dnme ve ngrme, dieri ise; (isteme) iradedir. Sann dnp ngrd ve irade ettii husus, madurun bileinin kan kacak biimde kesilmesidir. Bu eylem sonucunda madurun cismen eza grmesi ve salnn bozulmas kanlmaz olup, bu netice failce de bilinmekte ve istenmektedir. Olayda, kastn hareketi ve neticeyi kapsayan bu iki unsuru da mevcut bulunduundan, saiki ne olursa olsun failin fiili kasten etkili eylem suunu oluturur. te yandan madurun rzas, etkili eylem suunun sadece takibi ikayete bal bulunan basit biimi bakmndan hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilebilir.
  Bu nedenle, kan karde olmak amacyla bakla madurun bileini kesen sann eylemi, re’sen takibe konu silahla kasten etkili eylem suunu oluturmaktadr” gerekesiyle, itirazn kabul gerektii yolunda kar oy kullanmlardr.
  SONU: Aklanan nedenlerle, Yargtay C.Basavcl itiraznn REDDNE, dosyann yerine gnderilmek zere Yargtay C.Basavcl’na tevdiine, 01.02.2005 gn oyokluu ile karar verildi.


 3. #3
  yelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.674
  Tecrbe Puan
  100

  Standart

  Temyiz Snr
  T.C.
  YARGITAY
  Ceza Genel Kurulu
  Esas No
  : 2005/10 - 140
  Karar No
  : 2005/143
  Tarih
  : 22.11.2005


  TEMYZ SINIRI
  GVENLK TEDBRLERNDE TEMYZ
  ZET:
  3167 sayl Yasann 16. maddesinde ngrlen ek keide etme yasa tedbir niteliinde olup 5237 sayl TCK. anlamnda gvenlik tedbiridir. 1412 sayl CMUK.nun 305. maddesinde temyiz edilemeyecek kararlar saylmtr. Blge Adliye Mahkemeleri kuruluncaya kadar 1412 sayl Yasa'nn temyize ilikin hkmleri geerli olacaktr. nsan Haklar ve Ana Hrriyetlerin Korunmasna Dair Avrupa Szlemesine ek 7 nolu protokol'n 2. maddesinde cezai konularda iki dereceli yarglama hakk dzenlenmitir. Burada getirilen ilkelere gre; suun hrriyeti balayc cezay gerektirmiyor olmas, denmemesi halinde hapse evrilememesi ve belirlenmi snr amamas gerekmektedir. Bu aklamalar nda verilen para cezas temyiz snrnn altnda ise de, bir yllk ek keide etme yasa temyiz snr kapsamnda kalmaktadr.

  Karlksz ek keide etmek suundan sann, 3167 sayl Yasann 4814 sayl Yasa ile deiik 16/1 ve TCY.nn 72. maddeleri uyarnca, her ek iin ayr ayr 260 milyon lira ar para cezas olmak zere toplam 520 milyon lira ar para cezasyla cezalandrlmasna, hesap sahipleri veya yetkili temsilcilerinin 1 yl sre ile ek hesab atrmalarnn yasaklanmasna ilikin (Ankara Drdnc Asliye Ceza Mahkemesi)nce verilen 15.09.2004 gn ve 603-749 sayl hkm, sank mdafii tarafndan temyiz edilmekle, dosyay inceleyen Yargtay Onuncu Ceza Dairesince 26.09.2005 gn, 6368-9964 say ile;

  "CGK.nun 1988/6-200 esas nolu ve 1988/9-91 esas nolu kararnda sank hakknda hkmolunan ehliyetin geri alnmasna dair yaptrmn feri ceza olduundan asl hkme temyiz edilebilirlik vasfn kazandrdndan bahsedilmi, CGK.nun 1989/8-200 esas sayl kararnda ise bahsi geen zoralma ilikin hkmn temyizi olanakl bulunduundan zoralma ilikin temyiz incelemesi srasnda 2955 sayl Yasaya aykrlk suundan kurulan mahkumiyet hkmnn de incelenmesi gerektii kabul edilmitir.

  Zoralm kararnn hem ceza hem tedbir niteliinde olduunda kuku yoktur.

  3167 sayl Yasann 16. maddesinde ngrlen ek hesab amaktan yasaklama kararnn ise tedbir niteliinde olduu ve temyiz incelemesi yaplabilmesinin asl hkme bal olduu kabul edildiinden;

  Hkmolunan cezann tr ve mahiyeti itibariyle 5219 sayl Yasa ile deiik CMUK.nun 305. maddesi gereince temyizinin mmkn olmad" gerekeleriyle temyiz isteminin reddine oyokluuyla karar verilmitir.

  Yargtay C. Basavcl ise; 26.10.2005 gn ve 11472 say ile;

  "5320 sayl Ceza Muhakemesi Yasasnn Yrrlk ve Uygulama ekli Hakkndaki Yasann 8. maddesi uyarnca uygulamas sren, 5219 sayl Yasa ile deiik 1412 sayl CMUY.nn 305. maddesinde "Temyizi Kabil Olan ve Olmayan Hkmler" bal altnda aynen:

  Madde 305: Ceza Mahkemelerinden verilen hkmler temyiz olunabilir. Ancak, onbe sene ve ondan yukar hrriyeti balayc cezalara ait hkmler hibir har ve masrafa tabi olmakszn Yargtay'ca re'sen tetkik olunur.


  kimilyar liraya kadar (ikimilyar dahil) para cezalarna dair olan hkmler,

  Yukar snr onmilyar liray gemeyen para cezasn gerektiren sulardan dolay verilen beraat hkmleri,

  Bu Kanun ile sair kanunlarda kesin olduu yazl bulunan hkmler,
  Temyiz olunamaz.

  Bu suretle verilen hkmler tekerrre esas olmaz. Ancak haklarnda 343. madde hkmleri dairesinde Yargtaya bavurulabilir.

  Hkm yer almaktadr.

  Yasa maddesindeki dzenlemeden anlalaca zere maddede, temyiz edilmeseler bile kendiliklerinden Yargtay incelemesine tabi olan hkmler gsterilmi, daha sonra temyiz edilemeyecek hkmlerin ve kararlarn hangileri olduu sralanmtr. Yasann son derece ak olan bu dzenlemesi karsnda, sank aleyhine olacak biimde yorum ve kyas yoluyla temyiz edilemeyecek hkmlerin geniletilmesi olanakl deildir.

  Yargtay kararlarnn ounluun dayand Yargtay Ceza Genel Kurulu'nun 02.10.1989 gn ve 8-200/274 sayl kararnda zetle;

  "TCY.nn 11. maddesinde saylan cezalar arasnda yer almayan msadere (zoralm), bir ceza olmayp, cezai mahkumiyetin sonucu bulunan bir tedbirdir.

  "Tedbir" karar da, Ceza Mahkemelerinden bir hkmle yani son kararla verildiine ve CMK.nun 305. maddesinde ayrk braklanlar arasnda saylmadna gre, temyiz incelemesine tabi tutulmas zorunludur" denilmektedir.

  06.06.1988 gn ve 202/245 sayl kararnda ise yine zetle;

  "CMK.nun 305. maddesinde, Ceza Mahkemelerinden verilen hkmlerin (son karar) temyiz olunabilecekleri ilke olarak kabul edilmi olup, yine bu maddede temyiz edilmeseler bile kendiliklerinden Yargtay incelemesine tabi olan hkmler gsterilmi, daha sonra temyiz edilemeyecek hkmlerin ve kararlarn hangileri olduu sralanmtr.

  "Tedbir" karar da, Ceza Mahkemesinden bir hkmle, yani son kararla verildiine ve CMUK.nun 305. maddesinde ayrk braklanlar arasnda saylmadna gre, temyiz incelemesine tabi tutulmas zorunludur. (Bkz. N. Kunter Ceza Muhakemesi Hukuku, 8. bas, 1986, S. 977; ztekin Tosun, Trk Su Muhakemesi Hukuku Dersleri, Cilt 2, 1976, S. 211; CGK. 19.03.1962 gn ve 21/20, 28.02.1983 gn ve 1-409/81 sayl kararlar).

  zel Daireler ve Genel Kurulumuz, asl ceza ynnden temyiz incelemesine tabi tutulmayan bir hkmle balantl olarak verilen "msadere", "meslek ve sanatn tatili", "iyerinin kapatlmas", "kahvehanenin karayolu kenarndan kaldrlmas", "meccel cezann TCK.nun 95/2. maddesi uyarnca aynen ektirilmesi" ve benzeri kararlarn hkme temyiz edilebilirlik vasfn kazandrdna karar vermi ve bu yoldaki uygulamalar istikrar kazanmtr (r: 4. CD. 02.05.1974 gn. 4154/3910, 7. CD. 18.12.1967 gn ve 9841/9883, 2. CD. 02.09.1966 gn ve 5833/5165, CGK. 14.01.1985 gn ve 2-533/10, 09.11.1987 gn ve 2-440/537 sayl kararlar).

  Tm bu aklamalar nda, ister "fer'i ceza" isterse "tedbir" olarak adlandrlsn, asl ceza ynnden temyiz incelemesine tabi tutulmayan bir hkmle balantl olarak sank aleyhine verilen kararlarn, hkme temyiz edilebilirlik vasfn kazandrdnda phe bulunmamaktadr.

  Kald ki yukarda akladmz Yargtay Ceza Genel Kurulu ve zel Daire kararlaryla oluturulan itihadi sonular; 01.06.2005 tarihinde yrrle giren 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun 223. maddesinde; "(1) durumann sona erdii aklandktan sonra hkm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmad, mahkumiyet, gvenlik tedbirine hkmedilmesi, davann reddi ve dmesi karar, hkmdr" denilmek suretiyle yasal dzenleme haline getirilmitir. Bylece hem Trk Ceza Yasasnda, hem de dier zel yasalarda yer alan gvenlik tedbirlerine ilikin hkmlerin temyiz edilebilirlii hususundaki duraksamalara ve tartmalara son verilmitir.

  Ayrca Blge Adliye Mahkemelerinin greve balamasndan sonra yrrle girecek olan 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun 286/2-g maddesindeki dzenlemeye gre; "Davann dmesine, ceza verilmesine yer olmadna, gvenlik tedbirine ilikin ilk derece mahkemesi kararlar ile ilgili olarak blge adliye mahkemesince verilen davann dmesine, ceza verilmesine yer olmadna, gvenlik tedbirine veya istinaf bavurusunun reddine dair kararlar" temyiz edilemez denilmektedir. Bu dzenlemenin mefhumu muhalifinden kan sonu ise; blge adliye mahkemeleri greve balayncaya kadar ilk derece mahkemelerinden verilen "gvenlik tedbirlerine" ilikin kararlarn temyiz edilebilir olduudur." gryle itiraz yasayoluna bavurularak Yargtay Onuncu Ceza Dairesinin red kararnn kaldrlarak hkmn esastan incelenmek zere zel Daireye gnderilmesine ve yokluunda verilen kararn katlma isteinde bulunan ikayeti vekiline zel Dairece teblii suretiyle eksikliin giderilmesine karar verilmesi isteminde bulunulmutur.

  Dosya Birinci Bakanla gnderilmekle, Ceza Genel Kurulunca okundu, gerei konuulup dnld.

  Sann karlksz ek keide etmek suundan, 3167 sayl Yasann 4814 sayl Yasa ile deiik 16/1. maddesi uyarnca her ek iin ayr ayr 260 milyon lira ar para cezas olmak zere sonuta, 520 milyon lira ar para cezasyla cezalandrlmasna ve ayn maddenin 3. fkras uyarnca hesap sahipleri veya yetkili temsilcilerinin 1 yl sre ile ek hesab atrmalarnn yasaklanmasna karar verilen somut olayda; zel Daire ounluu ile Yargtay C. Basavcl arasndaki uyumazlk, hkmn temyiz yeteneinin bulunup bulunmad noktasnda toplanmaktadr.

  5320 sayl Ceza Yarglamalar Yasasnn Yrrlk ve Uygulama ekli Hakkndaki Yasann 18. maddesi ile 1412 sayl CYUY. btn ek ve deiiklikleri ile yrrlkten kaldrlm ise de, ayn Yasann 8. maddesi ile, Blge adliye mahkemelerinin greve balama tarihinden nce aleyhine temyiz yoluna bavurulmu olan kararlar hakknda, kesinleinceye kadar 1412 sayl Yasann 322. maddesinin drdnc, beinci ve altnc fkralar hari olmak zere 305 ila 326. maddelerinin uygulanaca belirtilmekle, Blge Adliye Mahkemeleri kurulup faaliyete geinceye kadar verilen hkmlerle ilgili olarak 1412 sayl Yasann temyize ilikin hkmlerinin uygulanmas salanmtr.

  Bu hkm uyarnca yrrlkte bulunan 1412 sayl CYUY.nn 305. maddesinin 1. fkrasnda, ceza mahkemelerinden verilen hkmlerin temyiz olunabilecei kuralna yer verildikten sonra, onbe yl veya daha yukar hrriyeti balayc cezalara ait hkmlerin kendiliinden (re'sen) temyize tabi olaca, ayn fkrann 1, 2 ve 3. bentlerinde ise, iki milyar liraya kadar (iki milyar dahil) para cezalarna dair olan hkmler ve yukar snr onmilyar liray gemeyen para cezasn gerektiren sulardan dolay verilen beraat hkmleri ile yasalarda kesin olduu belirtilen hkmlerin temyiz olunamayacaklar belirtilmitir.

  Grld gibi yasamzn temyiz edilebilirlik iin arad ilk koul verilen kararn hkm niteliinde olmasdr.

  5271 sayl CYY.nn 223. maddesinde ise;

  Beraat,

  Ceza verilmesine yer olmadna,

  Mahkumiyet,

  Gvenlik tedbirine hkmedilmesi,

  Davann reddi,

  Davann dmesi,

  Kararlarnn hkm olduu belirtilmi, maddenin son fkrasnda ise; "Adli yarg dndaki bir yarg merciine ynelik grevsizlik karar"nn yasa yolu bakmndan hkm saylaca vurgulanmtr. Saylan hkmlerin verilme koullar da maddede ayrntl olarak dzenlenmi, 6. fkrada; "Yklenen suu ilediinin sabit olmas halinde, belli bir cezaya mahkumiyet yerine veya mahkumiyetin yan sra gvenlik tedbirine" hkmolunaca belirtilmitir.

  5237 ve 5271 sayl Yasalarn yrrle girmesinden nce, yasalarmzda asli-fer'i ceza ve tedbir ayrmnn bulunmas nedeniyle, tedbirlerin temyizinin olanakl olup olmadklar reti ve yargsal kararlarda deerlendirilmi;

  Prof. Dr. ztekin Tosun; "ceza mahkemelerinden verilen hkmler temyiz olunabilir hkm uyarnca, tedbir de ceza mahkemesinden bir hkmle yani son kararla verildiine gre temyiz edilebilir" (Trk Su Muhakemesi Hukuku Dersleri, 2. bas, c. 2, sh. 211 vd.) grn ileri srm,

  Kunter-Yenisey ise; "Ayn su iin temyiz edilemiyen asl ceza ile birlikte temyiz edilebilen ek bir ceza veya ahsi hak davasnda temyiz edilebilen bir karar verilmise," hkmn temyiz edilebilirlik vasfn kazandn belirtmilerdir (Ceza Muhakemesi Hukuku, kinci Kitap, 12. Bas, sh. 1160).

  Yargsal kararlarda da retideki bu grlere paralel olarak; hkmle (son kararla) verilen tedbir kararlarnn temyiz edilebilecei kabul edilmi, bu dorultuda, temyizi olanakl olmayan bir hkmle balantl olarak verilen "src belgesinin geri alnmas" (CGK. 25.04.1988 - 91/173), "msadere" (CGK. 01.10.1989 - 200/274), "erteli cezann TCY.nn 95/2. maddesi uyarnca aynen infaz, kahvehanenin karayolu kenarndan kaldrlmas" (CGK. 14.01.1985 - 533/10), "iyerinin kapatlmas", (2. CD. 12.11.1987 - 8466/8813), "crme vasta klnan meslek, san'at ve ticaretin tatili ile kapatma" (2. CD. 15.09.1987 - 7185/7270) tedbirlerinin hkme her ynyle temyiz edilebilme yetenei kazandrd vurgulanmtr.

  5237 sayl TCY.nda yaptrm olarak cezalar ve gvenlik tedbirlerine yer verilmi, 5271 sayl CYY.nn 223. maddesinde de gvenlik tedbirlerine hkmedilmesine ilikin kararlarn hkm saylaca aka belirtilmek suretiyle, tedbir kararlarnn temyiz yeteneinin bulunup bulunmad konusundaki tartmalar da sonlandrlmtr.

  Gvenlik tedbirlerine hkmedilmesine ilikin kararlarn hkm saylmas nedeniyle temyiz yeteneinin bulunduu bu ekilde belirlendikten sonra, somut olaydaki; 520 milyon lira ar para cezas ve ayn maddenin 3. fkras uyarnca hesap sahipleri veya yetkili temsilcilerinin 1 yl sre ile ek hesab atrmalarnn yasaklanmasna ilikin hkmn temyiz yeteneinin bulunup, bulunmadnn saptanabilmesi iin, gvenlik tedbirleri ile ilgili dzenlemeler ve maddedeki "ek hesab atrmalarnn yasaklanmasna" ilikin tedbirin hukuki niteliinin saptanmasnda zorunluluk bulunmaktadr.

  5237 sayl TCY.nn 2. maddesinde gvenlik tedbirleri ynnden de yasallk ilkesinin geerli olduu vurgulandktan sonra, "Birinci Kitap", "nc Ksm", "kinci Blm"de, "Gvenlik Tedbirleri" dzenlenmi, Yasann 53. maddesinde "Belli haklar kullanmaktan yoksun braklma", 54. maddede "Eya msaderesi", 55. maddede "Kazan msaderesi", 56. maddede "ocuklara zg gvenlik tedbirleri", 57. maddesinde "Akl hastalarna zg gvenlik tedbirleri", 59. maddede "Snr d edilme" ve 60. maddesinde "Tzel kiiler hakknda gvenlik tedbirleri" ile ilgili dzenlemelere yer verilmitir. Kukusuz gvenlik tedbirleri anlan maddelerde saylanlarla da snrl olmayp, zel yasalarda da, yasallk ilkesine uyulmak kouluyla farkl gvenlik tedbirlerine yer verilmesi olanakldr. Bu kapsamda, 3167 sayl Yasann 16. maddesinin 3. fkrasndaki "ilenen suun niteliine gre bir yl ile be yl arasnda belirlenecek bir sre iin hesap sahiplerinin ve yetkili temsilcilerinin ek hesab atrmalarnn yasaklanmasna karar" verilmesi ynndeki hkm de, zel yasalarda yer alan ve belli haklar kullanmaktan yoksun braklma sonucu douran, gvenlik tedbirlerinden biridir.

  Bu ekilde gerek bir mahkumiyete ek olarak gerekse bamsz olarak verilen gvenlik tedbirlerine hkmedilmesine ilikin kararn, dier ynleri itibariyle kesin olan hkme her ynyle temyiz edilebilirlik vasfn kazandrd saptandktan sonra, 305. maddedeki kesinlik snrnn nasl anlalmas gerektii konusunun da deerlendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadr.

  Bir ksm hkmlerle ilgili olarak yasayollarna bavurulmas olanann snrlandrlmas, i hukukta olduu kadar uluslararas szlemelere de konu olmu, konuyla ilgili olarak; nsan Haklar ve Ana Hrriyetlerin Korunmasna Dair Avrupa Szlemesine Ek 7 Nolu Protokol'n, "Cezai konularda iki dereceli yarglanma hakk" balkl,

  2. Maddesinde;

  "1. Bir mahkeme tarafndan cezai bir sutan mahkum edilen her kii, mahkumiyet ya da ceza hkmn daha yksek bir mahkemeye yeniden inceletme hakkna haiz olacaktr. Bu hakkn kullanlmas, kullanabilme gerekeleri de dahil olmak zere, yasayla dzenlenir.

  2. Bu hakkn kullanlmas, yasada dzenlenmi haliyle nem derecesi dk sular bakmndan ya da ilgilinin birinci derece mahkemesi olarak en yksek mahkemede yargland veya beraatini mteakip bunun temyiz edilmesi zerine verilen mahkumiyet hallerinde istisnaya tabi tutulabilir" hkmne yer verilmitir.

  Trkiye Cumhuriyeti tarafndan 14.03.1985 tarihinde imzalanan bu ek protokol, TBMM tarafndan henz onaylanmamas nedeniyle Anayasann 90. maddesi uyarnca yasa hkm niteliini kazanmam ise de, konu ile ilgili aklamalarda bulunan, Kunter-Yenisey; "Szlemeye aykr dmemeye almak iin 7 numaral Protokol'n yrrle girmesini yani kanun hkmnde saylmasn beklemeye ihtiya yoktur. Kald ki protokol imdiden Anayasamzn hukuk diye adlandrd "hukukun genel prensipleri" olarak "yazl olmayan hukuk"u oluturmakta ve mahkemelerimiz, kanuna olduu kadar hukuka da uygun karar vermek mecburiyetindedirler" grlerini serd ettikten sonra protokol'n bu hkm de nazara alnmak suretiyle, kesinlik iin aranan ltleri;

  "a. Su hrriyeti balayc ceza gerektirmemeli veya gerektirmiyor saylmaldr.

  b. denmeyen para cezas hapse evrilememelidir.

  c. ngrlm olan para cezas da belirlenmi snr amamaldr" eklinde aklamlardr (Ceza Muhakemesi Hukuku, kinci Kitap, 12. Bas, sh. 1157 vd.)

  O halde CYUY.nn 305. maddesinin 1. fkrasndaki kesinlik snrn, maddede belirtilen kesinlik snrlar iinde kalmak kouluyla, bakaca hibir hak kstlamas sonucunu dourmayan, para cezasna ilikin veya para cezas ngrlm hkmlerle snrl olarak yorumlamak yasann ruhuna ve uluslararas szlemelerle getirilen ilkelere daha uygun bir zm olacaktr.

  Bu aklamalar nda somut olay deerlendirildiinde; sann keide ettii iki ayr ek nedeniyle verilen 520.000 lira ar para cezas miktar itibariyle 1412 sayl Yasann 305. maddesi uyarnca kesin nitelikte bulunmakta ise de; ayn hkmle sank hakknda 3167 sayl Yasann 16. maddesinin 3. fkras uyarnca hesap sahipleri veya yetkili temsilcilerinin 1 yl sre ile ek hesab atrmalarnn yasaklanmasna da karar verildiinden hkm, kesinlik kapsam ve snrnn dnda kalmakta ve temyiz yasa yoluna tabi hale gelmektedir.

  Bu itibarla Yargtay C. Basavcl itiraznn kabul ile zel Daire red kararnn kaldrlmasna, hkmn katlma isteinde bulunan ikayeti vekiline tebliinin salanarak, esas ynnden inceleme yaplmak zere dosyann dairesine gnderilmesine karar verilmelidir.

  ounluk grne katlmayan Kurul yelerinden Onuncu Ceza Dairesi Bakan . Gngr; 3167 sayl Yasann 16. maddesinde ngrlen ek hesab amaktan yasaklama kararnn tedbir niteliinde olduu, temyiz incelemesinin de asl hkme bal bulunduu, bu itibarla hkmolunan cezann tr ve mahiyeti itibariyle 5219 sayl Yasa ile deiik CYUY.nn 305. maddesi gereince temyizinin mmkn olmad, gerekeleriyle itirazn reddi ynnde oy kullanmtr.

  Sonu: Aklanan nedenlerle,


  Yargtay C. Basavcl itiraznn (KABULNE),

  Yargtay Onuncu Ceza Dairesinin 26.09.2005 gn ve 6368-9964 sayl temyiz isteminin reddine ilikin kararnn (KALDIRILMASINA),

  Hkmn, katlma isteinde bulunan ikayeti vekiline Dairesince teblii ve temyiz itirazlarnn incelenmesi iin dosyann Yargtay Onuncu Ceza Dairesine gnderilmek zere Yargtay C. Basavclna (TEVDNE),

  22.11.2005 gn yaplan mzakerede oyokluuyla karar verildi.

  YKD.2006/02


 4. #4
  yelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.674
  Tecrbe Puan
  100

  Standart

  Kanun Yararna Bozma
  Daire:CGK
  Tarih:2005
  Esas No:2005/6-55
  Karar No:2005/64


  Yrrlkten Kalkan CMUK’taki Yazl Emir Yasa Yolunu Karlayan Ceza Muhakemesi Kanunundaki “Kanun Yararna Bozma” Kurumu - Kanun Yararna Bozma Koullar ve Sonular

  ZET Ceza Muhakemesi Kanunu, CMUK’ta dzenlenen yazl emir yasa yolunu dzenleyen maddeyi yrrlkten kaldrm ancak benzer kurum olan kanun yararna bozma kurumunu dzenlemitir. Mahkumiyete ilikin hkmn Yargtay’ca kanun yararna bozulmas halinde, ayet bozma nedeni savunma hakkn kaldrma veya kstlama sonucunu douran usul ilemlerine ilikinse, hakim veya mahkemece yeniden yaplacak yarglama sonucuna gre hkm verilecektir. Ancak bu hkm, nceki hkmle belirlenmi cezadan daha ar olamaz. Biliim hrszl suu asliye ceza mahkemesinin grevine giren sulardan olup durumal yarglamay gerektirir. Somut olayda ise sulh ceza mahkemesi ceza kararnamesi ile yarglamay sonulandrmtr. Yaplan usul hatas nedeniyle sann savunma hakk kstlanmtr. Bu durumda ceza miktar itibariyle kazanlm haklar sakl kalmak kaydyla sanklarn grevli mahkemede yarglanmas gerekir.

  1412 sayl CEZA MUHAKEMELER USUL KANUNU madde 343
  5271 sayl CEZA MUHAKEMES KANUNU madde 309,310
  Biliim hrszl suundan sanklar S. ile E’nin TCY’nn 526/1 ve 647 Sayl Yasann 4/1. maddeleri uyarnca sonu olarak 606.534.000’er TL ar para cezas ile cezalandrlmalarna ilikin zmir 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nden verilip yasa yoluna bavurulmakszn kesinleen ceza kararnamesine ynelik olarak Adalet Bakan tarafndan yazl emir yasa yoluna bavurulmas zerine dosyay inceleyen Yargtay 6. Ceza Dairesi’nce 22.02.2005 gn ve 7543-1680 say ile;
  “Anlan yazda;
  “Tm dosya kapsamna gre, sanklarn daha nce altklar irketlere ait bilgisayar programlarn ve kaynak kodlarn hukuka aykr olarak ele geirip kullanmak eklinde belirlenen eylemlerinin TCK’nun 525/a maddesinde dzenlenen bilgileri otomatik olarak ileme tabi tutulmu bir sistemden programlar, verileri veya dier herhangi bir unsuru hukuka aykr olarak ele geirmek suunu oluturduu gzetilmeksizin yazl ekilde karar verilmesinde isabet grlmemi olduundan bahisle CMUK’nun 343. maddesi uyarnca anlan kararn bozulmas” dairemizden istenilmi ise de;
  Kanun yararna bozma istemine dayanan Yargtay C.Basavcl ihbar yazs ve incelenen dosya ieriine gre; sanklara ykletilen eylem TCK’nun 525/a maddesinde tanmlanan suu (crm) oluturabilir ise de; ayn yasann 526/1. maddesine aykrlktan verilip kesinleen ceza kararnamesi sanklarn yararnadr.
  Sanklar aleyhine kanun yararna bozma isteminde bulunulamayaca gibi Yargtay Ceza Dairesi’nin ilk derece mahkemesinin yerine geerek bir uygulama yapmas olana da bulunmamaktadr”
  Yargtay C.Basavcl ise bu karara kar 03.05.2005 gn ve 58570 say ile;
  Balangcnda reti ve yargsal kararlardan ayrntl rnekler verdii itiraz yazsnn devamnda;
  “nemli ve arpc hukuka aykrlk oluturan yanlglar bakmndan verilebilen yazl emirle bozma kararlar, uygulama birliinin salanmasn amalayan eletirisel, retici, aklayc kararlardr. Bu ama dorultusunda, olaan temyiz yolundan farkl olarak, aleyhe etki etmemek zere verilen bozma kararlar sonucunda yerel mahkemece verilen hkm ortadan kalkmaz, verilen ceza da aynen ektirilir. Yasa yararna yaplan incelemenin aleyhe etki etmemek kouluyla incelemenin hem lehe hem de aleyhe olmas doaldr. CMUK’nun 343. maddesinin sylemine kout olarak yukarda yollama yaplan yargsal kararlarda da bu durum aka vurgulanmtr.
  CMUK’nun 343. maddesinin 4. fkrasnda, mahkemenin davann esasna amil olarak verdii kararlarn ilgililerin aleyhine olarak yazl emir ile bozulabileceinin ngrlmesi, ancak bu bozmann alakadarlarn aleyhine sonu dourmayacann kabul edilmesi karsnda; sanklar aleyhine kanun yararna bozma isteminde bulunulamayaca, kanun yararna bozmann ancak hkml aleyhine sonu dourmamas halinde mmkn olduu, bozulan uyumazln esasn zmleyen hkm yerine Yargtay’ca karar verilmesinin olanakl olduu durumlarda bu yola bavurulmas gerektii sylenemez.
  Bu durumlarda, Yargtay’n yerel mahkeme kararnn hukuka aykrln belirlemesi ve yasaya aykr hkmn bozulmasna karar vermesi, ancak bu bozma ilgililer aleyhine olduundan dolay kararnda bozmann ilgililer aleyhine tesir etmeyeceini belirtmesi gerekmektedir” gr ile itiraz yasa yoluna bavurarak zel daire kararnn kaldrlmasna, yerel mahkeme kararnn sanklarn aleyhine etki etmemek zere yasa yararna bozulmasna, karar verilmesini talep etmitir.
  Dosya Yargtay Birinci Bakanl’na gnderilmekle, Yargtay Ceza Genel Kurulu’nda okundu, gerei konuulup dnld.
  Ceza Genel Kurulu Karar
  nceleme konusu olayda;
  zmir C.Basavcl’nn sulh ceza mahkemesine hitaben dzenledii iddianamede; “sanklarn ikayeti irketlerin eski alanlar olduu, su tarihinde ikayetilere ait bilgisayar programlar ve kaynak kodlarn ele geirip haksz olarak kullandklar” iddia olunmu, bilgisayar programn kullanmak suundan TCY’nn 526/a maddesi uyarnca cezalandrlmalar, emanetteki eyann da TCY’nn 36. maddesi uyarnca msaderesi talep edilmitir.
  Dzenledii ceza kararnamesinde eylemi ayn ekilde kabul eden yerel mahkeme ise; sanklarn TCY’nn 526/1, 647 Sayl Yasann 4/1. maddeleri uyarnca sonu olarak 606.534.000’er Lira hafif para cezas ile cezalandrlmalarna, emanetteki CD ve belgelerin zoralmna karar vermi, bu karar itiraz edilmeyerek kesinlemitir.
  Adalet Bakan bu karara kar yazl emir yasa yoluna bavurarak; “sanklarn daha nce altklar irketlere ait bilgisayar programlarn ve kaynak kodlarn hukuka aykr olarak ele geirip kullanmak eklinde belirlenen eylemlerinin TCY’nn 525/a maddesinde dzenlenen, “bilgileri otomatik olarak ileme tabi tutulmu bir sistemden programlar, verileri veya dier herhangi bir unsuru hukuka aykr olarak ele geirmek” suunu oluturduu gzetilmeksizin yazl ekilde karar verilmesinde isabet bulunmadndan” bahisle, anlan kararn CYUY’nn 343. maddesi uyarnca bozulmas yolunda istemde bulunmu,
  Yargtay 6. Ceza Dairesi de; “sanklara ykletilen eylem TCK’nun 525/a maddesinde tanmlanan suu oluturabilir ise de; ayn yasann 526/1. maddesine aykrlktan verilip kesinleen ceza kararnamesi sanklarn yararnadr.
  Sanklar aleyhine kanun yararna bozma isteminde bulunulamayaca gibi Yargtay Ceza Dairesi’nin ilk derece mahkemesinin yerine geerek bir uygulama yapmas olana da bulunmamaktadr” gerekesiyle kanun yararna bozma isteminin reddine karar vermitir.
  Yargtay C.Basavcl ise; sank aleyhine kanun yararna bozma isteminde bulunulabileceini, hkmde yasaya aykrlk bulunduunu saptayan Yargtay’n aleyhe sonu dourmamak zere hkm bozmas gerektiini belirterek itiraz yasa yoluna bavurmutur.
  Grlecei zere zmemiz gereken hukuki sorunlar; sanklar aleyhine yazl emir yasa yoluna gidilmesinin mmkn olup olmad, byle bir bavuru zerine yaplan inceleme srasnda hkm veya kararda yasaya aykrlk saptayan zel dairenin hkm bozup bozamayaca ve nihayet bu durumda yeniden yarglama yaplmasnn mmkn olup olmad hususlarnda toplanmaktadr.
  Ceza kararnamesinin dzenlendii tarihte yrrlkte bulunan 1412 sayl CYUY’nn 386 ve devam maddelerine gre, sulh hakimlerinin ceza kararnamesi verebilmeleri iin gerekli koullar unlardr:
  a) Su, sulh mahkemelerinin grevine girmelidir.
  b) Yasada ngrlen yaptrmlara hkmedilmelidir.
  c) Duruma almadan karar verilmelidir.
  d) in ceza kararnamesi ile sonulandrlmas sakncal grlmemelidir.
  e) Karar yasal unsurlar iermelidir.
  f) Sana tebli olunmaldr.
  Her olayda bu unsurlarn varlnn aranmas gerekli ise de, ncelikle davann sulh mahkemesinin grevine girip girmedii belirlenmelidir. Grevin saptanmasnda da iddianamede tanmlanan fiil l alnmaldr. Sulh hakimi bu fiili serbeste takdir edebilecektir. Ancak bu nitelendirme iddianamede gsterilen fiilin yasalarda ngrlen su tipleri ile karlatrlmas suretiyle yaplmaldr. ddianamede belirtilen ve fiille uyumlu bulunmayan su ad veya sevk maddesi, su niteliinin belirlenmesi konusunda l alnamaz.
  ncelenen olayda;
  ddianamede tanmlanan ve nitelenen eylem, 765 sayl TCY’nn 525/a maddesinde dzenlenen ve yarglama grevi asliye ceza mahkemesine ait bulunan biliim hrszl suuna ilikindir. te yandan, gerek bu su bakmndan yasada ngrlen yaptrm tr ve miktar, gerekse yarglamasnn duruma alarak yaplmasnn zorunlu bulunmas karsnda, mevcut davann ceza kararnamesi ile sonulandrlmasna yasal olanak bulunmamaktadr. Bu itibarla, aklanan usul yanlgsnn hukuka aykrlk oluturduu aktr.
  Konunun Ceza Genel Kurulu’nda yaplan grmeleri srasnda ilk mzakerede; 1412 sayl CYUY’nn 343. maddesinin akl karsnda sank aleyhine yazl emir (olaanst temyiz) yasa yoluna bavurulmasnn mmkn olduu, bu halde aleyhe sonu dourmamak zere hkmn bozulmas gerektii oyokluu ile kararlatrlm, ancak hkmn bozulmas zerine yeniden yarglamann mmkn olup olmad hususunda yaplan oylamada karar iin gerekli oyounluuna ulalamamtr. Bu konunun akla kavuturulmas bakmndan gerekletirilen ikinci mzakereden nce 1 Haziran 2005 tarihinde 5271 sayl Ceza Muhakemesi Yasas yrrle girmitir. Bu Yasa, 1412 sayl Ceza Muhakemeleri Usul Yasas’nn yazl emir (olaanst temyiz) yasa yolunu dzenleyen 343. maddesini yrrlkten kaldrm, ancak benzer bir kurumu “kanun yararna bozma” bal altnda 309 ve 310. maddelerinde dzenlemitir. Yarglama usulne ilikin normlarn yrrle girer girmez uygulanmas ilkesi gereince somut olayda derhal tatbiki zorunlu bulunan 309. maddede;
  “(1) Hakim veya mahkeme tarafndan verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden gemeksizin kesinleen karar veya hkmde hukuka aykrlk bulunduunu renen Adalet Bakan, o karar veya hkmn Yargtay’ca bozulmas istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargtay Cumhuriyet Basavcl’na yazl olarak bildirir.
  (2) Yargtay Cumhuriyet Basavcs, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hkmn bozulmas istemini ieren yazsn Yargtay’n ilgili ceza dairesine verir.
  (3) Yargtayn ceza dairesi ileri srlen nedenleri yerinde grrse, karar veya hkm kanun yararna bozar.
  (4) Bozma nedenleri:
  a) 223’nc maddede tanmlanan ve davann esasn zmeyen bir karara ilikin ise, karar veren hakim veya mahkeme, gerekli inceleme ve aratrma sonucunda yeniden karar verir.
  b) Mahkmiyete ilikin hkmn, davann esasn zmeyen ynne veya savunma hakkn kaldrma veya kstlama sonucunu douran usul ilemlerine ilikin ise, karar veren hakim veya mahkemece yeniden yaplacak yarglama sonucuna gre gereken hkm verilir. Bu hkm, nceki hkmle belirlenmi olan cezadan daha ar olamaz.
  c) Davann esasn zp de mahkmiyet dndaki hkmlere ilikin ise, aleyhte sonu dourmaz ve yeniden yarglamay gerektirmez.
  d) Hkmlnn cezasnn kaldrlmasn gerektiriyorsa cezann kaldrlmasna, daha hafif bir cezann verilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargtay Ceza Dairesi dorudan hkmeder.
  (5) Bu madde uyarnca verilen bozma kararna kar direnilemez” denilmektedir.
  Madde metninden de aka anlalaca zere; mahkumiyete ilikin hkmn Yargtay’ca “kanun yarar”na bozulmas halinde, ayet bozma nedeni savunma hakkn kaldrma veya kstlama sonucunu douran usul ilemlerine ilikinse, hakim veya mahkemece yeniden yaplacak yarglama sonucuna gre gereken hkm verilecek, ancak bu hkmde verilecek ceza, nceki hkmle belirlenen cezadan daha ar olamayacaktr.
  nceleme konusu olayda;
  765 sayl TCY’nn 525/a maddesine mmas olup, asliye ceza mahkemesinin grevine giren ve durumal yarglama yaplmas gereken biliim hrszl suuna ilikin kamu davasnn sulh hakimi tarafndan eylemin 765 sayl TCY’nn 526/1. maddesinde tanmlanan yetkili mercilerin emirlerine aykrlk olarak kabul edilmek suretiyle ceza kararnamesi ile sonulandrlmas, kararn bozulmasn gerektiren bir hukuka aykrlktr. Bu usul yanlgs nedeniyle sanklarn durumada savunma yapma olanaklar btnyle ortadan kaldrlm bulunmaktadr. O halde, ceza miktar itibariyle kazanlm haklar sakl kalmak zere, sanklarn grevli mahkemede yeniden yarglanmalar gerekir.
  Bu itibarla Yargtay C.Basavcl itiraznn kabulne karar verilmelidir.
  SONU:
  Aklanan nedenlerle;
  1- Yargtay C.Basavcl itiraznn KABULNE,
  2- Yargtay 6. Ceza Dairesi’nin 22.02.2005 gn ve 7543-1680 sayl kararnn KALDIRILMASINA, Adalet Bakannn kanun yararna bozma isteminin 5271 sayl CMY’nn 309. maddesi uyarnca KABULNE,
  3- zmir 6. Sulh Ceza Hakimlii’nin 17.10.2003 gn ve 1477-1187 sayl kararnn BOZULMASINA,
  4- Sanklar S. ile E’nin bozulan ceza kararnamesinde belirlenen ceza miktarlarnn kazanlm hak olarak korunmas artyla biliim hrszl suundan yarglanmalar iin dosyann zmir Asliye Ceza Mahkemesi’ne gnderilmek zere Yargtay C.Basavclna tevdiine,
  24.05.2005 gn yaplan birinci mzakerede gerekli oyounluuna ulalamamas nedeniyle 14.06.2005 gn gerekletirilen ikinci mzakerede oybirlii ile karar verildi.


 5. #5
  yelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.674
  Tecrbe Puan
  100

  Standart

  Kanun Yararna Bozma - Sonradan Yasa Deiiklii
  CG 00 Esas : 2005/3-99 Karar: 2005/000103 Tarih: 20.09.2005


  Kanun yararna bozma (yazl emir), olaan yasa yollarna bavurulmakszn kesinleen hkmde, verildii zaman yrrlkte bulunan usul veya maddi ceza hukukuna ilikin, hukuka aykrlklarn giderilmesi ile snrl bavurulan olaanst bir yasa yolu olup, sonradan gerekleen yasa deiikliklerine dayanlarak bu olaanst yasa yoluna bavurulamayaca gibi, Yargtay'ca da, sonraki yasa deiiklikleri kanun yararna bozma (yazl emir) gerekesi yaplamaz.

  (1412 s. CMUK. m. 343) (5271 s. Ceza Muhakemesi K. m. 309)

  Yaralama suundan sank Yaln'n 765 sayl Trk Ceza Yasasnn 456/2, 463, 51/1 ve 647 sayl Cezalarn infaz Hakknda Yasann 4. maddeleri gereince 3.120.390.000 Trk liras ar para cezas ile cezalandrlmasna, evvelce ilemi bulunduu ky merasna tecavz suundan Kayseri 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 5.5.2004 tarihinde kesinlemi, 1.4.2004 gn ve 1061-447 sayl karar ile verilen erteli 346.785.000 Trk liras ar para cezasnn 765 sayl Trk Ceza Yasasnn 95/2. maddesi gereince aynen infazna dair Kayseri 4. Asliye Ceza Mahkemesince 10.11.2004 gn ve 729-914 say ile verilip, temyiz yoluna bavurulmakszn 18.1.2005 tarihinde kesinleen kararna kar Adalet Bakannca, sann son iledii suun, daha nce ertelenmi olan para cezasna ilikin ilamn hkm tarihinden nce, 3.7.2003 gn ilenmi olmas nedeniyle olayda 765 sayl Trk Ceza Yasasnn 95/2. maddesinin uygulanmasna kanuni imkan bulunmad gzetilmeksizin, ertelenmi cezasnn aynen infazna karar verilmesinde isabet grlmediinden bahisle 27.6.2005 gn ve 28393 say ile kanun yararna bozma isteminde bulunulmas zerine,

  Yargtay C.Basavclnn 7.7.2005 gn ve 126087 sayl ihbarnamesiyle Yargtay 3. Ceza Dairesine gnderilen dosyay inceleyen zel Daire 11.7.2005 gn ve 9268-10029 say ile;

  "Adalet Bakanlnn kanun yararna bozma istemine dayanan ihbarnamede ileri srlen dnce yerinde grldnden Kayseri 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 10.11.2004 gn ve 2004/729-914 sayl kararyla verilip temyiz edilmeksizin kesinleen hkmn 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi gereince kanun yararna bozulmasna,

  Ancak;

  5237 sayl Trk Ceza Kanununun 7. maddesinde "zaman bakmndan uygulama" 5252 sayl Trk Ceza Kanununun Yrrlk ve Uygulama ekli Hakknda Kanunun 9. maddesinde ise, "lehe olan hkmlerin uygulanmasnda usul" kurallarnn dzenlenmesi, ayrca 5252 sayl Kanunun 12. maddesi ile 765 sayl Trk Ceza Kanununun yrrlkten kaldrlmas, 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu ve Kanunlarn hkmden sonra 1.6.2005 tarihinde yrrle girmi bulunmas karsnda;

  5237 sayl TCK.nun 7. maddesi ve genel hkmleri ile 5252 sayl Kanunun 9. maddeleri uyarnca, sann hukuki durumunun 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu hkmleri de nazara alnarak yeniden deerlendirilmesinde zorunluluk bulunmas nedeniyle dosyann 5271 sayl CMK.nun 309. maddesinin 4. fkras (b) bendi uyarnca yerel mahkemesine gnderilmek zere Yargtay C.Basavclna tevdiine" karar verilmitir.

  Yargtay C.Basavclnca 4.8.2005 gn ve 126087 say ile;

  "CMUK.nun 343. maddesinde dzenlenen yazl emir ile bozma kurumu, 1.6.2005 tarihinde yrrle giren 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesinde kanun yararna bozma bal altnda dzenlenmitir. Yazl emir ile bozma, imdiki adyla kanun yararna bozma kurumu, hakim veya mahkemeler tarafndan verilip Yargtay incelemesinden gemeksizin kesinleen hkm ve kararlardaki yasaya aykrlklarn giderilmesi iin kabul edilen olaanst bir kanun yoludur.

  Hkmn kesinlemesinden sonra yaplan yasa deiiklikleri yazl emir (kanun yararna bozma) nedeni olamaz.

  Mahkumiyet hkmnn kesinlemesinden sonra yasa deiiklikleri olmas halinde hkmllerin hukuki durumlarnn incelenmesi ve deerlendirilmesinin hkm veren hakim veya mahkeme tarafndan yaplmas gerekmektedir.

  Lehe yasa deiiklii nedeniyle kesin yarg halini alm olan bir kararn yeniden ele alnmas, bir tr mahkumiyet kararnda deiiklik davas niteliinde bulunmaktadr. Bu hal, kesinlemi karar ve hkmdeki hukuka aykrlklarn giderilmesi iin benimsenmi bir yntem, bir kanun yolu deildir. Bu, lehe yasa hkmlerinin kesinleen hkmler hakknda uygulanabilmesi iin kabul edilmitir. Dolaysyla, yeni yasann lehe olmamas durumunda, eski hkm korunacak, eski hkmde bir deiiklik yaplamayacaktr.

  Grld zere, iki kurumun varlk nedenleri, uygulama alan ve usulleri, ilevleri ve sonulan birbirinden farkl bulunmaktadr.

  Adalet Bakanlnn yazl emir ile bozma istemi, 1412 sayl CMUK.nun 343. maddesine dayanarak yaplm ise de; istisnai dzenlemeler dnda yarglama usulne ilikin kurallarn derhal yrrle girmesi ve uygulanmasna ilikin genel ilke uyarnca olaya uygulanacak kanun hkmleri 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu hkmleridir.

  Yazl emir ile bozma (kanun yararna bozma) yoluna, uyumazlklarn esasn zmleyen kararlar iin gidilebilecei gibi, uyumazln esasn zmlemeyen kararlar iin de gidilmesi mmkndr.

  Yazl emir ile bozma (kanun yararna bozma) isteminde belirtilen nedenler, Yargtay'ca yerinde grld takdirde karar veya hkmn bozulmasna karar verilmesi gerekmektedir.

  5271 sayl CMK.nun 309. maddesinde, bozma sonras yaplacak ilemler ve bu ilemleri gerekletirecek yargsal makamlar ile bozma kararlarnn etkileri; bozulan kararn ve hkmn tr ile bozma nedenlerine gre ayrm yaplarak ayrntl bir biimde dzenlenmitir.

  Buna gre;

  1- Bozma nedeni, 5271 sayl CMK.nun 223. maddesinde tanmlanan ve davann esasn zmeyen bir karara ilikin ise; karar veren hakim veya mahkemece, gerekli inceleme ve aratrma sonucunda yeniden karar verilecektir. Bu yeni kararn ilgilinin lehine veya aleyhine olmas mmkndr.

  5277 sayl Kanunun 223. maddesinde, hkm; beraat, ceza verilmesine yer olmad, mahkumiyet, gvenlik tedbirine hkmedilmesi, davann reddi ve dmesi karar olarak saylmtr.

  2- Bozma nedeni, davann esasn zen hkmlere ynelik ise; Kanun Koyucu, burada ncelikle hkmn, mahkumiyet hkm olup olmamasna gre ikili bir ayrma gitmitir. Ayrca, mahkumiyet hkmlerine ynelik bozma nedenlerine gre de, bozma sonras yaplacak ilemler ve ilemi yapacak yargsal makamlar asndan farkl hkmler getirmitir.

  a- Bozma nedeni, davann esasn zp de mahkumiyet dndaki hkmlere ilikin ise aleyhte sonu dourmayacak ve yeniden bir yarglama yaplmayacaktr.

  b- Bozma nedeni, mahkumiyete ilikin hkmn, davann esasn zmeyen ynne veya savunma hakkn kaldrma veya kstlama sonucunu douran usul ilemlerine ilikin ise, karar veren hakim veya mahkemece yeniden yaplacak yarglama sonucuna gre gereken hkm verilecektir. Ancak, bu hkm nceki hkmle belirlenmi cezadan daha ar olamayacaktr.

  c- Mahkumiyet hkmne ilikin bozma nedeni, hkmlnn cezasnn kaldrlmasn gerektiriyorsa cezann kaldrlmasna, daha hafif bir cezann verilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargtay ceza dairesinin dorudan hkmetmesi gerekecektir.

  (Kanun yararna bozma istemi (yazl emir ile bozma); davann esasn zen mahkumiyet hkmne yneliktir. Bozma nedeni ise, hkmlye daha hafif bir ceza verilmesini gerektirir niteliktedir. Bu durumda, Yargtay 3. Ceza Dairesinin mahkumiyet hkmnn 5271 sayl Kanunun 309. maddesinin 3. fkras uyarnca bozulmasna karar vermesinden sonra, ayn maddenin 4. fkrasnn (d) bendi uyarnca (Yargtay Ceza Genel Kurulunun 7.12.2004 tarih ve 7/209-2004/215 sayl kararnda belirtildii zere) erteli cezann aynen infazna ilikin ksmnn hkmden karlmasna karar vermesi, baka bir anlatmla daha hafif bir cezaya hkmetmesi, uygulanacak cezay kararnda gstermesi gerekmektedir.

  Mahkumiyete ilikin hkmn bozulmas zerine hkm veren hakim veya mahkemece yeniden yarglama yaplmasn gerektiren hal, 5271 sayl Kanunun 4. fkrasnn (b) bendinde snrl bir biimde saylmtr. Hkme gre, yeniden yarglama yaplmas, kesinlemi hkmdeki hukuka aykrlk nedeni ile snrldr. Mahkumiyete ilikin hkmn bozulmas zerine hkm veren hakim veya mahkemece yeniden yarglama yaplabilmesi iin; bozma nedeninin davann esasn zmeyen ynne, savunma hakkn kaldrma veya kstlama sonucunu douran usul hkmne ilikin olmas gerekmektedir. Kanun yararna bozma isteminde ileri srlen ve Yksek Dairece de uygun grlen bozma nedeni, Kanunun 4. fkrasnn (b) bendinde yazl sebepler arasnda bulunmamaktadr. Bu nedenle, hkmn bozulmasndan sonra, 5237 ve 5252 sayl Kanun hkmleri gereince sann hukuki durumunun yeniden deerlendirilmesi iin dosyann 5271 sayl Kanunun 309. maddesinin 4. fkrasnn (b) bendine gre hkm veren mahkemeye gnderilmesine karar verilmesinde isabet bulunmamaktadr.

  Kanun yararna bozma istemi zerine, ncelikle kesinleen hkmde var olan hukuka aykrln giderilmesi gerekmektedir. Kesinleen hkmdeki hukuka aykrln giderilmesi, yasa deiiklii nedeniyle kesin yarg kararnn yeniden ele alnmasna engel bulunmamaktadr. Bu halde de, hkm veren mahkeme tarafndan hkmn kesinlemesinden sonra yaplan yasa deiikliklerinin lehe hkmler getirmesi nedeniyle hkmlnn hukuki durumunun yeniden deerlendirilmesi mmkn bulunmaktadr. Nitekim, Yargtay 2. Ceza Dairesinin 6.7.2005 tarih ve 2005/5857-11033, 11. Ceza Dairesinin 20.7.2005 tarih ve 2005/5280-5457 sayl kararlar bu ynde bulunmaktadr.

  Ayrca, bozma karar zerine dosyann hkm veren mahkemeye gnderilmesi halinde, 5237 sayl Kanunun 7 ve 5252 sayl Kanunun 9. maddeleri uyarnca yaplacak deerlendirme sonucunda, yeni kanunun lehe olmadnn saptanmas durumunda; yeniden bir karar verilmesine yer olmadna karar verileceinden, eski hkmde mevcut bulunan hukuka aykrlk dzeltilemeyecek ve ayn ekilde varln srdrmeye devam edecektir. Bylece, Yargtay Ceza Dairesinin bozma karar zerine hkm veren mahkemece bir karar verilmesine yer olmadna karar verilmesi gibi bir durum ile karlalmas sz konusu olabilecektir. Bu durumda, ayn konuda yeniden kanun yararna bozma istemi ile Yargtay Ceza Dairesine bavurulmas gerekecek, 5271 sayl Kanunun 309. maddesinin 4. fkrasnn (b) bendinde amalanan ve belirtilen ekilde bir hkm kurulmas da mmkn olmam olacaktr. Kanun deiiklii nedeniyle hkmlnn hukuki durumunun deerlendirilmesi hkm veren mahkemeye ait olmak ile birlikte, hayati tehlike yaratacak ekilde gerekleen etkili eylem suunda, 5237 sayl Kanun hkmlerinin lehe olmad sonucuna varmak da mmkn grlmektedir.

  Bu aklamalar nda; Yksek Dairenin hkmn bozulmasna karar vermesinden sonra, 5271 sayl Kanunun 309. maddenin 4. fkrasnn (d) bendi uyarnca Kayseri 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 1.4.2004 tarih ve 2003/1061-2004/447 sayl karar ile verilen erteli cezann aynen infazna ilikin ksmnn hkmden karlmasna karar verilmesi gerekir iken, 5237 sayl Kanunun 7 ve 5252 sayl Kanunun 9. maddeleri uyarnca sann hukuki durumunun deerlendirilmesi iin dosyann yerel mahkemesine gnderilmesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykr olduu kanaatine varlmtr." gerekeleriyle itiraz yasa yoluna bavurularak, zel Daire bozma kararndan "5237 sayl TCK.nun 7. maddesi ve genel hkmleri ile 5252 sayl Kanunun 9. maddeleri uyarnca, sann hukuki durumunun 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanun hkmleri de nazara alnarak yeniden deerlendirilmesinde zorunluluk bulunmas nedeniyle dosyann 5271 sayl CMK.nun 309. maddesinin 4. fkras (b) bendi uyarnca yerel mahkemesine gnderilmesi" ibaresi ile Yerel Mahkeme hkmndeki "erteli cezann TCK.nun 95/2. maddesi uyarnca aynen infazna" ilikin blmnn kartlmas isteminde bulunulmutur.

  Dosya Birinci Bakanla gnderilmekle, Ceza Genel Kurulunca okundu, gerei konuulup dnld.

  zel Daire ile Yargtay Cumhuriyet Basavcl arasndaki uyumazlk, hkml hakknda verilen ve Yargtay incelemesinden gemeksizin kesinleen mahkumiyet kararnn daha hafif bir cezann verilmesini gerektiren bir nedenden dolay bozulmas halinde, hkml hakknda daha hafif bir cezaya hkmedilmesi yerine, kesinleme tarihinden sonra gerekleen yasa deiiklikleri nazara alnarak, hkmlnn hukuki durumunun bu yasalar erevesinde deerlendirilmesi iin dosyann mahalli mahkemesine gnderilmesine karar verilip verilemeyeceine ilikindir.

  Uyumazlk konusunda salkl bir zme ulamak iin ncelikle gerek yrrlkten kaldrlan 1412, gerekse 1 Haziran 2005 tarihinde yrrle giren 5271 sayl Yasalardaki dzenlemeler nda yazl emir (kanun yararna bozma) kurumu ile hkmn kesinlemesinden sonra gerekleen yasa deiiklikleri nedeniyle hkmllerin hukuki durumlarnn deerlendirilmesine ilikin yntem ve koullarn belirlenmesinde zorunluluk bulunmaktadr.

  retide "olaanst temyiz", 23.3.2005 gn ve 5320 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun Yrrlk ve Uygulama ekli Hakknda Kanun'un 18. maddesi ile yrrlkten kaldrlan 1412 sayl CYUY'nda "yazl emir," 5271 sayl "Ceza Muhakemesi Kanunu"nda ise "kanun yararna bozma" adyla dzenlenen bu olaanst yasayolu, 1412 sayl CYUY'nn 343. maddesine gre, Yargtay denetiminden gemeksizin kesinleen karar veya hkmlerin, hukuka aykrlk ynnden Yargtay'ca denetlenmesi iin, Adalet Bakannca bavurulan bir yasayoludur. Anlan madde uyarnca Yargtay'ca ileri srlen nedenlerin yerinde grlmesi halinde hkm bozulacaktr. Bozma kararnn davann esasn halletmeyen mahkeme kararlar hakknda olmas halinde dosya yeniden inceleme ve aratrma yaplarak sonucuna gre bir karar verilmek zere Yerel Mahkemesine gnderilecek; davann esasna amil olarak verilen hkmn bozulmas halinde ise; bozma sebebinin cezann tamamyla kaldrlmasn gerektirmesi halinde Yargtay'ca nceden hkmolunan cezann ektirilmemesine hkmedilecek, daha hafif bir ceza uygulanmasn gerektirmesi halinde ise uygulanacak ceza Yargtay'ca verilen kararda gsterilecektir.

  Grld zere 1412 sayl yasa, davann esasn halleden hkmler ynnden yazl emir yasayolu nedeniyle verilen bozma kararlarn, temyiz zerine verilen bozma kararlarndan farkl bir sonuca balam, olaanst temyiz nedeniyle hkmn bozulmas halinde yeniden yarglama yaplmasn engelleyerek, bu durumda bozma nedenine gre gerekli kararn Yargtay'ca verileceini ngrmtr.

  26.10.1932 gn ve 29/12 sayl itihad Birletirme Kararnda ise; "Adalet Bakannn uygulamadaki hatalardan baka esas ve hkme etkili olan usul hatalarndan dolay da yazl emir vermeye yetkili olduu, yazl emir zerine bozulan mahkeme hkmnn davann esasn hallettii surette yarglamann tekrarlanmamas, davann esasn halletmedii surette yarglamann tekrarlanmas gerektii", yine 3.6.1936 gn ve 129/11 sayl itihad Birletirme Kararnda ise; "mahkumiyet ve beraat karar ile zamanam, af ve davadan vazgeme gibi dme sebeplerine dayanlarak verilen kararlarn davann esasn halleden kararlardan olduu" belirtilerek, "yarglamann tekrarlanmas yasa"nn snrlar belirlenmitir.

  5320 sayl Yasann 8. maddesi hkm uyarnca temyize ilikin hkmleri yrrlkte bulunan, ancak dier hkmleri yrrlkten kaldrlan 1412 sayl Yasa hkmlerine gre yazl emirle ilgili bu aklamalardan sonra, 1 Haziran 2005 tarihinde yrrle giren 5271 sayl Ceza Muhakemesi Yasas'nn konuya ilikin hkmlerinin de aklanmasnda yarar, istisnai dzenlemeler dnda yarglama usulne ilikin kurullarn derhal yrrle girecei ve uygulanacana ilikin ilke uyarnca da zorunluluk bulunmaktadr.

  5271 sayl Ceza Muhakemesi Yasasnn, "Olaanst Yasayollar"nn yer ald "nc Ksm" 309 ve 310. maddelerinde dzenlenen "kanun yararna bozma; "istinaf ve temyiz denetiminden gemeksizin kesinleen hkm ve kararlardaki hukuka aykrlklarn giderilmesi iin kural olarak Adalet Bakan, istisnaen de Yargtay C.Basavcs tarafndan bavurulan olaanst bir yasa yoludur.

  5271 sayl Yasann 309. maddesi uyarnca hakim veya mahkemece verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden gemeksizin kesinleen karar veya hkmlerdeki, gerek maddi hukuka ve gerekse usul hukukuna ilikin hukuka aykrlklar bulunduunu renen Adalet Bakan, o karar veya hkmn Yargtay'ca bozulmas istemini, yasal nedenlerini aklayarak Yargtay Cumhuriyet Basavclna yazl olarak bildirecek, Yargtay Cumhuriyet Basavclnca, Adalet Bakan'nca bildirilen nedenler aynen yazlarak karar veya hkmn bozulmas istemini ieren yaz Yargtay ceza dairesine verilecek, ileri srlen nedenlerin Yargtay'ca yerinde grlmesi halinde karar veya hkm yasa yararna bozulacak, yerinde grlmezse istem reddedilecektir.

  Bylece lke sathnda uygulama birliine ulalacak, hakim ve mahkemelerce verilen cezaya ilikin karar veya hkmlerdeki hukuka aykrlklarn, toplum ve birey asndan hukuk yararna giderilmesi salanacaktr.

  Bozma sonras yaplacak ilemler ve bu ilemleri gerekletirecek merciler ile bozma kararnn etkileri bozulan hkm veya kararn tr ve bozma nedenlerine gre ayrm yaplarak maddenin 4. fkrasnda ayrntl olarak dzenlenmi olup;

  Bozma nedenlerinin, 5271 sayl Yasann 223. maddesinde tanmlanan ve davann esasn zmeyen bir karara ilikin olmas halinde, 309. maddesinin 4.fkrasnn (a) bendi uyarnca; karar veren hakim veya mahkemece gerekli inceleme ve aratrma sonucunda yeniden karar verilecektir. Bu halde yarglamann tekrarlanmas yasana ilikin kurallar uygulanamayaca gibi, davann esasn zen bir karar bulunmadndan verilecek hkm veya kararda, lehe ve aleyhe sonutan da sz edilemeyecektir.

  Mahkumiyete ilikin hkmn, davann esasn zmeyen ynne veya savunma hakkn kaldrma veya kstlama sonucunu douran usul ilemlerine ilikin olmas halinde ise, anlan fkrann (b) bendi uyarnca karar veren hakim veya mahkemece yeniden yaplacak yarglama sonucuna gre gereken hkm verilecek, ancak bu halde verilen hkm, nceki hkmle belirlenmi olan cezadan daha ar olamayacaktr.

  Davann esasn zen mahkumiyet dndaki hkmlerin bozulmasnda ise, (c) bendi uyarnca aleyhte sonu dourucu herhangi bir ilem yaplamayaca gibi, "tekriri muhakeme" yasa nedeniyle kanun yararna bozma kapsamnda yeniden yarglama da gerekmeyecektir.

  (4) nc fkrann (d) bendi gereince Bozma nedeninin hkmlnn cezasnn kaldrlmasn gerektirmesi halinde, cezann kaldrlmasna, daha hafif bir cezann verilmesini gerektirmesi halinde ise bu hafif cezaya Yargtay ceza dairesince dorudan hkmedilecektir. Bu halde de yarglamann tekrarlanmas yasa bulunduundan, Yargtay ceza dairesince hkmn bozulmas ile yetinilmeyip, gereken kararn dorudan ilgili daire tarafndan verilmesi gerekmektedir.


 6. #6
  yelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.674
  Tecrbe Puan
  100

  Standart

  stteki kararn devam..
  5271 sayl Yasann 310. maddesinde ise, Adalet Bakan tarafndan bavurulmad taktirde, 309. maddenin 4. fkrasnn (d) bendindeki hallerle snrl olarak, Yargtay Cumhuriyet Basavcsna kanun yararna bavuru yetkisi tannmtr.

  Sonraki yasa deiikliklerinin, kanun yararna bozma konusu yaplp yaplamayaca, dolaysyla bu nedenin de bozma nedenleri arasna eklenip eklenemeyecei hususuna gelince,

  Hkm tarihinde yrrlkte bulunan 765 sayl TCY.nn 2. maddesinde;

  "ilendii zamann kanununa gre crm veya kabahat saylmayan fiilden dolay kimseye ceza verilemez, ilendikten sonra yaplan kanuna gre crm veya kabahat saylmayan bir fiilden dolay da kimse cezalandrlamaz. Eer byle bir ceza hkmolunmusa icras ve kanuni neticeleri kendiliinden ortadan kalkar.

  Bir crm veya kabahatin ilendii zamann kanunu ile sonradan nerolunan kanunun hkmleri birbirinden farkl ise failin lehinde olan kanun tatbik ve infaz olunur."

  Hkmne yer verilip, benzer dzenleme hkmden sonra yrrle giren 5237 sayl TCY'nn "Zaman bakmndan uygulama" balkl 7. maddesinde de;

  (1) lendii zaman yrrlkte bulunan kanuna gre su saylmayan bir fiilden dolay kimseye ceza verilemez ve gvenlik tedbiri uygulanamaz, ilendikten sonra yrrle giren kanuna gre su saylmayan bir fiilden dolay da kimse cezalandrlamaz ve hakknda gvenlik tedbiri uygulanamaz. Byle bir ceza veya gvenlik tedbiri hkmolunmusa infaz ve kanuni neticeleri kendiliinden kalkar.

  (2) Suun ilendii zaman yrrlkte bulunan kanun ile sonradan yrrle giren kanunlarn hkmleri farkl ise, failin lehine olan kanun uygulanr ve infaz olunur.

  (3) Hapis cezasnn ertelenmesi, koullu salverilme ve tekerrrle ilgili olanlar hari; infaz rejimine ilikin hkmler, derhal uygulanr.

  (4) Geici veya sreli kanunlarn, yrrlkte bulunduklar sre iinde ilenmi olan sular hakknda uygulanmasna devam edilir."

  eklinde yer almtr.

  Lehe yasann belirlenmesi yntemi ise 23.2.1938 gn ve 23/9 sayl itihad Birletirme Kararndaki ilkelere benzer ekilde, 5252 sayl Yasann 9. maddenin 3. fkrasnda;

  "Lehe olan hkm, nceki ve sonraki kanunlarn ilgili btn hkmleri olaya uygulanarak, ortaya kan sonularn birbirleriyle karlatrlmas suretiyle belirlenir." eklinde dzenlenmi,

  Deien ceza mevzuat karsnda dahi halen geerliliini koruyan 23.2.1938 gn ve 23/9 sayl itihad Birletirme Kararnda ise, lehe yasann belirlenebilmesi bakmndan yaplacak incelemede bavurulacak yntem zetle; "Suun ilendii zamann yasas ile sonradan yrrle giren yasa hkmleri farkl ise, her iki yasa birbirine kartrlmamal, ayr ayr her iki yasaya gre hkmedilecek cezalar belirlendikten sonra, sonucuna gre lehte olan uygulanmaldr" eklinde belirtilmitir.

  Bu yasal dzenlemelerden de anlalaca zere; kesin yarg haline gelmi bir hkmde sonradan yrrle giren ve lehte hkmler ieren yasaya dayal bulunan deiiklik yarglamas, her iki yasann ilgili tm hkmleri, nceki hkmde sabit kabul edilen olaya uygulanmak suretiyle belirlenmeli, bu belirleme herhangi bir inceleme, aratrma, kant tartmas ve takdir hakknn kullanlmasnn gerekmedii durumlarda evrak zerinde, aksi halde hkm veren mahkemece duruma alp yarglama yaplmak suretiyle gerekletirilmelidir.

  Sonraki yasann lehe hkmler iermesi halinde, nceki hkm yeniden ele almas olana tanyan istisnai ve snrl bu yetki, hkm veren mahkemeye snrl bir yarglama ve uyarlama yetkisi vermekte olup, bu yolla gerek olaan, gerekse olaanst yasayolu denetimine konu olabilecek hukuka aykrlklarn giderilmesi olana bulunmamaktadr. Aksi kabul, kesinlememi veya kesinlemi hkmlerdeki hukuka aykrlklarn giderilmesi iin Yargtay'a tannan temyiz ve kanun yararna bozma yetkisini ilevsiz brakabilecei gibi, Yargtay'a tannan bu yetkinin de Yerel Mahkemece kullanlmas sonucunu dourur.

  Grld gibi kanun yararna bozma, kesinleen hkmde, verildii zaman yrrlkte bulunan gerek usul, gerekse maddi hukuka ilikin hukuka aykrlklarn giderilmesi ile snrl olup, sonradan gerekleen yasa deiikliklerine dayanlarak bu olaanst yasayoluna bavurulamayaca gibi, Yargtay'ca da, sonraki yasa deiiklikleri kanun yararna bozma gerekesi yaplamaz.

  Kanun yararna bozma istemi zerine, ncelikle kesinleen hkmdeki hukuka aykrln hkm tarihindeki mevzuat uyarnca giderilmesi gerekmektedir.

  Hkmn kesinlemesinden sonra yaplan yasa deiikliklerinin lehe hkmler getirmesi halinde hkmlnn hukuki durumunun yeniden deerlendirilmesi ise kanun yararna bozma ilevinden farkl bir hkm deitirme yntemi olup kendine zg bir yarglama biimine tabi tutulmaktadr.

  Bu kapsamdaki uyarlamalarda ilk hkm veren mahkeme yetkili olmakta ve bu mahkeme sonradan yrrle giren lehteki yasann salad olanakla snrl olarak kesinlemi ilk hkm deitirme yetkisiyle donatlmaktadr. Bu yeni hkmn de kendine mahsus yasayolu bavurusuyla denetlenmesi yaplabilmektedir. Sonradan yrrle giren lehte yasa uygulamasyla, yasayoluna bavurulmakszn kesinlemi nceki hkmn, kendi bnyesinde yer alan ve ancak yazl emir yoluyla dzeltilebilir nitelik arzeden aykrlklarn ilk hkm merciince dzeltilmesi olanakl bulunmamaktadr.

  Bu itibarla, "kanun yararna bozma" sisteminin farkl ve kendine zg, "lehte yasa uyarnca hkmn yeniden uyarlanmas" ynteminin ise daha farkl usuli istemler olduu ve deiik alanlara ait dzenlemeleri ierdii tartlmaz bir gerektir.

  Kanun yararna bozma istemi zerine, kesinlemi hkm veya kararlarda verildii zaman yrrlkte bulunan, gerek maddi hukuka ve gerekse usul hukukuna ilikin hukuka aykrlklar saptayan Yargtay, karar veya hkm CYY'nn 309. maddesinin 3. fkras uyarnca bozmak suretiyle, hkm ve kararn niteliine gre ayn maddenin 4. fkrasnda belirtilen ekilde hareket etmek zorundadr. Sonradan gerekleen lehe yasa deiikliinin bu hukuka aykrl etkisiz hale getirebilecei varsaymyla mnhasran kendisine tannan bu yetkiyi kullanmaktan sarfnazar edemeyecei gibi, yetki devri anlamna gelebilecek ekilde yaplacak ilemleri Yerel Mahkemeye brakmas da mmkn deildir. Ayrca halen yrrlkte bulunan 1412 sayl Yasann 322. maddesinde belirtilen koullarn varl halinde Yargtay'ca, hkm veren mahkemenin yerine geerek karar verilmesine yasal olanak bulunmakta ise de, Yargtay'a ait bulunan yetkilerin alt dereceli mahkemelerce kullanlabileceine ilikin bir hkm bulunmamaktadr.

  Dier ynden dnlmelidir ki; kanun yararna bozma istemi zerine dosyann Yargtay'ca gerei yaplmayarak hkm veren mahkemeye gnderilmesi halinde, 5237 sayl Yasann 7. ve 5252 sayl Yasann 9. maddeleri uyarnca yaplacak snrl deerlendirme sonucunda, yeni yasann lehe olmadnn saptanmas durumunda yeniden bir karar verilmesine gerek duyulmayaca iin nceki hkm tm sonularyla hukuki geerliliini koruyacak, eski hkmde yer alan hukuka aykrlk dzeltilemeyecek, varln srdrmeye devam edecektir. Bu durumda, ayn konuda yeniden kanun yararna bozma istemi ile Yargtay ceza dairesine bavurulmas zorunlu hale girecek, ne var ki, 5271 sayl Yasann 309. maddesinin 4. fkrasnn (b) bendinde belirtilen ekilde bir hkm kurulmas da ayn mesele daha nceden Yargtay'n deerlendirmesine konu olduu iin mmkn olamayacaktr.

  Yukardaki aklamalardan da anlalaca zere; mahkumiyete ilikin hkmn bozulmas zerine hkm veren hakim veya mahkemece yeniden yarglama yaplmasn gerektiren hal, 5271 sayl Yasann 4. fkrasnn (b) bendinde "bozma nedeninin davann esasn zmeyen ynne, savunma hakkn kaldrma veya kstlama sonucunu douran usul hkmne ilikin olmas" halleri ile snrl olarak saylm olup, istemde ileri srlen ve zel Dairece de benimsenen bozma nedeni, Yasann 4. fkrasnn (b) bendinde yazl nedenler arasnda yer almamaktadr.

  Somut olayda kanun yararna bozma istemi; davann esasn zen 3.120.390.000 Trk liras ar para cezasna ilikin mahkumiyet hkmne ynelik, bozma nedeni ise hkmlye daha hafif bir ceza verilmesini gerektirir niteliktedir, Yargtay 3. Ceza Dairesince mahkumiyet hkmnn 5271 sayl Yasann 309. maddesinin 3. fkras uyarnca bozulmasna karar verilmesinden sonra, ayn maddenin 4. fkrasnn (d) bendi uyarnca erteli cezann aynen infazna ilikin ksmnn hkmden karlmasna karar verilmesi, baka bir anlatmla daha hafif bir cezaya hkmedilmesi, dolaysyla uygulanacak cezann kararda gsterilmesi gerekirken, kanun yararna bozma isteminin kabulyle nceki hkmn bozulmasna karar verilip, bozma nedenlerine tamamen yerel mahkemenin takdir ve deerlendirme yetkisinde bulunan hkmden sonra yrrle giren yasal dzenlemeler nda sann hukuki durumunun yeniden deerlendirilmesi zorunluluunun eklenmesinde isabet bulunmamaktadr.

  Bu itibarla; Yargtay C.Basavcl itiraznda ileri srlen grler yerinde olup, itirazn kabulyle, zel Daire bozma kararnn kaldrlp, Adalet Bakanlnn yazl emir isteminin kabulyle, Kayseri 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 10.11.2004 gn ve 729-914 sayl mahkumiyet hkmnn CYY'nn 309. maddesinin 3. fkras uyarnca bozulmasna, 1412 sayl CYUY.nn 322. maddesinin verdii yetki ve 5271 sayl CYY.nn 309. maddesinin (4) nc fkrasnn (c) bendi uyarnca, hkmdeki "Kayseri 3. Sulh Ceza Mahkemesince 1.4.2004 gn ve 1061/447 say ile verilen erteli cezann 765 sayl TCY'nn 95/2. maddesi uyarnca aynen infazna" ilikin blmnn hkmden karlmasna, sair hususlarn aynen braklmasna karar verilmelidir.

  ounluk grne katlmayan bir Kurul yesi, 5320 sayl Yasann 9. maddesindeki lehe hkm uygulamasna ilikin hkm ve hkmden sonra gerekletirilen yasal deiiklikler nedeniyle yeniden yarglama yasann kalkt gryle itirazn reddi ynnde oy kullanmtr.

  SONU : Aklanan nedenlerle,

  1- Yargtay C.Basavcl itiraznn KABULNE,

  2- Yargtay 3. Ceza Dairesinin 11.7.2005 gn ve 9268-10029 sayl bozma kararnn KALDIRILMASINA,

  3- Adalet Bakanlnn kanun yararna bozma isteinin KABULYLE, Kayseri 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 10.11.2004 gn ve 729/914 sayl kararnn kanun yararna BOZULMASINA,

  4- 1412 sayl CYUY'nn 322. maddesinin verdii yetkiye dayanlarak, 5271 sayl CYY'nn 309/4-d bendi uyarnca, Yerel Mahkeme hkmndeki, "Kayseri 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 1.4.2004 gn ve 1061-447 sayl erteli cezann TCY'nn 95/2. maddesi uyarnca aynen infazna" ilikin blmnn HKMDEN IKARILMASI suretiyle, sair hususlarn aynen braklmasna,

  5- Dosyann mahalline gnderilmek zere Yargtay C.Basavclna tevdiine, 20.9.2005 gn yaplan mzakerede oyokluu ile karar verildi.


 7. #7
  yelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.674
  Tecrbe Puan
  100

  Standart

  Mahkumiyet Hkmnde Deiiklik Yarglamas - Yasa Yolu - Yarglama Yntemi
  Daire:CGK
  Tarih:2005
  Esas No:2005/3-162
  Karar No:2005/173


  .......ZETLE.
  Bu aklamalar nda somut olay deerlendirdiimizde
  Aksaray Birinci Asliye Ceza Mahkemesinin, 1 Haziran 2005 tarihinden nce kesinlemi bulunan mahkumiyet hkmnde, 5237 sayl Trk Ceza Yasas'nn yrrle girmesi nedeniyle 5252 sayl Yasann 9. maddesinin 1. fkrasna gre gerekletirdii deiiklik yarglamas sonucunda, sonraki Yasa olan 5237 sayl Yasann 86/1, 87/1-c ve 62. maddeleri uyarnca hkmlnn eyleminin karln 1 yl 8 ay hapis cezas olarak saptayp kurduu yeni hkm temyiz yasa yoluna tabidir. 5271 sayl Ceza Muhakemesi Yasasnn 31/son maddesi uyarnca hazr bulunan sana bildirilmesi zorunlu bulunan, bavurulacak yasa yolu, mercii ve sresi Yerel Mahkeme kararnda temyiz yerine yanllkla itiraz olarak saptanp gsterilmi, hkml de bu bilgilere dayanarak temyiz sresi iinde itiraz yasayoluna bavurmutur. Bu durumda itiraz merciinin, yasayoluna bavuruda hataya dldn saptayarak, kararn tabi bulunduu doru yasayolunun temyiz olduuna iaretle inceleme yaplabilmesi iin dosyay Yargtay'a gndermesi gerekirken, kendisini yetkili ve grevli sayarak bavuruyu sonulandrmak suretiyle verdii karar hkmszdr. Yerel Mahkemenin uyarlama karar da henz kesinlememitir. Dolaysyla bu durumda, kanun yararna bozma isteminde bulunulamaz; temyiz bavurusunu incelemekle yetkili ve grevli denetim mercii olan Yargtay'n, sresi iinde yaplm bavuru nedeniyle henz kesinlememi bulunan uyarlama kararn temyizen inceleyip bavuruyu sonulandrmas gerekir.

  Bu itibarla, Yargtay C. Basavcl itiraznn kabul ile, zel Daire kararnn kaldrlmasna, kanun yararna bozma isteminin reddine, sann sresi iindeki istemi nedeniyle temyiz incelemesi yaplmas bakmndan dosyann tebliname dzenlendikten sonra zel Daireye gnderilmek zere Yargtay C. Basavclna tevdiine karar verilmelidir.

  ounluk grne katlmayan bir ksm Kurul yesi ise; zel Daire kararnda gsterilen gereke ve varlan sonucun isabetli bulunduunu belirterek, itirazn reddi gerektii gryle kar oy kullanmlardr.

  Sonu: Aklanan nedenlerle;


  Yargtay C. Basavcl itiraznn (KABULNE),

  Yargtay nc Ceza Dairesinin 10.10.2005 gn ve 10501-18983 sayl kararnn (KALDIRILMASINA),

  Adalet Bakannn kanun yararna bozma isteminin (REDDNE),

  Sann sresi iindeki istemi nedeniyle Aksaray Birinci Asliye Ceza Mahkemesinin 01.10.2002 gn ve 321-267 sayl hkmnn temyizen incelenmesi iin dosyann tebliname dzenlendikten sonra zel Daireye gnderilmek zere Yargtay C. Basavclna tevdiine, 27.12.2005 gn oyokluu ile karar verildi.


 8. #8
  yelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.674
  Tecrbe Puan
  100

  Standart

  Bandrolsz Eser Kopyalamak
  Daire:CGK
  Tarih:2006
  Esas No:2005/7-67
  Karar No:2005/97.


  Sbutu ile oluunda bir ihtilaf bulunmayan ve sanklarn 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasasnn 5101 sayl Yasa ile deiik 81. maddesinin 9. fkrasnn 1/b alt bendi uyarnca cezalandrlmalarna karar verilen olayda zel Daire ounluk gr ile Yargtay C.Basavcl arasndaki uyumazlk, sanklarn eyleminin 5846 sayl Yasann 73/2 madde ve fkrasnda tanmlanan tpk basm ve yaym yoluyla izinsiz eser oaltma suunu mu yoksa ayn Yasann 81. maddesinin 9. fkrasnn 1/b alt bendinde dzenlenen bandrol alnmas gereken sreli olmayan yaynlar bandrol almakszn oaltma ve yayma suunu mu oluturduu noktasnda toplanmaktadr.
  ...
  5846 sayl Yasada dzenlenen iki ayr sutan 73. maddenin ikinci fkrasnda tanmlanan korsan yntemle tpk basm suu ayn Yasann 75. maddesi uyarnca takibi ikayete bal, 81. maddede tanmlanan bandrol almakszn oaltma ve yayma suu ise re'sen takibi gereken sulardandr. Yine, 73. maddedeki sua konu fikir ve sanat eseri, 5846 sayl Yasa kapsamndaki herhangi bir fikir ve sanat eseri olduu halde, 81. maddede tanmlanan bandrol almakszn oaltma ve yayma suuna konu eserler, bandrol alnmas zorunlu olan "sinema ve musiki eserleri ile sreli olmayan yaynlar" dr. Belirgin bir dier farkllk da, 73. maddedeki suun, 71, 72, 80 ve 81. maddelerdeki sular dnda kalan dier sular kapsamasdr.

  Yargtay C.Basavcl itiraznda; 81. maddede tanmlanan bandrol almakszn oaltma ve yayma suunun yalnzca bandrol alma hakk bulunanlarn ileyebilecei bir su olduunu, dolaysyla eser veya balantl hak sahipleri dndakilerin bu suun faili olamayacaklar" ileri srlmse de, madde metninde bu tarz snrlandrmay hakl saydracak ve suun da sadece ve yalnz bandrol alma hak ve yetkisi bulunanlarca ilenebilecek "zg su" lardan olduunu gsterecek bir ifade bulunmamaktadr.

  Nasl ki; 6136 sayl Yasa uygulanmasnda silah ruhsat alamayacak yata bulunan kn, tanmas ve bulundurulmas ruhsata tabi bir silah ruhsatsz tamas veya bulundurmasnda yasak silah tama ya da bulundurma suunun oluaca ve keza kk yata olan ve src belgesi alabilme hak ve yetkisi bulunmayan ocuun, src belgesiz ara kullanma eyleminin, su saylaca tartlamaz saylyor ve bu kiilerin silah ruhsat ya da src belgesi alabilme hak ve yetkileri olmad yorumuyla anlan sularn faili olamayaca ileri srlemiyorsa, ayn dorultuda bir yorumla; bandrol alabilme hakk olmayan kiinin 81. maddede yazl suu ilemeyecei de iddia edilmemeli, bu suun failinin "basm ve yaym korsan yntemle yapabilenler de olabilecei sonucuna ulalmaldr.

  "Haklara tecavzn nlenmesi" eklindeki madde bal ile sreli olmayan yaynlarda bandrol zorunluluunu getiren ve bandrol temini ile kullanmna ilikin ihlalleri ilk kez su olarak dzenleyen 4110 sayl Yasann yukarda aklanan 27. madde gerekesi de, bu suun zellikle korsan yayn ve eserlerle mcadele amacyla ihdas edildiini gstermekte, te yandan, denetleme komisyonlarnda, ilgili alan meslek birliklerinin temsilcilerinin bulunmas da, esas itibariyle eser veya hak sahiplerinin haklarn korumaya ynelik bandrol uygulamasnn denetimini daha etkin biimde salamak dncesine dayanmaktadr. Yine, eser veya hak sahibinin bavuruda bulunmas zerine 68. maddedeki haklar kullanma imkannn salanmas, baka bir deyile bandrolszlk nedeniyle elkonulan sreli olmayan yayn, kaset, CD, VCD, DVD gibi tayc materyalleri belli bir bedel karlnda satn alabilme hakknn bulunmas, yasakoyucunun, eser veya hak sahibi dndaki kiilerin de maddedeki sular ileyebileceini ngrdn ortaya koymaktadr.

  Anlan yasa deiikliklerini fikir ve sanat eserleri korsanlyla mcadele iin gerekletirdii anlalan yasakoyucunun, bandrol almakszn eser oaltma ve yayma eylemlerini eser veya hak sahibi olanlarn gerekletirmesi halinde, bunlarn re'sen kovuturulup cezalandrlmasn ngrdn, eser zerinde hakk bulunmayanlarn korsan yntemiyle gerekletirilmesi halinde ise takibi ikayete bal su olarak dzenleyip bilhassa snr tesi yaynlarda hak sahiplerinin yasad oaltma ve yayma eylemlerini haber alp ikayette bulunma olanaklarnn kstl oluu da dikkate alndnda uluslararas anlamadan kaynaklanan ykmllkleriyle eliki oluturacak biimde, ikayet yokluu nedeniyle kovuturmasz brakmay amaladn kabullenmek olanakszdr.

  Kald ki;

  Bu trden bir kabul, temel hedefi "korsan yayncl nleme" olan uluslararas szlemeyle ve ayn amac gden 5846 sayl Yasayla da eliki oluturacaktr.

  "Bandrol Uygulamasna ilikin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik" dahi 1. maddesiyle bandroln temel ilevini akla kavuturmaktadr.

  "Ama" baln tayan 1. madde; "bu ynetmeliin amac, eser ve hak sahiplerinin haklarnn takip edilmesini salamak ve mali haklara tecavz nlemek amacyla musiki ve sinema eseri nshalar ile sreli olmayan yaynlarda zorunlu, kolay kopyalanmaya msait dier eser gruplarnda ise istee bal olarak kullanlacak bandroln temini, kullanm, uygulamann denetlenmesi ve bandrol gelirlerinin kullanlmas hakknda usul ve esaslar belirlemektir" tarzndaki dzenleme ile bandrol zorunluluunun, hak sahiplerinin mali haklarna tecavz nlemeyi hedeflediini, devlete gelir temininin ise tali nitelik arzettiini netletirmektedir.

  Ynetmelikte aklanan "mali haklara tecavz"n, 5846 sayl Yasadaki dayana olan 72. madde, "sair sular"a ilikin 73 ve 81. maddelerle birlikte deerlendirildiinde, bu tr tecavzlerin failinin, ncelikle ve younlukla "hak sahibi olmayanlar" olacanda kuku yoktur.

  Bu nedenledir ki bandrol temini ile asl ve ncelikli hak sahibi olmayanlardan gelen mali hak tecavzlere kar olanlarn korumak amac gdld, korsan yaynlarn byle bir onay belgesini temine olanaklar olamayacandan ncelikle suu ileyen duruma deceini kabullenmek gerekmektedir. Korunmak istenen deerin ancak, bu yntemle en st seviyede korunabileceinde kuku bulunmaktadr.

  Bu aklamalar nda somut olay deerlendirildiinde;

  Yasal hak sahibi olmadklar fikir ve sanat eseri niteliindeki sreli yaynlar bandrolsz oaltan ve yayan sanklarn eylemi 5846 sayl Yasann 5101 sayl Yasa ile deiik 81. maddesinin 9. fkrasnn 1/b alt bendinde yazl seimlik sulardan olan bandrol almakszn oaltma ve yayma suunu oluturduundan, Yargtay C.Basavclnn sanklarn eyleminin ayn Yasann 73. maddesinin 2. fkrasnda tanmlanan suu oluturduu yolundaki grnde isabet bulunmayp, itiraznn reddine karar verilmelidir.


 9. #9
  yelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.674
  Tecrbe Puan
  100

  Standart

  5218 S.Y. ile 4616 S.Y. karlatrlmas
  Daire:1
  Tarih:2005
  Esas No:2005/2279
  Karar No:2005/2388


  Kasten adam ldrmek,rza gemek ve alkoymak sularndan dolay antalya 1. ar ceza mahkemesinin 23.09.2004 gn, 1996/183 eses,1997/132 sayl ikinci ek karar ile 765 sayl TCKnun 430/1,414/2,80,418/2,450/9,71,73 mad.uyarnca 4 yl geceli gndzl bir hcrede tecrit edilmek suretiyle arlatrlm mbbet ar hapis cezasna hkml brahim nar n i bu cezasnn infaznda tereddt nedeniyle 1412 sayl CMUK nun402 ve 5218 sayl lm cezasnn kaldrlmas ile baz kanunularda deiiklik yaplmasna ilikin kanun gereince vukubulan talp zerine hkml hakkndaki hcre hapsinin /1.06.2005 tarihinde yrrle girecek5275 sayl ceza ve gvenlik tedbirlerinin infaz hakknda kanun gztilerek infaznn yaplmamasna, arlatrlm mebbet ar hapis cezasnn 5218 sayl yasa ile deiik 647 saylcezalarn infaz hakknda 'un 19/1 ve ek 2. maddeleri uyarnca infazn yaplmasna ,5218 s.y. hkmleri 4616 s.y.kanuna gre daha lehe bulunduundan 4616 s.y.nn uygulanmamasna dair ayn mahkemece verilen 03.05.2005 gn 2005/535 mt.sayl karara vaki itirazn kabul ile bahsi geen kararn 4616 s.k.un uygulanmamasna ilikin blmnn kaldrlmasna dair Antalya 2. ar ceza mahkemesinin 23.05.2005 gn 2005/403-403 deiik i sayl kararn kapsayan dosya incelendi:
  Tm dosya kapsamna gre,4771 s.k.nu yrrlkten kaldran 5218 s.k.un ceza yasalarnda yer alan lm cezalarn arlatrm mebbet ar hapis cezasna dntrd, ayn zamanda 647 s.k.un19/1 ile ek/ 2 maddelerini deitirerek,bu cezann 25 yl zerinden ayda alt gn indirim yaplmak suretiyle geri kalan srenin infaz kurumunda iyi halli geirilmesi durumunda koullu salverilme hkmlerinin uygulanabileceini ngrd 4616 s.k.un 1/1 maddesinin ise lm cezalarnn infaz edilmeyeceini, ancak infaz kurumunda iyi halli olarak 30 yl geirildikten sonra koullu salverilme hkmlerinin uygulanabileceini ngrd,4758 s.k. ile deiik 2. bendinde de mebbet arhapis veya sreli hrriyeti balayc cezalarda , tabi olduklar infaz hkmlerine gre ekilmesi gereken toplam cezadan 10 yl indirim yaplacann belirtildii,akca grld zere,4616 s.k. da lm cezas yerine,olaan koullarda infaz kurumunda geirilecek asgari 30 yllk sreden ayrca 10 yllk indirim yaplacana ilikin bir hkmn yer almad, kald kibu kanun dan, sonradan yrrle giren 5218 s.k.ile ngrlen "arlatrlm mebbet ar hapis"cezasnn nasl infaz edileceine ilikin bir hkmn doal olarak bulnmad, dolaysyla 5218 s.k.un 4616 s.k.nun 1/1 maddesini rtl olarak yrrlkten kaldrarak yerine "arlatrlm mebbet ar hapis" cezasn koyduu ,ayrca bu cezaya ilikin koullu salverilme hkmlerini belirledii,4771 sayl kanun'u yrrlkten kaldran ve daha lehe "hkmler ieren 5218 s.k.un lm cezas yerine "arlatrlmmebbet ar hapis" cezasn ngrd ,ayrca 647 s.k.un19/1 ile ek/2 maddelerinde yapt deiiklikle ,25 yl zerenden ayda alt gn indirildikten sonra geriye kalan sreyi infaz kurumunda iyi halli geiren hkmlnn koullu salverilebileceini hkme balad cihetle,hukukumuza 5218 s.k. ile giren ve ne ekilde infaz edilecei de belirtilen2arlatrlm mebbet ar hapis" cezas ynnden 4616 s.k.un hi bir ekilde uygulanma olanann bulunmad, lm cezas yerine "arlatrlm mebbet ar hapis" cezas ile bu cezaya ilikin koullu salverilme hkmlerini dzenleyen 5218 s.k.un tek bana uygulanmasnn zorunlu olduu,bu hususun Yargtay 1. ceza dairesinin08.03.2005 gn ve 2005/333-377 sayl ilam ile kabul edilmi bulunduu gzetilmetsizin itirazn reddi yerine yazl ekildi kabulne karar verilmesinde isabet grlmediinden sz edilerek 5271 s. CMK'nun 309 maddesi uyarnca anlan kararn bozulmas gerei Yksek Adalet Bakanl Ceza leri Genel Mdrl ifadeli 01.07.2005 gn ve 29190 sayl yazl emirlerine dayanlarak dava dosyas Yargtay C.Basavclnn 18.07.2005 tarihve Y.E.2005/132778 sayl teblinamesi ile diremize gnderilmekle okundu:
  GERE DNLD:
  hkml brahim nar'n infaz dosyasnn incelenmesi sonucunda:
  a)sann 06.05.1996 tarihinde iledii sulardan dolay,765 s. TCK nun 414/2,80,418/2,430/1,71 mad.gereince 21 yl 8 ay ar hapis ve 450/9 mad.gereince lm cezasyla cezalandrlmasna,31,33. mad.uygulanmasna ilikin antalya 1. ar ceza mah.nin 17.06.1997 tarih,1996/183 esas 1997/132 karar sayl kararnn 24.12.1997 tarihinde kesinletii;
  b)Antalya 1. Ar ceza mahkemesinin 07.02.2003 tarih 1996/183 E.1997/132K.sayl EK kararyla, 4771 s.k.hkmleri bu karar uygulanarak hkmlnn mebbet ar hapis ve sreli cezalarnn alt yl hcrede ektirilmesine karar verildii;
  c)sonradan yrrle giren 5218 s.y.gereince Antalya 1.ar ceza mahkemesinin23.09.2004 tarih,1996/183 E.1997/132 K. s. KNC EK KARAR ile hkmlnn ,sonu olarak "arlatrlm mebbet ar hapis"cezas ile cazalandrlmasna ve sreli ar hapis cezalarnn TCKnun 73. mad. gereince toplam olarak drt yl olarak hcrede ektirilmesine karar verildii,bu kararn 31.03.2005 tarihinde kesinletii;
  d)hkmlnn cezasnn infaz srasnda oluan duraksama nedeniyle infaz makamnn istemi zerine,1412 s.CMUKnun 402 maddesi uyarnca Antalya 1. ar ceza mah.nin03.05.2005 tarih,2005/535 mt. sayl kararyla,arlatrlm mebbet ar hapis cezasnn 647 s.y.nn 5218 s.y. ile deiik 19 ve ek-2 maddeleri uyarnca ektirilmesine,ayrca 4616 s.y.hkmlerinin uygulanmasna yer olmadna karar verilmi;
  e)anlan karara kar yaplan itiraz zerine,Antalya 2. ar ceza mahkemesisinin 23.05.2005 tarih ve 2005/403-403 d.i sayl kararyla hkml hakknda 4616 s.y.hkmlerinin uygulanmasna yer olmadna ilikin hkmn kaldrlarak,infaz edilmekte olan cezasndan,4616 s.y.1. maddesinin 2. bendi gereince 10 yllk indirim yaplmasnn gerektiine karar verildii;
  anlalmtr.
  Somut olay bu ekilde saptandktan sonra5218s.y.da ngrlen koullu salverme hkmlerinin uygulanarak belirlenen ve infaz kurumunda gemesi zorunl sreden ayrca 4616 s.y.nn 1.maddsinin 2.bendi uyarnca 10 yl indirim yaplmas gerektiine ilikin kararn yerinde olmad ynndeki bozma istemi deerlendirilerek yaplan incelem sonucunda:
  Yazl emir kapsam dnda kalan "arlatrlm mebbet ar hapis" cezasnn,5252 sayl TCKnun Yrrlk ve Uygulama ekli Hakkndaki kanunun 6/1 maddesi gereince "arlatrlm mebbet hapis" cezasna dntrlmesi ileminin esas mahkemesince yaplmas gerektiinden bu husus inceleme d braklmtr.
  Yksek Yargtay 1. Ceza Dairesinin 07,93,2005 tarih, 2004/394 esas ve 2005/364 s.kararnda da ayrntl olarak akland zere:
  yrlkten kaldrd 4771 s.y. gredaha lehte olduu akca anlalan 5218 s.y.,ceza yasalarnda yer alan lm cezalarn"arlatrlm mebbet ar hapis" cezasna dntrm, ayn zamanda 647 sy.nn 19/1 ile ek-2 maddelerini de deitirerek anlan cezann infaz koullarn belirlemitir.
  4616 sy.nn 1.mad.nin 1. bendinde, lm cezalarnn infaz edilmeyecei, ancak infaz kurumunda iyi halli olarak30 yl geirildikten sonra koullu salverme hkmlerinin uygulanabileceingrlm olup te yandan 4758 s.y. deiik 2. bendinde ise mbbet ar hapis veya sreli hrriyeti balayc cezalarndan, tabi olduklar infaz hkmlerine gre ekmeleri gereken toplam cezalarndan 10 yl indirim yaplaca belirtilmitir. Bu cezalar arasnda "arlatrlm mebbet ar hapis" cezasna yer verilmedii gibi ,sonradan yrrle giren 5218 s.y.4616 s.y.nn 1.maddesinin1.bendini rtl olarak yrrlkten kaldrarak yerine "arlatrlm mebbet ar hapis "cezasn koymu ve 647 s.y.nn 19/1 ile ek-2 maddelerinde yapt deiiklikle belirtilen cezaya ilikin koullu salverilmeye ynnden uygulanacak ilkeleri dzenlenmitir.
  Bu dzenlemeler nda somut olay deerlendirildiinde, hukukumuza 5218 s.y. ile giren ve infaz koullar ayrca belirlenen arlatrlm mebbet ar hapis cezas ynnden 4616 s.y.nn1.maddesinin 2.bendinin hi bir ekilde uygulama olana bulunmadndan, bu dorultuda hkm ieren Antalya 1. ar ceza mah.nin 03.05.2005 tarih 2005/535 mt sayl kararna kar yaplanitirazn kabul ile bu cezadan ayrca 4616 s.y.nn 1.mad.nin 2.bendi gereince 10 yllk indirim yaplmasn ngren antalya 2. ar ceza mah.nin 23.05.2005 tarih ve 2005-403-403 D. i sayl kararn isabetli bulunmad sonucuna varlmtr.
  Yukarda aklanan nedenlerle yazl emre atfen dzenlenen Yargtay C.Basavclnn istemi yerinde grldnden antalya 2.ar ceza mahkemesinin 23.05. 2005 tarih ve 2005/403-403 d.i sayl kararnn 5271 s.CMKnun 309 mad.uyarnca bozulmasna....09.08.2005 gnnde oybirlii ile karar verildi.


 10. #10
  yelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.674
  Tecrbe Puan
  100

  Standart

  765 S.K.nun lehe olduunun derhal anlalmas
  T.C
  YARGITAY
  BRNC CEZA DARES


  YARGITAY KARARI  ESAS NO : 2005/2753
  KARAR NO : 2005/3328
  TEBLNAME : 1-B/147163

  S.G'yi kasten ldrmekten ve izinsiz silah tamaktan sank B.K'nin yaplan yarglanmas sonunda: 765 sayl TCK.nun 448, 51/2, 59. maddeleri gereince 10 sene ar hapis cezas verilen ve kesinleen bu karara kar hkmlnn 5237 sayl Yasann uygulanmas ile ilgili uyarlama talebi zerine talebin reddine dair (DENZL) Birinci Ar Ceza Mahkemesinden verilen 12.06.2005 gn ve 107/97 sayl kararn Yargtay'ca incelenmesi hkml tarafndan istenilmi olduundan dava dosyas C.Basavclndan tebliname ile Dairemize gnderilmekle: incelendi ve aadaki karar tesbit edildi.


  TRK MLLET ADINA


  5237 Sayl TCK.nun 7/2. maddesi gereince, kesinlemi olan hkmlerin yeniden ele alnmas ve lehe olan yasann belirlenip uygulanmasnda izlenecek yolu gsteren iki yasa vardr. Biri, l Haziran 2005 tarihinde yrrle giren, 5237 Sayl Kanunun yrrle girmesinden nce ilenmi sular hakknda ne ekilde hkm kurulacana ve kesinlemi cezalarn nasl infaz edileceine ilikin hkmleri kapsadn belirten (m.2) ve "l Haziran 2005 tarihinden nce kesinlemi hkmlerle ilgili olarak, Trk Ceza Kanununun lehe olan hkmlerinin derhal uygulanabilecei hallerde, duruma yaplmakszn da karar verilebilir." (m.9/1) eklinde bir dzenlemeye yer veren 5252 Sayl Trk Ceza Kanununun Yrrlk ve Uygulama ekli Hakkndaki kanundur. Dieri ise, "mahkumiyet hkmnn yorumunda veya ektirilecek cezann hesabnda duraksama olursa, cezann ksmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyecei ileri srlr ya da sonradan yrrle giren kanun hkmlnn lehine olursa, duraksamann giderilmesi veya yerine getirilecek cezann belirlenmesi iin hkm veren mahkemeden karar istenir." eklinde bir dzenlemeye yer veren (m.98/1), bu kararn duruma yaplmakszn verileceini ve itiraz yoluna tabi olduunu belirten (m. 101) ve l Haziran 2005 tarihinde yrrle giren 5275 Sayl Ceza ve Gvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakkndaki Kanundur.
  Grld gibi, ancak l Haziran 2005 tarihinden sonra kesinlemi mahkumiyetler hakknda uygulanabilecek olan 5275 Sayl Yasa karsnda zel bir yasa olan ve ncelikle uygulanmas gereken 5252 Sayl Yasaya gre, kararlarn duruma yaplarak verilmesi asl, takdire bal olarak duruma yaplmakszn verilmesi istisnadr.
  Asl olan, mahkeme kararlarnn duruma yaplarak verilmesidir (CMUK. m.253, CMK. m.223), Ancak yasa koyucu, baz hallerde, rnein, 5252 Sayl Yasada olduu gibi, duruma yaplmasn takdire bal kld halde; baz hallerde de, rnein 5275 Sayl Yasada

  -2-
  ESAS NO : 2005/2753
  KARAR NO : 2005/3328
  TEBLNAME : 1-B/ 147163

  CMUK m.302'de ve CMK m.271/l'de olduu gibi, duruma yaplmasn zorunlu klmaktadr.
  Beraat, mahkumiyet, davann reddi, davann dmesi, muhakemenin durmas, ceza verilmesine yer olmad, gvenlik tedbirine hkmedilmesi kararlar hkm saylmaktadr. (CMUK. m/253, CMK. m/223,).
  Genel Kural, Ceza Mahkemelerinden verilen hkmlere kar temyiz yoluna bavurulabilecei eklindedir (CMUK. m.305).
  Ancak, mahkeme kararlarna kar itiraz yoluna gidilebilmesi iin yasann bunu aka belirtmesi gerekir (CMUK m.298, CMK m.267). 5252 Sayl Yasada, 5275 Sayl Yasann aksine, bu yasaya gre verilecek kararlara kar itiraz yoluna gidilebileceini belirten bir dzenleme bulunmamaktadr.
  Kabul edilebilir bir bavuru var ise, yasa yolunun veya merciin belirlenmesindeki yanlma, bavurann haklarn ortadan kaldramayaca (CMK m.264) gibi; duruma yaplarak verilmesi gereken bir kararn durumasz ya da duruma yaplmakszn verilmesi gereken bir kararn duruma yaplarak verilmi olmas da o kararn tabi olduu yasa yolunu deitiremez.
  5252 Sayl Yasann 9/1. maddesi gereince, 5237 Sayl Yasann lehe olan hkmlerinin uygulanmas srasnda, derhal uygulama, baka bir anlatmla, herhangi bir inceleme, aratrma, kant tartmas ve takdir hakknn kullanlmas gerekmeden uygulama yapmak mmkn ise, duruma yaplmakszn; aksi halde ise duruma yaplarak karar verilmelidir.
  Bu aklamalar nda somut olayn deerlendirilmesinde;
  765 Sayl Trk Ceza Yasas uygulanarak verilmi ve kesinlemi olan hkmn, 5237 Sayl Trk Ceza Yasas'nn 7/2 ve 5252 Sayl Trk Ceza Kanunu'nun Yrrlk ve Uygulama ekli Hakknda Kanun'un 9. maddesi gereince yeniden ele alnp, lehe olan yasann belirlenmesi ve uygulanmas srasnda; 765 Sayl Trk Ceza Yasas ile yaplan uygulamann lehe olduu derhal anlaldndan; duruma yaplmakszn uyarlama isteminin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik grlmemi olup, hkml mdafinin temyiz itirazlarnn bu itibarla reddiyle,
  CMUK.nun 322. maddesindeki yetkiye istinaden 5252 Sayl Yasann 5349 Sayl Yasa ile deiik 6. maddesine gre "ar hapis" ibaresinin "hapse evrilmesine" karar verilmek suretiyle DZELTLEN hkmn (ONANMASINA), 18.11.2005 gnnde oybirlii ile karar verildi.


Sayfa 1 Toplam 10 Sayfadan 12 ... Sonuncu

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Formumuzda 1 kullanc var. (0 ye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •