Toplam 9 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 9 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Kablolar ve İletkenler

 1. #1
  Üyelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.673
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Kablolar ve İletkenler

  Kablolar ve İletkenler
  Koaksiyel Kablolar

  1. GENEL YAPI
  İletken
  İletken som veya bükülü kalaylı veya saf bakır, bakır kaplı çelik veya gümüş kaplı bakır tellerden uygun ölçülerde yapılmıştır.
  İzolasyon
  Solid veya köpüklü polietilenin iletken üzerine ektrüzyon yoluyla kaplanmasıyla yapılmaktadır.
  Dış İletken
  Dahilive harici tesisatlarda kullanılan kablolar üzerine tüp şeklinde bakır,polyester kaplamalı bakır, polyester kaplı alüminyum (AL-PES), her ikitarafı alüminyum kaplı polyester (AL-PES-AL) ile bir, birkaç kat bakırveya kalaylı bakır tellerden meydana getirilmiş örgüden oluşur.
  Kılıf
  Dahilitesisatlarda kullanılan kabloların kılıfları PVC veya halojensiz-alevgeciktirici özelliğe sahip bileşiklerden ekstrüzyon yoluyla yapılmıştır.
  Dış tesisat kablolarının kılıfları polietilendir.
  Askıtelli koaksiyel kablolarda, koaksiyel özü ile galvanizli çeliktellerden bükülerek veya yalın tellerden yapılmış askı ile birlikte "8"şekli verilmiştir. Her ikisi de polietilen ile kaplanarak korunmuş vebirbirine bağlanmıştır.

  2. UYGULAMA ALANI
  Koaksiyelkablo, elektrik sinyallerini bir noktadan diğer bir noktaya dağıtım ağıyolu ile taşımak amacı ile kullanılır. Haberleşme kabiliyetlerine göreiki çeşit koaksiyel kablo tipi vardır.

  a) Dar Bandlı Koaksiyel Kablolar
  b) Geniş Bandlı Koaksiyel Kablolar

  Artıkbugün dar bandlı kabloların kullanım alanı çok fazla gelişmemektedir.Buna karşılık geniş bandlı kabloların band genişliği pazar talebineparalel olarak hızla artmaktadır.
  Geniş Bandlı Koaksiyel Kablolar aşağıdaki kullanım alanları için daha fazla avantaj sağlamaktadır.
  Kablo TV ve yayımı
  Video sistemleri
  CATV genel ve bireysel TV sistemleri
  MATV, SATV, CTV gibi Uydu TV, Kablo TV, Radyo
  Haberleşme Sistemleri, Telefon Haberleşmesi
  Evden Alışveriş / Evden Bankacılık
  Bilgisayar / Belgegeçer haberleşmesi
  Ödemeli TV Mevcut ihtiyaçlara ilaveten daha fazla program vetalep gelişiminden anlaşılacağı gibi koaksiyel kablo kullanımıgelecekte çok daha fazla olacaktır. Diğer taraftan geniş banduygulamalarının noktasal projelerde fiber optik kablolarla birleşikolarak kullanılabilecekleri anlaşılmıştır.
  Üretim teknolojimiz uzunyılların tecrübesine sahip ehil bir takım tarafından geliştirilmiş vedevreye alınmıştır. Bugün üretim hatlarımızda RG tipleri ve özeluygulamalar da dahil olmak üzere MATV kablolarının tamamıyapılabilmektedir.

  3. MEKANİK KARAKTERİSTİKLER
  Çekme Mukavemeti
  Kablonunborulardan çekilmesi sırasında hasar görmemesi için belirtilen çekimkuvveti aşılmamalıdır. Belirtilen çekim kuvvetleri iç ve dış iletkeninbirbirine sıkıca bağlanarak çekilmesi kabulüne dayanarak verilmiştir.Çekim kuvveti aşağıdaki formülle hesaplanabilir.


  Büküm Özellikleri
  Minimumbüküm yarıçapı veri sayfalarında belirtilmiştir. Kablo bu minimumdeğerlerde kıvrıldıktan sonra tekrar geri bükülmemelidir. Çünkü bu,kablonun hasar görmesine sebep olabilir.

  4. ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER
  Kapasite
  İçve dış iletken arasındaki yalıtkan malzemenin biriktirdiği elektrikenerjisi olup iletken ve izolasyon boyutları ile yalıtkan malzemeninkatsayısına (dielektrik sabiti) bağlıdır. Koaksiyel kablonun kapasitesi:


  Karakteristik Empedans Z0
  Karakteristikempedans kablo tasarımı, kablo boyutları ve yalıtkan malzemeyebağlıdır. Yayın frekans bandı içinde kablo boyunca düzenli olmalıdır.Karakteristik empedansdaki her bir değişiklik yansımalara sebep olur.Alıcıda maksimum güç elde edebilmek için kablo ile alıcının aynıempedansa sahip olması gerekir.
  Genel olarak üretim hattımızdaki kabloların karakteristik empedans değerleri aşağıdaki gibidir: 50 Ω : Radyo Haberleşmesi
  75 Ω : CATV, MATV, CTV, Video kabloları
  93 Ω-105 Ω : Yerel ağ ve veri haberleşmesi
  Z0 karakteristik empedans aşağıdaki formülle
  hesaplanabilir:


  İndüktans
  Yüksek frekanslarda indüktans yaklaşık olarak:


  Zayıflama
  Koaksiyel kabloların zayıflaması aşağıdaki gibi tanımlanabilir.


  Koaksiyel kablolarda zayıflamanın başlıca nedeni frekansın karekökü oranında artan resesif kayıplardır. (α1. Dielektrik zayıflama (α2 yalıtkan malzemenin kalite ve miktarına bağlıdır. Toplam zayıflamadaki payı frekansla artar.
  Bu iki tip zayıflamayı karşılaştırdığımızda;
  α1 >> α2 dir. Bu durumda
  α = α1 √f alınabilir.

  Zayıflama, kablodaki giriş ve çıkış sinyali voltajlarının değişimine bağlı olarak da aşağıdaki gibi ifade edilebilir.


  Bunlarailaveten her °C sıcaklık zayıflamayı yaklaşık %0.2 arttırır. Belirtilenzayıflama değerleri formüllerde 20°C için verilen değerlerdir.Sıcaklığın artması ile zayıflama da artar.

  Geri Dönüş Kaybı
  Koaksiyel kablonun boyutları, yalıtkan malzemesi ve döşeme esnasındaki hatalar Z0karakteristik empedansı etkiler. Her düzensizlik veya hata yansımalarasebep olur. Geri dönüş kaybı belirli bir frekansda kablo boyunca veuçtaki karakteristik empedans değişimlerinin etkilerini toplar.Koaksiyel kablonun yakın ucunda ölçülen bütün bu yansımaların vektöreltoplamı ile gönderilen sinyalin oranı geri dönüş kaybını verir.Yansımaların miktarı yansıma faktörü ile belirlenir.


  Geri dönüş kaybı:


  Yayılma hızı
  Elektrikakımının dış yüzeyden akma özelliği sebebiyle yayılma hızı frekansabağımlıdır. Frekans azaldıkça hız da azalır. Ancak çok yüksekfrekanslarda yayılma hızı dielektrik sabitine bağımlıdır ve aşağıdakigibidir:


  Eğer yalıtkan malzemesi katı polietilen ise εr = 2.28,
  o zaman yayılma hızı 0.66 (66%) dır.
  Eğer yalıtkan malzemesi köpüklü polietilen ise εr = 1.64,
  o zaman yayılma hızı 0.78 (78%) dir.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.673
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart

  Yer altı Kablo Çekim Esasları:
  Yeraltı boru şebekesi mevcut olan güzergahlardaki onaylı kablo uygulamaprojeleri göz önüne alınarak kablo döşeme planı hazırlanır.Yeni inşaedilen yer altı güzergahının tamamlanmasını müteakip revize etmişuygulama projeleri esas alınarak kablo döşeme planları hazırlanır.Döşeme planları hazırlanırken ek yerleri,kablo göz planı,� s� paylarıve standart kablo uzunlukları dikkate alınır projede gösterilen eknoktaları arasında zorunlu olmadıkça ilave ek yapılmaz.
  Kablo çekiminde; Çekme kuvveti,sürtünme katsayısı ve kablo ağırlığı en önemli faktörlerdir.
  Çekmekuvveti;kablo ağırlığı ile borunun sürtünme katsayısına çarpımınaeşittir. Sürtünme diğer faktörlerin dışında sıcaklık ve çekme hızınabağlıdır.Sürtünme katsayısını azaltmak için çekim esnasında sürtünmeyiazaltıcı maddeler kullanılır.

  Kablo çekimi sabit hızla yapılamalı, çekme ,işlemi sırasında çok zorunlu olmadıkça duruşlara izin verilmemelidir.
  -Kablo, -15c�nin altındaki sıcaklıklarda çekilmemelidir
  -Çekilecek kablonun çapı boru iç çapından %20 daha az olmalıdır.
  -Menhole giriş esnasında kablonun bükülme çapı kablo dış çapının en az 15 katı olmasına dikkat edilmelidir.
  -Kablo çekme işlemi,kablo çekme vinci kullanılarak yapılır.
  -Çekmehalatının tespit mekanizması sbt olmalı ve çekme halatı menholdeki boruile vinç arasında serbestçe hareket etmelidir.Halat keskin kenarlardangeçmemeli , makara veya rulmanlar üzerinde olmalıdır.
  -Emniyet açısından menhole inen halatın çok iyi korunması ve menholde kesinlikle insan bulunmaması gerekir.
  -Çekme vinci üzerinde maksimum çekme kuvvetinin aşılmasını önleyen ayarlı rulet sınırlandırıcısı olmalıdır.
  -Vinçüzerinde bir durdurma düğmesi ve bir diyagram yazcısı olmalıdır.Yazıcı,uygulanan çekme kuvveti ile çekilen kablo uzunluğu grafik olarakgösterir. Söz konusu grafikler gerektiğinde geçici kabul heyetineverilir.

  Kablo muhafaza borularının kablo çekimine hazırlanması.
  Yeraltı kabloları; projesinde belirtilen gözlerden çekilir.Zorunludurumlarda göz değişikliği gerekirse proje servisinin ve kontrolservisinin izni alınır.Kablo çekim işlemine başlamadan önce kablo çekimişlemi yapılacak güzergah boyunca kablo muhafaza borularının göztemizliği yapılır ve kablo çekme halatı çekilir.ÇB güzergahlarındakablo çekimi öncesi gözler silinir ve fırça ile temizlenir.Menhol ve ekodası;kablo çekimine engel teşkil etmeyecek şekilde düzenlenir.Ayrıcamenhol ve ek odalarına nüfus etmiş su ve benzeri atıklar temizlenerekhavalandırma yapılır.


  Kablo çekimi
  Kablo çekimişlemine başlamadan önce gerekli her türlü emniyet tedbirleri alınır.Kablolar taşınırken ve çekilirken hasar görmeyecek şekilde tedbiralınır.
  Bakır iletkenli kablolar, orijinal makaranın üst ucu daimasantral yönüne gelecek şekilde çekilmelidir. Santral zıt yönde durmaksuretiyle bakır iletkenli kablo kesitine bakıldığında iletken veyapaketlerin dönüm yönü saat ibresi yönünde olmalıdır.
  Kablo çekimebaşlamadan önce ve kablo çekimi sırasında kablo dış kılıfında imalatyada çekimden kaynaklanan herhangi bir hasar olup olmadığı sürekliolarak gözlenir. Oluşan bir hatada kablo çekim işi durdurulur ve hatalıkablo yerine yeni kablo çekimi yapılır.
  Çekim sırasında kabloucunun zarar görmemesi için kablo çekimi tamamlanır tamamlanmaz kabloucu uygun şekilde tekrardan kep ile kapatılır.Kablo uçları açık olarakkablo çekimi yapılmaz.Çekimi sırasında mevcut tesis ve kablolara zararverilmez.ve çekim işlemi sonunda her bir menhol içinde çekilmiş olankablo etiketlenir ve uygun şekilde iki taraftan kablo bağı ile rakpabucuna bağlanarak sabitlenir.

  Galeriden Kablo Çekme İşlemi
  Ortakkullanımı galeride kablo çekimi yapılmadan önce galeri uzunluğuölçülür.Ek yapılacak yerler galeri ağızlarına isabet etmeyecek biçimdeplanlanır. Galeride mevcut olan diğer kurumlarım tesisleri dikkatealınarak kablo çekilecek bölüm tespit edilir.
  Yer altı kablo çekimişlemindeki gibi kablo çekimi yapılır. Çekimi yapılan kablo galeriboyunca rak pabucu üzerine yerleştirilir ve kablo bağı ile sabitlenereketiketlenir.
  Ek yerlerinde daha sık rak pabucu kullanılır.Kablonun galeridekine geçişlerinde kablo galeri tavanından demiraksamlı malzeme ile muhafazalı olarak karşı aktarılr.

  NYY kablolar
  KULLANILDIĞI YERLER: Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, (özel olarak imal edilmesi halinde) tuzlu suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır.
  YAPISI: Tek damarlılarda 1.5-10 mm2ye kadar tek telli, 10 mm2 den 300 mm2 ye kadar çok tellidir. Yalıtkan kılıfla yalıtılmış ve üzerine dış kılıf geçirilmiştir. 2-4 damarlılarda 10 mm2ye kadar tek telli, 10 mm2den büyük kesitlerde çok tellidir. Birbirine burulmuş damarlar üzerinde ortak kılıf ve üzerinde siyah renkli dış kılıf vardır.
  EN YÜKSEK İLETKEN SICAKLIĞI: 70°C
  ANMA GERİLİMİ: 0.6/1kV

  Anma
  kesiti
  mm2

  Tel Sayısı
  İletken
  Çapı
  mm

  Yalıtkan Kılıf Et Kalınlığı mm
  Dış
  Kılıf Et
  Kalınlığı mm

  Dıştan Dışa çap mm
  Büküm Çapı cm
  Direnç
  Ohm/km

  Akım Taşıma Kapasitesi
  Toprakta-Havada
  A - A

  Ağırlık
  kg/km

  1x1,5
  1x2,5
  1x4
  1x6
  1x10
  1x16
  1x25
  1x35
  1x50
  1x70
  1x95
  1x120
  1x150
  1x185
  1x240
  1x300
  2x1,5
  2x2,5
  2x4
  2x6
  2x10
  3x1,5
  3x2,5
  3x4
  3x6
  3x10
  4x1,5
  4x2,5
  4x4
  4x6
  4x10
  4x16
  3x25/16
  3x35/25
  3x50/25
  3x70/35
  3x95/50
  3x120/70
  3x150/70
  3x185/95
  3x240/120
  3x300/150

  1
  1
  1
  1
  1-7
  1-7
  7
  7-19
  19
  19
  19
  37
  37
  37
  61
  61
  1
  1
  1
  1
  1-7
  1
  1
  1
  1
  1-7
  1
  1
  1
  1
  1-7
  1-7
  7
  7-19
  19
  19
  19
  37
  37
  37
  61-37
  61-37


  1,38
  1,80
  2,26
  2,80
  4,1
  5,2
  6,4
  7,7
  9,2
  11
  12,7
  14,4
  16,1
  18
  20,5
  22,7
  1,38
  1,80
  2,26
  2,80
  4,1
  1,38
  1,80
  2,26
  2,80
  4,1
  1,38
  1,80
  2,26
  2,80
  4,1
  5,2
  6,4
  7,7
  9,2
  11
  12,7
  14,4
  16,1
  18
  20,5
  22,7

  1,5
  1,5
  1,5
  1,5
  1,5
  1,5
  1,5
  1,5
  1,5
  1,5
  1,6
  1,6
  1,8
  2,0
  2,2
  2,4
  0,3
  0,9
  1,0
  1,0
  1,0
  0,8
  0,9
  1,0
  1,0
  1,0
  0,8
  10,9
  1,0
  1,0
  1,0
  1,0
  1,5
  1,5
  1,5
  1,5
  1,6
  1,6
  1,8
  2,0
  2,2
  2,4

  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  2,0
  2,0
  2,0
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  1,8
  2,0
  2,0
  2,0
  2,2
  2,2
  2,4
  2,6
  2,8
  3,0
  3,2
  3,4

  8
  8,4
  8,9
  9,4
  10,7
  11,7
  12,9
  14,1
  15,6
  17,2
  19,4
  21,4
  23
  25,7
  29
  32
  11
  13
  14
  15
  17
  12
  13
  15
  16
  17
  13
  14
  16
  17
  20
  23
  27
  30
  36
  40
  45
  50
  52
  59
  66
  73

  11
  11
  12
  13
  14
  15
  18
  20
  23
  26
  29
  30
  33
  36
  44
  48
  14
  16
  17
  18
  21
  15
  16
  19
  20
  21
  16
  17
  19
  21
  23
  27
  33
  36
  44
  49
  55
  61
  69
  77
  82
  92

  11,9
  7,14
  4,47
  2,97
  1,79
  1,12
  0,712
  0,514
  0,379
  0,262
  0,189
  0,150
  0,122
  0,0972
  0,0740
  0,0590
  12,1
  7,28
  4,56
  3,03
  1,83
  12,1
  7,28
  4,56
  2,03
  1,83
  12,1
  7,28
  4,56
  3,03
  1,83
  1,15
  0,727
  0,524
  0,387
  0,268
  0,193
  0,153
  0,124
  0,991
  0,574
  0,0601

  37-26
  50-35
  65-46
  83-58
  110-80
  145-105
  190-140
  235-175
  280-215
  350-270
  420-335
  480-390
  540-445
  620-510
  770-620
  820-710
  30-21
  41-29
  53-38
  66-48
  88-66
  27-18
  36-25
  46-34
  58-44
  77-60
  27-18
  36-25
  46-34
  58-44
  77-60
  100-80
  130-105
  155-130
  185-160
  230-200
  275-245
  315-285
  355-325
  400-370
  460-435
  520-500

  65
  80
  110
  140
  195
  270
  370
  480
  640
  850
  1115
  1340
  1660
  2030
  2650
  3370
  170
  220
  290
  350
  480
  190
  260
  340
  420
  580
  230
  300
  410
  510
  780
  1100
  1420
  1790
  2290
  3066
  4097
  5700
  6132
  7625
  9950
  12500


 3. #3
  Üyelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.673
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart

  Fiber Optik
  İnsanlar için iletişim, var olmasıylabaşlayan, beslenme kadar önemli ve hayati bir ihtiyaçtır. İletişim yakınmesafede önce işaretleşme ile sonra da sözcükler ile yani ses iletişimiylebaşladı. Uzak mesafelerde ise iletişim ihtiyacı ateş, duman, güvercin ve klasikposta hizmetiyle sağlandı.
  Nitekim Elektronik Haberleşmenin hayatımızagirmesi büyük bir devrim oldu. Ve insanların hayatini çok kolaylaştırdı.Telefon santralleri, Telsiz haberleşmesi, Radyo-Televizyonlar, GörüntülüTelefonlar ve ilk bilgisayarlar ile birlikte İnternet iletişimi, E-Posta veBilgisayarların iletişimi yani NETWORK.!
  Ama artık Elektronik Haberleşme de bizlereyetmiyor. Elektronik Haberleşme temelde Elektronların yer değiştirmesiylegerçekleştirilir. Dolaysıyla Elektronun hızı, kullandığımız iletkenin (bakirvb.) türü, yapısı ve boyutları vb. etkenler iletişim hızımızı etkiliyor.
  Evrendeki bildiğimiz en hızlı varlıkışıktır. Araştırmalar neticesinde; ses ve elektrikten sonra Işık da iletişimalanında bize hizmet etmeye başladı. Dolayısıyla yaklaşık saniyedeki 300.000km'lik hızıyla ışık, bizlere çok avantajlar sağladı. Işık iletişimi Fiber Optikadini verdiğimiz Cam Kor'lu Kablolar üzerinden yapılır. Bu kablolar özünde camolması nedeniyle isçilik problemini de beraberinde getirdi. Bu demek oluyor ki;Fiber Optik isçiliği uzman kişilerin isi.
  Yerel Alan Ağlarımız (LAN) içinoluşturduğumuz Yapısal Kablolara Sistemimizde Bilgisayarlarımıza kadargetirdiğimiz Cat5E veya Cat6 UTP kablolarımız kabinet içinde bulunan HUB veyaKenar Switch üzerinde toplanırlar. İste bu cihazlar (HUB ve düşük hızlıSwitchler -Kenar Switch-) genelde ana Bilgi İşlem
  Odasında bulunan Omurga Switch dediğimizyüksek hızlı routing kapasitesi olan Aktif Cihazlara bağlanırlar. Ağaç mimarisidediğimiz bu hiyerarşik sistemde omurgayı oluşturan bu hatlar, yüksek bilgitrafiğine sahiptirler. Bu hatlar yüksek bana genişliğine sahip olmalıdırlar.İste bu nedenle buralarda en iyi iletişim çözümünü sağlayacak olan Fiber Optikhatlar kullanılır.
  Yine yüksek band genişliği gerektirenServer bağlantılarında da Fiber Optik kullanılmalıdır. Cat5E UTP kablolar max.92 metreye kadar kullanılabilir. Eğer bu mesafeden daha uzakta başka birterminalimiz ya da terminal grubumuz varsa, sunulabilecek birkaç çözümden en iyisive performanslısı yine Fiber Optik kablo kullanmaktır. Nitekim Fiber Optikkabloları 5000 mt.'ye kadar kullanabiliriz.
  Fiber Optik kablolar farklı amaç veortamlar için farklı farklı özelliklerde üretilirler. Bir UTP kablonunyapabildiği isi 2 Fiber Kor'u (damar'i) yapabilir. Eğer aynı bölgeye birdenfazla Fiber hattı çekilmesi gerekiyorsa; 4,8,16.. damar'lı kablolarkullanılmalıdır. Ama genellikle bir bölge için 4 damarlı Fiber yeterliolmaktadır. Böyle bir kabloda ilk iki damar normal veri iletişimi için, diğeriki damar ise yedek hat olarak kullanılır.
  Eğer Fiber Optik kablo çekilecek merkezlerfarklı binalarda bulunuyorlarsa yani kablo dış yüzeylerden geçecek isekullanılacak Fiber Optik kablo "harici" tipte yani korumalıolacaktır. Eğer ayni binada bulunuyorlar ise "dahili" ya da"dahili/harici" tipte olabilir.
  Fiber Optik kablolar farklı amaç veortamlar için farklı farklı özelliklerde üretilirler. Bir UTP kablonunyapabildiği isi 2 Fiber Kor'u (damar'ı) yapabilir. Eğer aynı bölgeye birden fazlaFiber hattı çekilmesi gerekiyorsa; 4,8,16… damar'lı kablolar kullanılmalıdır.Ama genellikle bir bölge için 4 damarlı Fiber yeterli olmaktadır. Böyle birkabloda ilk iki damar normal veri iletişimi için, diğer iki damar ise yedek hatolarak kullanılır.
  Fiber Optik kablonun tipini etkileyen diğerbir faktör de kablo çekilecek merkezler arasındaki "mesafe" ve"iletim hızı"dır. Fiber kablolar "multimode" ve"singlemode" olmak üzere iki farklı özellikte üretilmektedirler.Multimode Fiber kablolar ayni anda birden fazla iletişim yapma avantajınasahiptirler. Ama multimode fiberler bu avantajına karsın fazla uzak mesafelerdekullanılamazlar. Bu, multimode kabloların dezavantajıdır. Dolaysıyla Eğer kabloçekilecek merkezlerin arası belirli bir mesafeden fazla ise singlemode kablolarkullanmak zorundayız.
  Özet olarak Fiber Optik kablolarınkarakteristiği; iletim hızı (kullanılan mode sayısı) ve Fiber'in iletimkayıpları gibi faktörlere bağlıdır. Ve belirli bir mesafeden kısa uzaklıklarda,multimode kablo, uzun mesafelerde de singlemode kablo kullanmalıyızdiyebiliriz. Bahsettiğimiz kablonun uzun ve kısa mesafe için belirlenmesinegöre de Fiber Optik kablolar için kullandığımız port'lar farklılık gösterir.Standartların belirlediği bu portlar; LX(uzun mesafe için) veya SX (kısa mesafeiçin) olabilir.
  Fiber Optik kablo isçiliği dediğimiz,kablonun çekilmesi ve sonlandırılması çok hassas bir istir. Hassas olduğu kadarda önemlidir. Çünkü Fiber Optik kablomuzu standartlarına uygun normlarla üretenbir firmadan aldığımızı, gereken mesafelere bağlı kaldığımızı farz edersek;iletişimde performansı etkileyen diğer bir husus karsımıza çıkar. Bu faktör;Fiber Optik kablo sonlandırmasından kaynaklanan kayıplardır. Tech-Co deneyimlive uzman teknik servisi ile bu kayıpları yok eder.

  Fiber damarları insanin saç telinden dahaince ve hassastır. Multimode fiber 62,5 mikrometre, singlemode fiber 9micrometre'dir. (1 mikrometre = metrenin milyarda biri, milimetrenin bindebiri) Verilen bu değerlerden de anlaşılacağı gibi
  Fiber isçiliği uzman bir ekip tarafındanstandartlara uygun, gerekli aletler ile yapılmalı ve Fiber kayıpları ölçülüptesti yapılmalıdır. Bu da en az Fiber Optik kablo seçimi kadar stratejik birkarardır.
  YAPISAL KABLOLAMA
  Bilişimin Güvenli Yolu: Yapısal Kablolama

  Küreselleşen Dünyanın getirdiği zorlu rekabet koşulları altındaçalışmanın yanında, artan ve çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına yanıtvermek durumunda olan ürün ve hizmet sunucu kuruluşlar; etkin bilişimsistemlerini kullanmak zorundalar. Günümüzün yüksek hız ve kapasiteli aktifbilişim sistem ve donanımları da bu özelliklerini destekleyecek fonksiyonelaltyapılara ihtiyaç duyuyor.

  Amaca uygun tasarlanmış ve profesyonelce uygulanmış bir Yapısal KablolamaSistemi; mevcut üstyapı (aktif sistem) desteklemenin yanında; orta ve uzunvadede ortaya çıkabilecek ek kapasite ihtiyacını da karşılayabilecek esneklikteolmalıdır.
  Yapısal Kablolama SistemininAvantajları:
   Bilgisayar, yazıcı, güvenlik kamerası vb. her türden aktif sistem aynıkablolama üzerinde çalışabilmektedir.
   Yapısal Kablolama Sistemleri için verilen "uzun süreli sistem veuygulama garantisi" (üreticiye göre değişmekle birlikte 15-20 yıl) ve busisteme sahip olmakla yükselecek; ortak yazılım, donanım kullanma oranınınsağlayacağı maliyet düşürücü etkiler düşünüldüğünde, ilk yatırım maliyetlerininyüksek olmasına rağmen; Yapısal Kablolama Sisteminin toplam sahip olma maliyetidüşüktür.
   Yapısal Kablolama; büyük miktarlardaki bilginin, ses, veri ve görüntüşeklinde iletim ve paylaşımını sağlayan; internet, intranet, video konferans,IP-Telefon vb. uygulamaları destekler.
   Sistemin getirdiği esneklik sayesinde "Patch Panelde"yapılacak basit bir port değişikliği ile; herhangi bir data noktası veyatelefon hattının başka bir yere taşınabilmesine olanak sağlanmaktadır.
   Yapısal Kablolama üzerinden oluşabilecek arızalar kısa sürede tespitedilip giderilebilir.
   Sistem yönetiminin basitleşmesi ile uzman çalıştırma ihtiyacı ortadankalkar.
   Kablolama Organizasyonu sağlanmakta ve uygulanan Patch Panel ve KabinetSistemi ile kablolar dekoratif bir görünüm kazanmaktadır.
   Yapısal Kablolama ile 1 Gbps'a kadar bütün hızları desteklemekmümkündür.

  Bilgisayar, yazıcı, sunucu, program, data base vb. donanım ve yazılımlar, tamkapasite ile çalışabilecekleri bir ağ üzerinde işletildiklerinde; amaçtabirleşmiş ekiplerle elde edilebilen sinerji etkisini yaratırlar.

  Artan ve çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına yoğun rekabet koşulları altında yanıtvermek durumunda olan; ürün ve hizmet sunucularının gereksinim duydukları hızlıve etkin bilişim sistemleri; bu otomasyonu destekleyecek fonksiyonel altyapılar üzerine kurulmalıdır. Amaca uygun tasarlanmış ve profesyonelceuygulanmış bir Yapısal Kablolama Sistemi; mevcut üst yapıyı desteklemenin yanında,orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek ek kapasite geresinimlerinede yanıtverebilecek esneklikte olmalıdır.

  Yapısal Kablolama Standartları:

  Yapısal Kablolama Sistemleri Bakır ve/veya Fiber Optik Kablolar kullanılarakgerçekleştirilir. Kablo çeşidine karar verirken, amaca uygun hız ve bantgenişliğini elde etmenin yanında, uygulama kolaylığı ve maliyet gibi etkenlerde göz önüne alınmalıdır.

  Bakır (UTP) Kablolama Sistemleri:

  Sistemler ANSI/TIA/EIA-568-A, ISO/EC11801 ve EN50173 gibi uluslararası standartlaragöre gerçekleştirilir.

  Kablolama sistemleri üç ayrı başlık altında toplanmaktadır. Bunlar "YatayKablolama", "Bina Omurga" ve "Kampüs OmurgaKablolaması"dır.

  Yatay Kablolama Sistemlerinde; yatay ve ara kablolar dahil olmak üzere; bir hatiçin uçtan uca mesafe 100 m'yi geçmelidir. Günümüzde yatay kablolama sistemiiçin yaygın olarak Cat5, Cat5e, Cat6 standartlarında bakır ürünlerkullanılmaktadır. Cat5 ve Cat5e standartlarında kurulan 100 m uzunluğundaki birsistem, 100 MHz'lik bant genişliğine sahiptir. Cat6 standartlarındaki birsistem ise 250 MHz'lik bant genişliğine sahiptir. Bu bant genişlikleri içindeiletilen verinin hızı ise tamamen veri kodlama teknikleriyle ilgilidir. Örneğingigabit veri iletişimi için yaklaşık 82 MHz'lik bant genişliği yeterlidir.

  Bina Omurga ve Kampüs Omurga Sistemlerinde ise Cat3 standartlarında bakırürünler yaygın olarak ses iletişimi için kullanılmaktadır. Bina içinde bulunanyatay dağıtım noktalarını bina ana dağıtım noktasına ve diğer bina ana dağıtımnoktalarına bağlamak için genellikle çoklu (multipair) bakır kablolar vesonlandırma üniteleri kullanılmaktadır.

  Fiber Optik Kablolama Sistemleri (F/O):

  Fiber Optik kablolama sistemleri için mevcut olan ANSI/TIA/EIA-568-A,ISO/EC11801 ve EN50173 standartları geçerli sayılmakla beraber, veri iletişimteknolojisindeki hızlı gelişmeler nedeniyle sürekli değişmektedir.

  F/O Kablolar yaygın olarak Bina Omurga Sistemleri ve Kampüs Omurga Sistemlerioluşturulması için kullanılmaktadır. Geleceğin yatay kablolama sistemi olarakbakır sistemin yerine geçeceği düşünülmekle beraber, henüz toplam maliyetaçısından uygun değildir.

  Bu sistemler üzerinden her türlü data, ses ve görüntü verileri ışık modundailetilmektedir.

  Fiber Optik Sistemler ışığın iletim şekline göre iki farklı kategoridenoluşmaktadır. Bunlar, Multimode (MM) ve Singlemode (SM) sistemlerdir.

  Multimode kablolar da kendi arasında 62.5/125 micron ve 50/125 micron çaplıolmak üzere iki farklı kategoriye ayrılmaktadır. Kablo çapı ne kadar küçülürse,iletilecek verinin kapasitesi ve mesafesi de o kadar artmaktadır. Bantgenişliği; 62.5/125 micron için 160-200 MHz/km, 50/125 micron için 500MHz/km'dir.

  Singlemode kablolar 8.3-9/125 micron çapında olup, çok yüksek bant genişliğinesahiptir. Dolayısıyla, yüksek hızlı ve uzun mesafeli veri iletişimleri içinkullanılmaktadır.

  Multimode ve Singlemode kablolama sistemleri için veri iletişim mesafesinibelirtmek pek doğru değildir. Bu sistemlerde verinin hızını ve mesafesini ancakveri kaynağı belirlemektedir.


 4. #4
  Üyelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.673
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart

  iletken çesitleri
  I. Çıplak iletken: Elektriksel bakımdan yalıtılmamıs (izolesiz) iletkendir.
  Tek telli (damarlı) çıplak iletken: Topraklama ve havaî hat tesislerinde kullan ılır.
  Bütün iletken tek bir telden olusur.
  Çok telli (damarlı) çıplak iletken: zolatör (yalıtkan kaide) üzerine yapılan tesislerde
  kullanılır. Büyük kesitli iletkenleri (35 mm2, 150 mm2) islemek (kesme, bükme, baglama)
  zorlastıgından, birden çok tel üst üste sarılarak (burularak) çok telli iletken üretilmektedir.
  II. Yalıtılmıs iletken: Bakır ve alüminyumdan yapılan çıplak iletkenin üzerinin yalıtkan
  malzemeler kullanılarak izole edilmesiyle üretilmektedir.
  Tek telli (damarlı) yalıtılmıs iletken: Bir ya da daha çok çıplak telin üzerinin yalıtkan
  tabakayla kaplanmasıyla üretilir. Sabit ve hafif (düsük akımlı) isletme kosullarında sıva altı ve
  sıva üstü tesisatta kullanılır. Bir damardaki çıplak tel sayısına göre kendi arasında ikiye
  ayrılır:
  -Tek damarlı tek telli yalıtılmıs iletken: 1-6 mm2
  kesite kadar yapılan ve tek telden olusan
  iletkendir.
  -Tek damarlı çok telli yalıtılmıs iletken: sleme zorlugu (agır iscilik) nedeniyle 16 mm2
  den büyük kesitli iletkenler çok telli yapılarak üzerleri yalıtkanla kaplanır.
  Çok telli (damarlı) yalıtılmıs iletken: Birden çok damar ayrı ayrı yalıtılarak ve ortak bir
  yalıtkan kılıf ile kaplanarak üretilir. Kumanda devrelerinde, iç tesisatta nemli yerlerde ve d ıs
  tesisatta kullanılır. Çok damarlı yalıtılmıs iletken, damarlarda kullanılan tel sayısına göre
  ikiye ayrılır:
  -Çok damarlı tek telli yalıtılmıs iletken,
  -Çok damarlı çok telli yalıtılmıs iletken
  Kablo:
  Elektrik enerjisini ileten ve iki elektrik ayg ıtını birbirine baglayan, yalıtılmıs, bir ya da birden
  çok damarın birlesmesiyle olusan gerece kablo denir.
  Kablolarla ilgili temel kavramlar:
  Damar: Kablonun yalıtılmıs olan iletkenidir.
  Dairesel kablo: Damar iletkeni kesiti, daire biçimli (yuvarlak) olan kablodur.
  Kesme (sektör) kablo: Damar iletkeni kesiti daire kesmesi biçimli olan kablodur.
  Çok damarlı kablo: Damar sayısı birden çok olan kablodur.
  Bireysel siperli kablo: Her damarı üzerinde metal siper bulunan kablodur.
  Kör damar: Çok damarlı kablolarda, damarlar arası boslukları doldurmak ve kabloya uygun
  bir biçim verilmesini kolaylastırmak için kullanılan, yalıtkan malzemeden yapılmıs ip ya da
  iplerdir.
  Düsük kesitli iletken: Nötr kesiti, kablo faz iletkeni kesitinden küçük olan iletkendir.
  Konsantrik iletken: Bir damarlı kablolarda yalıtkan kılıfın, çok damarlı kablolarda ortak
  kılıfın üzerine gelen, bakır tellerden yapılmıs, bir örgü ya da bakır tel seritlerin olusturdugu,
  kablo boyunca devam eden helisel biçimli bir sargıdır.
  Kılıf: Kabloyu elektriksel bakımdan yalıtmak, mekanik ve kimyasal etkilerden korumak
  amacıyla kullanılan, iletkeni, damarı ya da damarları içine alan gömlektir.
  Yalıtkan kılıf: Damar iletkenini yalıtan kılıftır.
  Ortak kılıf: Çok damarlı kablolarda, damar demetini içine alan ve kabloya istenilen biçimi
  vermeye yarayan kılıftır.
  Dıs kılıf: Kabloyu dıs etkenlerden koruyan ve kablonun en dısında bulunan kılıftır.
  Zırh: Kabloyu mekanik etkilerden koruyan, yassı ya da yuvarlak tellerle yapılmıs örgü ya da
  sargıdır.
  Metal siper: Her damarın ya da ortak kılıfın üzerine gelen, bakır tel ya da seritden yapılmıs bir
  sargıdır.


 5. #5
  Üyelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.673
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart

  SEMBOLLERİN TANIMI
  Harmonize kablolar Ana tipi
  H
  : Harmonize tip
  A : Ulusal tip
  Anma gerilimi
  01 100/100 V
  02 300/300 V
  05 300/500 V
  07 450/750
  İzolasyon Malzemesi
  V Polyvinylchloride (PVC)
  V2 PVC +90 o C
  V3 PVC, düşük sıcaklık için
  B Ethylenepropylene kauçuk
  E Polyethylene
  X Çapraz bağlı Polyethylene
  R Ethylenpropylene kauçuk veya eşdeğer sentetik elastomer
  Q Polyurethane (PUR)
  G EVA
  S Silikon kauçuğu
  Z Çapraz bağlı polyolefin kompound
  Z1 Termoplastik polyolefin komp.
  Kılıf ve örgü malzemesi
  V Polyvinylchloride (PVC)
  V2 PVC +90 o C
  V3 PVC, düşük sıcaklık için
  V5 PVC, yağ dayanıklılık
  R Ethylenpropylene kauçuk veya eşdeğer sentetik elastomer
  N Chloroprene kauçuk
  N2 Kaynak kabloların dışkılıfı için özel Chloroprene kauçuk kompound
  Q Polyurethane
  J Cam-elyaf örgü
  T Tekstil örgü
  Özel Yapı
  C4 Bakır örgü ekran
  H Yassı ayrılabilir kablo
  H2 Yassı ayrılamaz kablo
  H6 Yassı ayrılamaz kablo
  H8 Spiral kablo
  İletken tipi
  U Tek telli yuvarlak iletken
  R Çok telli yuvarlak iletken
  K İnce çok telli iletken (sabit)
  F İnce çok telli iletken (bükülgen)
  H Çok ince telli iletken
  D İnce çok telli (Kaynak kablosu)
  E Çok İnce çok telli (Kaynak kablosu)
  Koruyucu toprak iletkeni
  X Koruyucu toprak iletkensiz
  G Koruyucu toprak iletken

  VDE Sembolleri Ana tipi
  N
  : VDE Standardı
  X : VDE standardına göre
  İzolasyon Malzemesi
  Y Polyvinylchloride (PVC)
  2Y Polyethylene
  X Çapraz bağlı Polyethylene
  G Silikon kauçuğu
  H Halojen-free kompound
  HX Halojen-free kompound
  Kablo Yapısı
  A Harici kablo
  G Maden kablo
  J Tesisat kablosu
  L Çok damarlı kablolar
  S Panel bağlantı-sinyal kablosu
  JE Tesisat kablosu-endüstriyel elektronik
  LH Mekanik zorlanamları düşük bağlantı kabloları
  S Kontrol kablosu
  LS Alçak gerilim kontrol kablosu
  FL Yassı kablo
  Silikon kablo
  Z Çiftli kablo
  GL Cam elyaf
  Li Bükülü iletken Özel Yapı
  FE180 Izolasyonun devamlılığı tayini 180 dakika
  E30/E90 Elektrik devrelerinde devamlılığı tayini (HFFR kablolarda)
  T Taşıyıcı destek tel/damar
  Ö Yağa dayanıklı
  U Alev iletmez
  W Isı ve hava dayanımı
  C Bakır örgü ekran
  S Çelik tel örgü
  Koruyucu toprak iletkeni
  J Koruyucu toprak iletkensiz conductor
  O Koruyucu toprak iletken
  Kılıf malzemesi
  Y Polyvinylchloride (PVC)
  2Y Polyethylene
  X Çapraz bağlı Polyethylene
  2G Silikon kauçuğu
  H Halojen-free kompound
  HX Halojen-free kompound
  P Polyurethane (PUR)
  Akım Taşıma Kapasiteleri
  VDE 0100- 430
  İletkenlerin Kesitlerine Göre Akım Taşıma Kapasiteleri
  (30oC' ye kadar ortam sıcaklıklarında bakır iletkenli Kablolar için)
  Nominal Kesit
  Grup 1
  Bakır İletken

  Grup 2
  Bakır İletken

  Grup 3
  Bakır İletken

  Sürekli
  Akım

  Sigorta
  Akımı

  Sürekli Akım
  Sigorta
  Akımı

  Sürekli
  Akım

  Sigorta
  Akımı

  mm 2
  A
  A
  A
  A
  A
  A
  0.08
  0.8
  -
  1.0
  -
  1.5
  -
  0.14
  1.5
  -
  2.0
  -
  3.0
  -
  0.25
  3.0
  -
  4.0
  -
  5.0
  -
  0.34
  4.5
  -
  6.0
  -
  8.0
  -
  0.50
  7.0
  -
  9.0
  -
  12.0
  -
  0.75
  9.0
  -
  12.0
  6.0
  15.0
  10.0
  1.00
  11.0
  6.0
  15.0
  10.0
  19.0
  10.0
  1.50
  15.0
  10.0
  18.0
  10.0
  24.0
  20.0
  2.50
  20.0
  16.0
  26.0
  20.0
  32.0
  25.0
  4.00
  25.0
  20.0
  34.0
  25.0
  42.0
  35.0
  6.00
  33.0
  25.0
  44.0
  35.0
  54.0
  50.0
  10.00
  45.0
  35.0
  61.0
  50.0
  73.0
  63.0
  16.00
  61.0
  50.0
  82.0
  63.0
  98.0
  80.0
  25.00
  83.0
  63.0
  108.0
  80.0
  129.0
  100.0
  35.00
  103.0
  80.0
  135.0
  100.0
  158.0
  125.0
  50.00
  132.0
  100.0
  168.0
  125.0
  198.0
  160.0
  70.00
  165.0
  125.0
  207.0
  160.0
  245.0
  200.0
  95.00
  197.0
  160.0
  250.0
  200.0
  292.0
  250.0
  120.00
  235.0
  200.0
  292.0
  250.0
  344.0
  315.0
  150.00
  -
  -
  335.0
  250.0
  391.0
  315.0
  Grup 1 : Boru içinde bir veya birden fazla tek damarlı kablolar.
  Grup 2 : Hareketli yerlerde kullanılan dış kılıflı birden fazla damarlı kablolar
  Grup 3 : Ana enerji tabloları ve dağıtım tablolarında, açıkta ve cihazların irtibatlarında kullanılan tekdamarlı kablolar.


 6. #6
  Üyelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.673
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart

  KABLOLARA AKIM YÜKLEME ESASLARI

  Verilen koşullar altında kablonun ürettiği ısı, kablo tesisatının hernoktasından çevreye yayılabilmelidir ve kablonun yüklenmesi buna göresınırlandırılmalıdır. Deneyler kabloların tablolarda verilen değerleregöre yüklenebileceğini göstermiştir.

  Genellikle, akım taşıma kapasitelerini değiştirme faktörü döşenmişkabloların değerleri standart servis koşullarındaki değerlerdir.

  Yükleme Faktörü 0.7
  Toprağın özgül ısı direnci 1.0 K.m/W (Nemli Toprak)
  2.5 K.m/W (Kuru Toprak)
  Yer Sıcaklığı 20 ºC
  Kablo / sistem sayısı 1
  Döşeme Derinliği 70 cm.

  Verilen akım değerleri toprak altına direkt olarak döşenmiş,gerektiğinde kumla yataklanmış, ve tuğlalarla çevrelenmiş kablolar içingeçerlidir. Bu durumda kablo kanalı her biri 6 metreden uzun olmayansınırlı sayıda kablo borusu içermelidir. Ayrıca bağlama noktalarınındirek güneş ışığından mümkün olduğu kadar korunduğu varsayılmıştır.

  havai hatlar için, yükleme faktörü 1.0 olmak şartıyla, sürekliyüklemeye müsaade edilir. Verilen değerler 30 ºC de açık havadakikablolara aittir. Burada konveksiyon ve radyasyonla yayılan ısınınengellenmediği, çevre sıcaklığının yükselmediği ve başka bir ısıkaynağının olmadığı varsayılmıştır. Kablo en yakınındaki duvara, zemineve tavana en az 2 cm. uzaklıkta döşendiğinde, bu koşullar sağlanmışolur. Yan yana gelen kablolar arasındaki boşluk en az kablo çapının ikikatı kadar olmalıdır. Üst üste döşenmiş kablolar arasında kablo çapınınen az iki katı kadar dikey bir boşluk vardır. Kablo sistemlerinde bu 20cm. dir. Yayılan ısı dolayısıyla artan çevre sıcaklığı gözönünealınmalı veya uygun boşluklar ve havalandırma sağlanmalıdır.

  YER ALTI KABLOLAR  Genel Tanımı: Enerjinin açık hatları ile iletilmediği yerlerde elektrik enerjisinin iletme ve dağıtmak amacı ile yer altı kabloları kullanılır. Havva hattının kullanma imkanı olmayan yerlerde nehir, göl ve deniz geçişlerinde zorunluluk vardır.

  DÖŞENEN YER ALTI KABLOLARININ DİĞER TESİSLERDEN UZAKLIĞI
  Haberleşme kablolarına 50 cm.
  Kanalizasyon su ve hava gazı borularına 50 cm.
  Yapı duvarlarına ve diğer tesislere 70 cm. (OG kabloları duvara uzaklığı) 70 cm.
  Demiryolu geçişlerinde derinlik en az 150 cm büz içinde olacak ve bir yedek geçiş bulundurulmalıdır.
  Direğe çıkışlar gaz borularıyla olacak ve toprak üstü boyu 1,5 m’den az olmamalı, kroşelerle üç yerden monte edilmelidir.
  Yüksek kabloların beton kanal içerisine döşenmesi durumunda kanal derinliği 30 cm genişliği ise d= (2n+1) cm olmalıdır. Ancak genişlik sınırı 20 – 100 cm arasında olmalıdır. d = kablo çapı n = kablo sayısı
  Kablolar birbirine ek kutularında (muflarda) bağlantı yapılmalıdır.
  Ek yerlerinde herhangi bir arıza durumunda S şeklinde 2m. Bir fazlalık bırakılmalıdır.

  YERALTI KABLOLARININ YAPIMINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR


  Mekanik tahribata ve ekin nem almasına engel olacak iyi bir elektriki bağlantı temin edebilecek şekilde olması gerekir.
  Dış kılıf iyice temizlenmeli.
  Kabloyu keserken iletken ile izolasyon arasında bir gevşeme olmaması için iletken uçlarının bağlanması.
  Dış kılıf ve izolasyon maddesi soyulurken iletkenin damarlarına zarar verilmemesine dikkat edilmeli.
  İletken yüzeyleri (çapak) çok iyi temizlenmeli.
  Kablo iletken demeti büklüm yönü tersine döndürülmemeli.
  İrtibat klemenslerinin kablo kesitine uygun olmasına dikkat edilmeli.
  İrtibat klemensleri ve vidalarının temiz olması, iyice sıkılmasına özen gösterilmelidir.
  Ek malzemeleri hazır olmalı ve hazırlıklar tekrar gözden geçirilmeli.
  Protolin maddenin kullanma tarihine ve hava ile irtibatının olup olmadığına dikkat edilmelidir.

  Protolin maddenin kullanma tarihine ve hava ile irtibatının olup olmadığına dikkat edilmelidir.

  Kanal derinlikleri;


  1kV’luk kablolar için h=40-50 cm
  1-10kV’luk kablolar için h=60-70 cm
  10-35kV’luk kablolar için h=80-100 cm
  olacaktır.

  AG – OG YER ALTI KABLO EKİ BAŞLIĞI YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Kablo başlıkları harici ve dahili olmak üzere ikiye ayrılır. Başlık yapılmasının amacı dahili bağlantılarda kısa devre darbelerine karşı korumak harici tesislerde ise nemin kabloya sızıntısını önlemektir.
  1kV’tun altında dahili tesislerde kablo başlığına gerek yoktur.
  1kV’tan sonraki dahili tesislerde kablo başlığı yapma zorunluluğu vardır.
  Kablo başlıklarında kablo pabucu kullanılacak ve lehimle doldurulacak.

  YER ALTI KABLO ARIZALARI

  İmalat hataları.
  Nakliye ve depolama.
  Tesis hataları.
  Montaj hataları.
  Mekaniki dış etkiler.
  Kimyasal ortam etkileri.
  Termik etkiler.
  Manevra ve atmosferik gerilim darbeleri.
  Eskime ve yaşlanmaya göre,

  Not: Dağıtım tesislerinde en çok kullanılan kablolar verilmiştir.
  Kablo Anma Kesiti(mm2) Akım Taşıma Kapasitesi Toprakta(A) Havada(A) 1x4
  1x6
  1x10
  4x4
  4x6
  4x10
  4x16
  3x25+16
  3x35+25
  3x50+25
  3x70+35
  3x95+50
  3x120+70
  3x150+70
  3x185+95
  3x240+120 65
  83
  110
  46
  58
  77
  100
  130
  155
  185
  230
  275
  315
  355
  400
  460 46
  58
  80
  34
  44
  60
  80
  105
  130
  160
  200
  245
  285
  325
  370
  435
  YVV (NYY) TS 212
  KULLANILDIĞI YERLER: Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kenarlarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda (özel olarak imal edilmesi halinde tuzlu suda). Enerji şalterlerinde, endüstriyel tesislerinde ve şalt tesislerinde kullanılır.
  YAPISI:Tek damarlarda 1.5-10 mm2 den 400mm2 ye kadar çok tellidir. Yalıtkan kılıfla yalıtılmış ve üzerine dış kılıf geçirilmiştir. 2-4 damarlarında 10mm2 kadar tek telli, 10mm2 den büyük kesintilerde çok tellidir. Birbirine burulmuş damarlar üzerinde ortak kılıf ve üzerinde siyah dış kılıf vardır. NVY(NMY) TS 833 E GÖRE
  KULLANILDIĞI YERLER: Rutubetli yerlerde, sıva altı ve üstü sabit tesislerde kullanılabilir. Yangın ve infilak tehlikeli olan iş yerlerinde, bina dışı açık tesislerde kullanılabilir. Yalnız yer altında kullanılabilir. Yalnız yer altında kullanılmaz.
  YAPISI: Bakır iletkeni 100mm2ye kadar tek telli, 16mm2den sonra çok tellidir. Dış termoplastik kaplıdır.

  OG KABLOLARI
  Protothen-x Yalıtkan Kabloların Tarifi: Çok telli, bakır iletkenli dielektrik kayıpları çok küçük PROTOTHEN-X yalıtkanlı, elektriki alanı homojenleştirici özel iç ve dış yarı iletken tabakalı, yüksek kısa devre akımlarına karşı uygun kesitte ve özel olarak takviye edilmiş bakır ekranlı, PROTODUR dış kılıflı bir damarlı orta gerilim enerji kablosu olarak kullanılır.
  Kullanıldığı Yerler: Elektriki kayıpları emsallerine oranla çok küçük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşme ve endüstri bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artışları beklenen şebekelerde, hariçte, kablo kanallarında, dahilde ve toprak içinde kullanılırlar. Özel olarak imal edildiklerinde tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar

  Kablo Anma Kesiti(mm2) Gerilim (8,7/15 kV Gerilim (20,3/35 kV) Toprakta(A) Havada(A) Toprakta(A) Havada(A) 1x25+16
  1x35+16
  1x50+16
  1x70+16
  1x95+16
  1x120+16
  1x150+25
  1x185+25
  1x240+25
  3x25+16
  3x35+16
  3x50+16
  3x70+16
  3x95+16
  3x120+16
  3x150+25
  3x185+25
  3x240+25 155
  185
  217
  264
  313
  353
  384
  429
  490
  133
  160
  189
  230
  275
  312
  350
  394
  456 140
  170
  205
  256
  311
  359
  401
  457
  536
  114
  138
  165
  204
  247
  284
  322
  367
  430 -
  214
  251
  306
  363
  410
  449
  503
  576
  -
  181
  214
  261
  313
  356
  400
  441
  510 -
  233
  279
  348
  421
  483
  540
  615
  718
  -
  176
  210
  262
  319
  364
  418
  478
  562
  Not: Dağıtım tesislerinde en çok kullanılan OG kabloları verilmiştir.


 7. #7
  Üyelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.673
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart

  KABLOLAR 1. İnce çok telli bakır iletken
  2. Yarı sert PVC izole
  3. Polyester bant
  5. Özel PVC kılıf

  Kod: 450-750V
  Standartlar: Özel
  Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: 70°C, Anma gerilimi: 450-750V. Test gerilimi: 2500V.
  Kullanım alanları: Tekne, yat, havuz ve deniz kullanımları için özel tasarlanmış besleme kablolarıdır.
  Kablo yapısı: Elektrolitik kalaylı, ince çok telli iletkeni olan, PVC izolasyonlu, dolgulu, dolgu üzerinde alüminyum ekranlı, özel kılıflı, suya, tuza ve yağa dayanıklı kablolardır.


  PVC KONTROL KABLOLARI 1. İnce çok telli kalaylı bakır iletken
  2. Numara kodlu PVC izole
  3. Polyester bant

  Kod:H05VV5-(NYSLYÖ-JZ) 300-500V
  Standartlar:
  Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: 40-70°C, Anma gerilimi: 300-500V. Test gerilimi: 2000V. Min. Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.50.
  Kullanım alanları: Tekne, yat, havuz ve deniz kullanımları için özel tasarlanmış besleme kablolarıdır.
  Kablo yapısı: Elektrolitik kalaylı, ince çok telli iletkeni olan, PVC izolasyonlu, dolgulu, dolgu üzerinde alüminyum ekranlı, özel kılıflı, suya, tuza ve yağa dayanıklı kablolardır.


  EKRANLI PVC KONTROL KABLOLARI 1. İnce çok telli bakır iletken
  2. Numara kodlu PVC izole
  3. PVC iç kılıf
  4. Kalaylı bakır ekran
  5. Özel PVC dış kılıf

  Kod: H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ) 300-500V
  Standartlar: TS HD 21.13.S1
  Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: 40-70°C, Anma gerilimi: 300-500V. Test gerilimi: 2000V. Min. Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.50, alev geciktirici.
  Kullanım alanları: Özellikle endüstriyel şartlarda, yüksek elektromanyetik dış etkenlerden korunması gereken ortamlarda, mekanik zorlamaların bulunmadığı kapalı ortamlarda kuru, nemli ve ıslak mahallerde klima sistemlerinde makina ve seri üretim bantlarında ve bilgisayarlı cihazlarda ölçü, kontrol ve kumanda kablosu olarak kullanılırlar. Bu kablolar VDE 0472-803'e göre yağa dayanıklıdırlar.
  Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır.


  EKRANLI SİNYAL VE KUMANDA KABLOLARI 1. İnce çok telli bakır iletken
  2. Yarı sert PVC izole
  3. Polyester bant
  4. Kalaylı bakır örgü ekran
  5. PVC dış kılıf

  Kod: LIYCY 300V
  Standartlar: VDE 0812-VDE 08.14
  Teknik veriler: Çalışma sıcaklığı: -30+70°C, Test gerilimi: 1200V. Min. Kıvrılma çapı: 15*kablo çapı. İzolasyon direnci min: 50km, alev geciktirici.
  Kullanım alanları: Yüksek elektromanyetik dış etkenlerden korunması gereken ortamlarda, elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır.
  Kablo yapısı: Elektronik tavlı bakır iletkenli olan yarı sert PVC izolasyonlu çok damarlı, grup büküm üzerine ayırıcı olarak polyester bant bulunan, PVC kılıf ve ayırıcı bulunan kablolardır.

  SİNYAL VE KUMANDA KABLOLARI 1. İnce çok telli bakır iletken
  2. Yarı sert PVC izole
  3. Polyester bant
  4. PVC dış kılıf

  Kod: : LIYY 300V
  Standartlar: VDE 0812-VDE 0.814
  Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+70°C, Anma gerilimi: 300V. Test gerilimi: 1200V. Min. Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.50, alev geciktirici.
  Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır.
  Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır.


  ALÜMİNYUM EKRANLI SİNYAL VE KUMANDA KABLOLARI 1. İnce çok telli bakır iletken
  2. Yarı sert PVC izole
  3. Polyester bant
  4. Alüminyum ekran
  5. Toprak teli
  6. PVC dış kılıf

  Kod: LIYY 300V
  Standartlar: VDE 0812-VDE 0.814
  Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+70°C, Anma gerilimi: 300V. Test gerilimi: 1200V. Min. Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.50, alev geciktirici.
  Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır.
  Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır.


  DAHİLİ TELEFON KABLOLARI 1. Tavlı veya kalaylı bakır iletken
  2. Yarı sert PVC izole
  3. Polyester bant 10 çift üstü
  4. Alüminyum ekran
  5. Toprak teli
  6. PVC dış kılıf

  Kod: VDV 250V
  Standartlar: TS 2814
  Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 250V. Test gerilimi: 1000V. Min. Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.100 ohm * km, alev geciktirici.
  Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır.
  Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır.


  DAHİLİ SİNYAL KABLOLARI 1. İnce çok telli bakır iletken 2. Yarı sert PVC izole 3. Polyester bant 4. Kalaylı bakır ekran 5. PVC dış kılıf
  Kod: JY(st)Y 300V
  Standartlar: VDE 815
  Teknik veriler: Çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 300V Test gerilimi: 800V. Min. Kıvrılma çapı: 10*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.100 ohm * km, alev geciktirici.
  Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır.
  Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır.

  YERALTI TELEFON KABLOLARI 1. Tavlı bakır iletken
  2. PE izole
  3. PE iç kılıf
  4. Alüminyum folyo
  5. Polietilen dış kılıf

  Kod: PD-PAP 300V
  Standartlar: TS 3930
  Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 300V. Test gerilimi: 1200V. Min. Kıvrılma yarıçapı: 15*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.1500 ohm * km.
  Kullanım alanları: Yeraltı kullanımlı telefon kablosu olarak kullanılır.
  Kablo Yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan Polietilen izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş, PE dış kılıfı olan, kılıflar arasında alüminyum folyo bulunan yer altı telefon kablolarıdır.


  ASKI TELLİ HAVAİ TELEFON KABLOLARI 1. Tavlı bakır iletken
  2. PE izole
  3. Polyester bant
  4. Alüminyum folyo
  5. Çelik askı teli
  6. Polietilen dış kılıf

  Kod: PD-PAP 300V
  Standartlar: TS 3930
  Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 300V. Test gerilimi: 1200V. Min. Kıvrılma yarıçapı: 15*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.1500 ohm*km
  Kullanım alanları: Havai telefon kablosu olarak kullanılır.
  Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan polietilen izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş, alüminyum folyolu, çelik askı telli, polietilen dış kılıflı havai telefon kablolarıdır.


  KOAKSİYEL KABLOLAR

  Kod: RG 58/U
  Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC çap: 4.9 mm. Bakır: 1*0.81 mm.
  Çalışma gerilimi: 2.5 kV. Test gerilimi: 5.0 kV.
  İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:36 kg/km.
  Çalışma ısısı:-40+70°C
  Zayıflama:100 MHz:13.1 dB/100 mt~1000 MHz 43.0 dB/100 mt.
  Kod: RG 58/CU
  Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 5.0 mm. Bakır: 19*0.81 mm.
  Çalışma gerilimi: 2.5 kV. Test gerilimi: 5.0 kV.
  İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:37 kg/km.
  Çalışma ısısı:-40+70°C
  Zayıflama:100 MHz:16.0 dB~1000:52.0 dB 100 mt.  Kod: RG 59/U4
  Empedans: 75+3 OHM, Bakır örgü, PVC 5.8 mm. Bakır: 1*0.8 mm
  Çalışma gerilimi: 1.1 kV. Test gerilimi: 5.0 kV.
  İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:41 kg/km.
  Çalışma ısısı:-40+70°C
  Zayıflama:100 MHz:9.2 dB~1750:42.0 dB 100 mt.  Kod: RG 59/U6
  Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 5.8 mm. Bakır: 1*0.8 mm.
  Çalışma gerilimi: 1.1 kV. Test gerilimi: 2.5 kV.
  İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:37 kg/km.
  Çalışma ısısı:-40+70°C
  Zayıflama:100 MHz:9.0 dB~1750:40.5 dB 100 mt.  Kod: RG 59/U6
  Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 5.8 mm. Bakır: 7*0.75 mm.
  Çalışma gerilimi: 5.0 kV. Test gerilimi: 10 kV.
  İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:160 kg/km.
  Çalışma ısısı:-40+70°C
  Zayıflama:100 MHz:9.0 dB~1750:40.5 dB 100 mt.

  KOAKSİYEL KABLOLAR

  Kod: RG 6/U-4
  Empedans: 75+3 OHM, Al-pes bantKI Bakır örgü dış kılıf PVC 7.0 mm. Bakır: 1*1
  Çalışma gerilimi: 1.3 kV. Test gerilimi: 3.0 kV.
  İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 52 kg/km.
  Çalışma ısısı: -40+70°C
  Zayıflama: 100 MHz:7.5 dB~1750:30.5 dB 100 mt.
  İzolasyon: Polietilen  Kod: RG 6/U-6
  Empedans: 75+3 OHM, Bakır pes bant Bakır örgü, PVC 7.0 mm. Bakır: 1*1
  Çalışma gerilimi: 1.3 kV. Test gerilimi: 3.0 kV.
  İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 57 kg/km.
  Çalışma ısısı:-40+70°C
  Zayıflama:100 MHz:6.5 dB~1000:30.0 dB 100 mt.
  İzolasyon: Polietilen  Kod: RG 8/U
  Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 10.0 mm. Bakır: 7*0.9 mm
  Çalışma gerilimi: 5 kV. Test gerilimi: 10.0 kV.
  İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 162 kg/km.
  Çalışma ısısı:-40+70°C
  Zayıflama:100 MHz:5.9 dB~1000:23.5 dB 100 mt.
  İzolasyon: Polietilen  Kod: RG 11/U-4
  Empedans: 75+3 OHM, Al pes bant bakır örgü, PVC 10.0 mm. Bakır: 1*1.5 mm.
  Çalışma gerilimi: 5 kV. Test gerilimi: 10 kV.
  İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 98 kg/km.
  Çalışma ısısı:-40+70°C
  Zayıflama:100 MHz:4.9 dB~1750:24.8 dB 100 mt.
  İzolasyon: Polietilen  Kod: RG 11/U-6
  Empedans: 75+3 OHM, Bakır pes bakır örgü, PVC 10.0 mm. Bakır: 7*0.9 mm.
  Çalışma gerilimi: 2 kV. Test gerilimi: 5.0 kV.
  İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:104 kg/km.
  Çalışma ısısı:-40+70°C
  Zayıflama:100 MHz:4.9 dB~1750:22.0 dB 100 mt.

  1. Bakır iletken
  2. PE izole
  3. PVC dış kılıf

  Koblo yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan PE izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş 4 çifti olan PVC kılıflı bilgi iletişim kablolarıdır.
  Kullanım alanları: Bilgi iletişim sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılırlar.
  IEC11801

  1. Bakır iletken
  2. PE izole
  3. Toprak telli
  4. Alüminyum bant
  5. PVC dış kılıf

  Koblo yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan PE izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş 4 çifti olan genel büküm üzerine alüminyum ekran ve toprak teli olan PVC kılıflı bilgi iletişim kablolarıdır.
  Kullanım alanları: Bilgi iletişim sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılırlar.
  IEC11801

  YANGINA DAYANIKLI SİLİKON KABLOLAR (ÖZEL) SİMH FP(FE 180) 0.6 1 kV
  1. İnce çok telli bakır iletken
  2. Halogen free slikon izole
  3. Halogen free slikon dış kılıf

  Standart: Özel, Çalışma sıcaklığı: -60+180°C. Anma gerilimi: 0.6-1 kV, Test gerilimi: 2000 V, min. kıvrılma çapı: 15* kablo çapı, İzolasyon direnci: min: 200 Gohm*cm, Halogen free IEC-754-1, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluğu.
  Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı veya kalaylı, ince çok telli bakır iletkeni olan, özel halogen free slikon kauçuk izolasyonlu çok damarlı yüksek ısıya ve yangın şartlarına dayanıklı özel halogen free slikon kauçuk dış kılıflı kablolardır.
  Kullanım alanları: Yaygın alarm sistemlerinde, yangın şartları altında, yangın halinde çalışması gereken cihaz ve makinaların kumanda ve beslemesinde, havalandırma sistemlerinin basleme kablosu olarak, kablonun yangın esnasında zehirli gaz çıkarmasının istenmediği ortamlarda kullanılır.

  YANGIN ALARM KABLOLARI (ÖZEL) (ÖZEL) Sİ-JEH(St)H(FE 180) 250 V
  1. Mono iletken
  2. Halogen free slikon izole
  3. Toprak teli
  4. Ayırıcı
  5. Alüminyum ekran
  6. Halogen free dış kılıf

  Standart: Özel, Çalışma sıcaklığı: -60+180°C. Anma gerilimi: 250 V, Test gerilimi: 800 V, min. kıvrılma çapı: 15* kablo çapı, İzolasyon direnci: min: 100 ohm*km, Halogen free IEC-754-1, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluğu.
  Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı veya kalaylı, ince çok telli bakır iletkeni olan, özel halogen free slikon kauçuk izolasyonlu çok damarlı yüksek ısıya ve yangın şartlarına dayanıklı özel halogen free slikon kauçuk dış kılıflı kablolardır.
  Kullanım alanları: Yaygın alarm sistemlerinde, yangın şartları altında, yangın halinde çalışması gereken cihaz ve makinaların kumanda ve beslemesinde, havalandırma sistemlerinin basleme kablosu olarak, kablonun yangın esnasında zehirli gaz çıkarmasının istenmediği ortamlarda kullanılır.

  HALOGEN FREE BESLEME KABLOLARI VDE 276-604 (N)2XH 0.6 1 kV
  1. Tek veya çok telli bakır iletken
  2. Halogen free slikon izole
  3. Özel dolgu
  4. Halogen free dış kılıf

  Standart: Özel, Çalışma sıcaklığı: -30+90°C. Anma gerilimi: 0.6-1.0 kV, Test gerilimi: 2.5 V, min. kıvrılma çapı: 15* kablo çapı, İzolasyon direnci: min: 100 ohm*km, Halogen free, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluğu.
  Kablo yapısı: Elektrolitik tek veya çok telli iletkeni olan, halogen free dış kılıflı besleme kablolarıdır.
  Kullanım alanları: Yaygın sonucunda kablonun yanmasından dolayı çıkabilecek zehirli gazların ve dumanların insan sağlığını etkileyebileceği ortamlarda besleme kablosu olarak kullanılır.


 8. #8
  Üyelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.673
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart

  Fiber Optik Kablo

  1950'li yıllarda görünebilir imajların optik fiber kanallardan geçirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar tıp dünyasında kullanım alanı buldu. 1966 yılında Charles Kao ve George Hockham cam fiber üzerinden veri aktarımı da yapılabileceği fikrini ortaya attılar. Sonraki dönemlerde fiber üzerindeki kayıp oranları o kadar az seviyelere indirildi ki, fiber veri aktarımı için bakır'a göre çok daha avantajlı bir konuma geldi.
  Düşük sinyal kayıpları nedeniyle fiber ile bakır kablolara göre daha yüksek hızlarda ve çok daha uzun mesafelerde veri aktarımı mümkündür. Bu mesafe repeater kullanılmadan 2 Km'ye kadar çıkabilir. Bakır UTP kablolarda bu mesafe 100m ile sınırlıdır.
  Fiber'in hafif ve ince yapısı bakır kablo kullanmanın zor olduğu ortamlarda kullanılabilmesini sağlar.
  Bütün bunlar fiber'in önemli özellikleri olmakla beraber, fiber'in en önemli özelliği elektomanyetik alanlardan hiç etkilenmemesidir. Çünkü fiber kablodan elektrik değil ışık aktarılır.  Fiber iletken olmadığı için elektriksel yalıtımın zorunlu olduğu yerlerde kullanılabilir. Binalar arasında toprak hattındaki fark problemi fiber için sorun değildir. Fiber kimyasal fabrikalar, askeri üsler gibi küçük bir elektrik akımının patlamaya neden olabileceği ortamlar için de idealdir.
  Son olarak UTP veya diğer kabloların aksine, fiber bir kablodan bilgi çalmak çok daha zordur.
  Fiber'in en büyük dezavantajı fiyatı ve kurulumunun zor oluşudur.

  Kablo
  elektrik akımı iletiminde kullanılan üzeri yalıtkan birmadde ile kaplı metalik bir iletken. Bir veya daha fazla tel, yalıtıcı birmaddeyle kaplanmıştır. İletkenler bakır veya alüminyumdan bir tek tel veya dahaince tellerden örülmüş, örgü tel olabilir. Aynı miktarda akımı taşıyabilmesiiçin alüminyum kabloların bakıra nispeten 1/2 çap daha büyük olmasınıgerektirir. Dolayısıyla yer problemi olan yerlerde bakır kablo kullanılır.Alüminyum esasen fazla ağır olmayan havadaki hatlarda tercih edilir. Kablolarındaha güçlü olması isteniyorsa, çelik örgülerle kuvvetlendirilir. Bunlar esasitibarıyla, ülke çapındaki yüksek gerilim hatları gibi havada yüksek geçen uzunhatlarda kullanılır. Kablodan istenilen güç, hem kendi ağırlığını hem de ekolarak, üzerinde donacak buzun veya yağacak karın ağırlığını taşımasıylailgilidir. Ayrıca rüzgarın sebep olacağı gerilim bu kuvvetin belirlenmesindemuhakkak hesaba katılmalıdır.

  Yerüstünde kullanılan kablolar

  Yeraltı kabloları kanal sistemiyle döşendiğinden daima aşırınemle karşı karşıyadır. Genellikle kurşun muhafaza içinde olup, bununiçerisindeki ayrı olarak yalıtılmış iletkenlerin sayısına göre çok veya tekiletkenli olarak sınıflandırılırlar. Tek iletkenli kablolar, büyük çaplı kabloisteyen yüksek gerilim devrelerinde kullanılır. Bu durumda kanala birden fazlakablo döşenemez. Bu yüzden yekpare tek iletkenli kablolar ayrı kanallaradöşenir. Çok iletkenli kablolar nisbeten düşük gerilimdeki elketrik enerjisinindağıtımında kullanılır. Tek bir kanala yerleştirilebilirler. Maliyetleridüşüktür. Fakat akım taşıma kapasiteleri sınırlıdır. Yeraltı kablolarında temelolarak 3 tip yalıtkan kullanılır: Lastik, cilalanmış patiska (varnishedcambric) ve yağlı kağıt (impregrated paper), 15.000 volta kadar enerji taşıyankablolar lastikle yalıtılır. Eğer kablo kimyasal maddelerin veya yağlarıntesirlerine maruzsa, genellikle lastik yalıtkan üzerine neoprene gibi sentetikmaddeyle kaplanır. Çok sıcak bölgelerde kullanım için kablolar asbestos veyayanmaz plastik maddelerle korunur. Eğer kablonun aşınma veya içine su sızmaihtimali varsa, kablo üzerine kurşun muhafaza yerleştirilir.

  Cilalı patiskayla yalıtınca lastik veya kağıda göre dahafazla kat yapılır ve kablo bükülmez hale gelir. Bu yüzden esas olaraksantrallerde ve benzeri yardımcı ünitelerde kısa bağlantı kablolarını yalıtmadakullanılır. Cilalı patiska 15.000 volta kadar varan gerilimde kullanılan herebattaki kablo için tesirlidir.

  Yağlı kağıtla yalıtma, elektrik enerjisi kaybını azalttığıve maliyeti düşük olduğu için tercih edilir. Böyle yalıtılmış kablolar 300.000volta kadar kullanılır. Fakat 69.000 voltun üzerine aşıldığında, kablonunbulunduğu kanalın basıncı yağ veya azot gazıyla arttırılır. Basınçtan maksatboşlukları veya kağıdın birbirinden ayrıldığı yerleri ortadan kaldırmak veboşluklarda gazın iyonlaşmasını önlemektir. Kabloyu yalıtırken boşluklara maniolmak hem yalıtkanın kabloya sarımı hem de kablonun döşenmesi sırasındaimkansızdır. Kablodaki kıvrımlar, yalıtkan madde tabakalarının ayrılmasınasebep olur. Yüksek gerilimde iyonlaşmayı önlemek için 3,5 kg/cm²'ye kadar varanbasınç gereklidir. Cilalı patiska ve yağlı kağıtla yalıtılmış olan kablolargenellikle koruyucu bir kurşun tabaka ile örtülüdür. Aynı zamanda neme karşıkesin tedbir alınmış olur. Toprağın kimyasal yapısıyla bağlantılı olarakelektroliz veya korozyon (paslanma) ihtimali olduğundan kurşun plastiklekaplanır. Sentetik maddeler de, yalıtıcı olarak kullanılmaktadır.

  Hava kabloları

  Kurşun kaplı kablolar, şartların toprak altına tesisiniimkan vermediği kutup bölgelerinde havada taşınabilir.

  Kablo, rehber kablo denilen, güçlü çelik kablonundesteklediği, çelik askılar üzerinde taşınır. Bu tip hava kablosu genellikleyeraltı döşemenin ekonomik olmadığı yerleşim bölgelerinde elektrik enerjisinindağıtımı için kullanılır. Bakımı kolay, daha ekonomik olması dolayısıyla büyükfabrikalarda da kullanılmaktadır. Hava kablolarının yalıtılması, yeraltındakullanılan kablolardaki gibidir. Neme, çürütücü atmosfere ve mesela ağaçdallarının sebep olacağı aşınmaya karşı önlem alınmalıdır.

  Alçak gerilim kabloları

  600 voltu aşmayan yerlerde genel olarak 3 tip kablokullanılır. Bunlar metalden başka maddelerle kaplı kablolar, metal kaplıkablolar ve mineralle yalıtılmış, metalik muhafazalı kablolardır. Metaldenbaşka maddeyle kaplı kablo her biri lastikle yalıtılmış iletkenlerden meydanagelir. Yağlı kağıt tabakasıyla kaplanmış lastik yalıtkanın etrafına kağıt bantsarılır. Böyle yalıtılan iletkenler, neme ve ateşe dayanıklı bir bileşiğedoyurulmuş dış sargıyla sarılır. Bu tür kablolardan meşhur bir model de Romexolarak bilinmektedir.

  Çelik sargılıkablolar

  Her biri yağlı kağıtla sarılmış lastikle yalıtılmışiletkenlerden meydana gelir, iletkenleri bükülebilir. Çelik örgülü olan veolmayan her iki tip kablonun duvar veya beton içine gömülmediği oldukça kurakyerlerde kullanılması uygundur.

  Çelik örgülü kablo özellikle aşınmaya karşı dayanıklıdır.Mineralle yalıtılmış metal kaplı kablolar, kablonun gizlenmesi gereken, alçakgerilimle çalışan yerlerde kullanılır. Örneğin bir yerleşim yerinden garajaveya dışardaki lambalara giden yeraltı hattı kullanıldığı gibi. Bu tip kablo,çok iyi sıkıştırmak suretiyle doldurulmuş kapalı borular içindeki yalıtılmışiletkenlerden meydana gelir.

  Koaksiyel kablo
  İki iletkenlielektrik kablosu genellikle yüksek frekanslı devrelerde kullanılır.İletkenlerden biri içi boş diğer iletkenin içine oturtulmuş olup, ikisininarası sert plastikle, aralıklı olarak bırakılan boşluklarla veya basınçlı gazlayalıtılır. Dış iletken, bir noktada koruyucu olarak, metalik örgü veya bükülmezboru şeklinde olabilir. Koaksiyel (coaxial) kablolar polis araçlarında,taksilerde, hava araçlarının telsizlerinde, radarlarda, yayın istasyonlarında,kapalı devre televizyonda ve çok kanallı telefon devrelerinde kullanılır. Basitkablolardan farkı, yüksek frekansta daha iyi iletken olması ve kullanımkolaylığı sağlamasıdır. Dış iletken kablonun radyasyonuna engel olur ve devreyidışarıdan gelecek etkilere karşı korur. Birçok sayıda koaksiyel kablobirleştirilerek bir hat halinde kullanılabilir


 9. #9
  Üyelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  7.118
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Cevap: Kablolar ve İletkenler

  eline sağlık arkadaşım teşekkürler...


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Formumuzda 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •