Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Biyosensörler ve Gıdalarda Kullanımı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  15.833
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Biyosensörler ve Gıdalarda Kullanımı

  Biyosensörler ve Gıdalarda Kullanımı
  Bu makalede biyosensörlerin genel çalışma prensiplerine ve biyosensörlerin gıdalarla olan ilişkisine dikkat çekilmiştir. Biyosensörler, biyolojik algılayıcı elementin seçiciliği ile hedef analitin konsantrasyonuyla orantılı olarak sinyal üreten, transduserin kombinesinden oluşan cihazlardır ISSN: 1306-7648
  Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi
  2006 (3) 51-59
  TEKNOLOJĐK
  ARASTIRMALAR
  Derleme
  Biyosensörler ve Gıdalarda Kullanımı
  Umut AYKUT, Hasan TEMĐZ
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
  ÖZET
  Bu makalede biyosensörlerin genel çalısma prensiplerine ve biyosensörlerin gıdalarla olan iliskisine dikkat
  çekilmistir. Biyosensörler, biyolojik algılayıcı elementin seçiciliği ile hedef analitin konsantrasyonuyla
  orantılı olarak sinyal üreten, transduserin kombinesinden olusan cihazlardır. Biyosensörlerin spesifik ve
  hassas sonuçları kısa sürede elde ederler, kullanımları kolaydır, kullanım için fazla eğitim
  gerektirmemektedirler. Bundan dolayı gelecekte yoğun bir sekilde kullanılabileceklerdir.
  Anahtar kelimeler: Biyoreseptör, Biyosensör, transduser
  GĐRĐS
  Günümüzde çok hızlı gelisim gösteren gıda ve biyoteknoloji sanayilerinde kalite güvence sistemlerinin
  sağlıklı çalısabilmeleri için, proses isleyisi esnasında proses hakkındaki verilere çok hızlı ve sağlıklı bir
  sekilde ulasmak gerektiği ve bu asamada fiziksel verilerin yeterli düzeyde hızlı ve sağlıklı olarak elde
  edilmesine karsın ürün kompozisyonundaki bilesen konsantrasyonlarını belirlemenin zaman aldığı
  bilinmektedir [1,2].
  Gıda kalitesinin ve tazeliğinin kontrolü hem tüketiciler hem de gıda endüstrisinin gelismesi için
  gereklidir. Gıda endüstrisinde bir ürünün kalitesi, periyodik olarak yapılan kimyasal ve mikrobiyolojik
  analizlerle değerlendirilebilmektedir. Bu prosedürlerde geleneksel olarak su teknikler kullanılmaktadır;
  1. Kromatografi,
  2. Spektrofotometri,
  3. Elektroforez,
  4. Titrasyon
  5. Diğer teknikler
  Bu metodlar kolay bir sekilde sürekli izlemeye izin vermezler çünkü bunlar pahalı ve yavastırlar, iyi
  yetismis operatörlere ihtiyaç duymaktadırlar ve bununla birlikte bazı durumlarda analizin süresini uzatan
  ön islemler yada ekstraksiyon gerektirmektedirler [3].
  Biyosensörler diğer geleneksel tekniklere göre daha fazla avantaj sağlarlar. Biyolojik algılayıcı
  elementlerinin seçiciliği örnek ön hazırlığına ve fazla miktarda örneğe bağlı kalmaksızın kompleks
  Teknolojik Arastırmalar : GTED 2006 (3) 51-59 Biyosensörler Ve Gıdalarda Kullanımı
  52
  karısımlarda gerçek zamanlı analiz için çok yüksek spesifiklikte cihazların gelistirilmesine elverislidir.
  Biyosensörler ayrıca yüksek hassasiyete, hıza, basit kullanıma sahip ve çoğaltılabilir analitik cihazlardır
  [4].
  BĐYOSENSÖRLER
  Bir biyosensör, biyolojik algılayıcı elementin seçiciliği ile hedef analitin konsantrasyonuyla orantılı
  olarak sinyal üreten transduserin kombinesinden olusan bir cihazdır. Bu sinyal proton
  konsantrasyonundaki değisimden, amonyak ve oksijen gibi gazların salınması yada yükseltgenmesi, ısık
  emisyonu, absorbsiyon yada reflektans, ısı emisyonu, kütle değisimi ve bunun gibi değisimlerden
  kaynaklanır. Sinyal transduser yardımıyla akım, potansiyel, sıcaklık değisimi, ısığın absorbsiyonu, yada
  elektrokimyasal, termal, optik olarak yada piezoelektrik anlamda kütle artısıyla ölçülebilir forma
  dönüstürülür. Sinyal ayrıca ileriki analizler için güçlendirilebilir, islenebilir yada depolanabilir. Prensipte
  herhangi bir reseptör herhangi bir transduserle birlestirilip isleyen bir biyosensör üretilebilir [5].
  Sekil 1’de biyosensörlerin genel çalısma mekanizması görülmektedir.
  Sekil 1. Biyosensörlerin genel çalısma mekanizması [4]
  Biyoreseptör bir analitin tanınmasında biyosensörün biyolojik hassasiyete sahip kısmıdır. Biyosensörün
  hassasiyeti ve seçiciliğinde etkilidir. Bu reseptörler tek bir partiküler substratı bağlayacak ve diğer
  substratlara bağlanmayacak özellikte olmalıdır; temel olarak biyoreseptörler 3 grup (biyokatalitik,
  biyoaffinite ve hibrit reseptörleri) altında toplanırlar [6].
  Biyokatalitik reseptörler, analiti belirlenmeyen formdan belirlenebilir forma dönüstürerek transduserle
  kaydedilebilir ve belirlenebilir kılar [6].
  Biyokatalitik tanıma elementleri enzim (mono veya multi enzim) içeren sistemler, hücreler
  (mikroorganizmalar, örn; bakteriler, mantarlar, ökaryotik hücreler, mayalar), hücre organelleri ve bitki,
  hayvan doku parçalarından olusur [3].
  Enzimler biyosensörlerde kullanılan ilk biyokomponentlerdir.
  Antibadiler, nükleik asitler, lektinler, boyalar, hücre membran reseptörleri ve diğer spesifik bağlayıcı
  ajanlar gibi biyolojik komponentler biyoafinite reseptörlerine örnektir. Hormonlar, ilaçlar, virüsler,
  tümör antijenleri, bakteri antijenleri ve diğer birçok protein gibi maddelerin belirlenmesi ve ölçümü,
  immünolojik teknikler vasıtasıyla düsük konsantrasyonlarda bile basarılabilmektedir [6].
  Affinite bazlı biyosensörler belirli bir ligantı termodinamik olarak stabil kompleks formuna dönüstüren
  seçici etkilesimler olustururlar [3].
  Aykut U., Temiz H. Teknolojik Arastırmalar: GTED 2006 (3) 51-59
  53
  Hibrit reseptörlerde biyosensör uygulamalarında nükleik asit kullanımı rapor edilmistir. Bazı parça
  karakteristiklerinden dolayı nükleik asitler seçici bir sekilde islemektedirler. Bu sensörlerin kullanım
  alanları DNA’da meydana gelen zararları kimyasal olarak belirleme ve DNA’nın türe özgü diziliminin
  hibridizasyonuyla mikroorganizmaların belirlenmesidir [6].
  DNA biyosensörlerinin esası DNA hibridizasyonuna dayanmaktadır. Đslemin ilk asamasında belirlenmek
  istenen hedef diziye karsılık gelen kısa bir baz dizimine sahip olan sentetik oligomerin (tek sarmal DNA,
  prob) elektrot yüzeyine bağlanmakta. Sonrasında biyosensörün hedefi içeren bir örnek çözeltisine
  daldırılmasıyla elektrot yüzeyinde hibrit olusumu sağlanır. Hibridizasyon, elektrokimyasal veya optik bir
  transduser sinyali ile gözlemlenir [7].
  Genel olarak biyolojik komponent uygun bir sekilde immobilizasyonla transdusere bağlanır.
  Đmmobilizasyon metodu immobilize edilecek biyokomponentin yapısına göre belirlenir. Kullanılan
  transdüksiyon elementi ve analitin fiziksel durumu da seçilecek metod için önemli faktörlerdir. Genel
  olarak 5 yaygın metot bulunmaktadır. Bunlar;
  1-Adsorbsiyon
  2-Mikroenkapsülasyon
  3-Tutuklama
  4-Çapraz bağlama
  5-Kovalent bağlama’dır [6].
  Biyolojik ve biyokimyasal sinyalleri veya cevabı belirlenebilir sinyale dönüstürebilen sistemlere
  transduser denir [8]. Bir substrat için komponentin aktivitesi O2 tüketimiyle, H2O2 olusumuyla, NADH
  konsantrasyonundaki değisimle, floresans, absorbsiyon, pH değisimiyle, kondüktivite, sıcaklık yada
  kütledeki değisimle izlenebilmektedir [9,3].
  Transduserler temelde dört grup altında toplanırlar;
  1-Elektrokimyasal transduserler
  Amperometrik
  Potansiyometrik
  Kondüktometrik
  2-Optik transduserler
  3-Akustik transduserler
  4-Termal transduserler
  Bundan 40 yıl öncesinde ilk enzim elektrotunun bulunmasından bu yana biyosensör teknolojisinin çok
  hızlı gelisim gösterdiği belirtilmektedir [5].
  Biyosensör endüstrisinin pazar olarak medikal, çevre, gıda ve askeri alanları içeren dört temel bölüme
  sahip olduğu belirtilmektedir [10,11].
  Teknolojik Arastırmalar : GTED 2006 (3) 51-59 Biyosensörler Ve Gıdalarda Kullanımı
  54
  GIDA ALANINDA BĐYOSENSÖR KULLANIMI
  Gıdalara uygulanan analizler temelde kalite ve güvenlik amacına yönelik olarak yapılmaktadır. Kaliteden
  amaç, bazı fiziksel özellikler ve kimyasal bilesenlerin miktarlarını, güvenlikten amaç ise zararlı
  mikroorganizmaları veya onların toksinlerini ve diğer allerjen ve toksik bilesenlerin miktarlarını
  saptamaktır. Ayrıca gıdalara dısarıdan katılan belirli bir amaca yönelik olan veya olmayan maddelerin
  tespiti de önemlidir [10].
  Biyosensörlerin gruplarına göre analiz alanları Tablo 1’de verilmistir.
  Tablo 1. Biyosensörlerin guplarına göre analiz alanları [10].
  Biyosensör
  Grubu
  Kapsadığı Analiz Alanı
  Enzim Sensörleri Küçük moleküllü organik ve anorganik maddeler (Metabolitler,
  ilaçlar, gıda maddeleri, vitaminler, antibiyotikler, pestisitler vb.)
  Mikrobiyal
  Sensörler
  Enzim sensörlerinin kapsadığı alanlar + BOD, toksisite,
  mutajenite
  DNA sensörleri Virüsler, patojen mikroorganizmalar
  Đmmüno
  sensörler
  Virüsler, patojen mikroorganizmalar, ksenobiyotikler
  Proses boyunca in-line (sensörün örneğe daldırıldığı) yada on-line (örneğin sürekli olarak sensörün
  üzerinden geçtiği) analizlerde biyosensörler ürünlerin kalite kontrolünde ve gıda endüstrisinin bazı
  uygulamalarında kolaylık sağlayabilir. Proses kontrolünde kromatografik yöntemlerle karsılastırıldığında
  biyosensörlerin iki avantajlı yönü yüksek seçicilik ve hızlı cevap süresidir. Doksanlı yılların sonunda
  gıda endüstrisinde çok az sayıda biyosensör kullanılmaktaydı ve bunlar da off-line analiz niteliğinde idi.
  Ticari olarak kullanım gıda ve içecek sanayinde benzer teknolojiler üzerine kurulmustu ya bir oksijen
  elektrodu yada bir hidrojenperoksit elektrodu ile birlestirilmis enzim sistemleri kullanılmaktaydı [9].
  Gıda analizlerinde elektrokimyasal ve enzim sistemlerinin kombine edildiği sistemler ve özellikle
  oksidaz temelli sistemler ticari anlamda baskın rol oynamakta hücre doku veya mikroorganizmaya dayalı
  biyosensörlerin geç cevap süreleri nedeniyle kullanımının ise kısıtlı olacağı düsünülmektedir. Enzimlerin
  saflastırılması, enzim stabilizasyonu ve immobilizasyon yöntemleri konusundaki ilerlemeler ve
  biyosensörlerde cevaplama hızının artması, analiz süresinin azalmasına katkılar sağlamaktadır.
  Biyosensörlerin es zamanlı veri sağlama yetenekleri ve basit dizaynlarının yanı sıra ucuz olmaları gıda
  üretiminde kalite ve güvenliğin izlenmesinde çok çesitli uygulamalarda kullanılmalarına olanak
  sağlayacaktır [9]. Örneğin optik biyosensörler asetaldehit, glikoz, alanin, laktat, nitrat, gliserol, etanol,
  ksilitol, glutamat ve sorbitol gibi çesitli bilesenlerin konsantrasyon belirlemelerinde potansiyel uygulama
  bulacaktır. Bunun yanında et ve süt ürünlerinde ilaç kalıntıları, hormonlar, antibiyotik kalıntılarının
  belirlenmesi ve gıdaya bulasan Salmonella, Listeria ve Staphylococus gibi çesitli mikroorganizmaların
  belirlenmesi biyosensörler tarafından gerçeklestirilebilmektedir.
  Günümüzde birkaç ticari biyosensör çesidi bulunmaktadır. Bu biyosensörler; otoanalizatörler, manuel
  laboratuar cihazları ve tasınabilir cihazlar seklinde mevcuttur. Bunlar, Apec Glikoz Analiz Sistemi,
  ESAT Glikoz Analiz Sistemi, Glucoprocesseur, Amperometrik Biyosensör Detektör, ISI Analiz Sistemi
  ve Oriental Tazelik Ölçer gibi ya oksijen elektrodu yada hidrojenperoksit elektroduna bağlanmıs oksidaz
  sistemleri içeren benzer teknolojilere sahiptirler. Elektrokimya prensibine dayalı olarak çalısan Malthus
  2000 gibi mikroorganizma izleyebilen ticari sistemler de mevcuttur. Bu cihaz mikroorganizmanın
  Aykut U., Temiz H. Teknolojik Arastırmalar: GTED 2006 (3) 51-59
  55
  gelismesi ve metabolizması sonucunda meydana gelen yapıların elektriksel iletkenliğindeki
  (kondüktansı) değisiklikleri belirlemektedir ve bu cihazın analiz süresi 8-24 saattir. Midas Pro adlı cihaz
  ise amperometrik belirleme tekniğine sahiptir ve 20 dakika içinde mL’de 106 hücrelik değisim aralığında
  mikroorganizmaları saptayabilmektedir. BIACORE’un mikroorganizma belirlenmesi için SPR (Yüzey
  plazmon resonans) teknolojisine dayalı cihazları mevcuttur. Lumac Biocounter ve Unilite ise
  biyolüminesans prensibine dayalı olarak çalısmakta ve mikrobiyal biyokütleyi belirlemektedirler. Her iki
  analiz cihazı da 10 dakikalık süre içinde mL’de 103 hücrelik değisimi saptayabilmektedir [3,12].
  Gıda endüstrisinin gereksinimlerini karsılamaya yönelik dünya çapındaki biyosensör üreten firmalardan
  bazıları Tablo 2’de görülmektedir.
  Tablo 2. Gıda endüstrisi için ticari biyosensörler [3]
  Sirketler (Ülkeler) Biyosensörler Gizli bilesen
  Danvers (ABD) Apec glukoz analyser Glikoz
  Biometra Biomedizinische
  Analytik GmbH (Almanya)
  Biometra Biosensors for
  HPLC
  Glikoz, etanol ve metanol
  Eppendorf (Almanya) ESAT 6660 Glukoz
  Analyser
  Glikoz
  Solea-Tacussel (Fransa) Glucoprocesseur Glikoz ve laktat
  Universal Sensors (ABD) Amperometrik
  Biosensor Detector
  Glikoz, galaktoz, L-amino
  asitler, askorbat ve etanol
  Yellow Springs Instruments
  (ABD)
  ISI Analysers Glikoz, laktoz, L-laktat,
  etanol, metanol, glutomat
  ve kolin
  Toyo Jozo Biosensors
  (Japonya)
  Models: PM-1000 ve
  PM-1000 DC (on line),
  M-100, AS-200 ve PM-
  1000 DC
  Glikoz, laktat, L-amino
  asitler, kolestrol,
  trigliseridler, gliserin,
  askorbikasit, alkol
  Oriental Electric (Japonya) Oriental Freshness
  Meter
  Balık freshness
  Swedish BIACORE AB
  (Đsveç)
  BIOCORE Bakteri
  Malthus Instruments
  (Đngiltere)
  Malthus 2000 Bakteri
  Biosensori SpA (Đtalya) Midas Pro Bakteri
  Biotrace (Đngiltere) Unilite Bakteri
  Biyosensörler gıdalarda kompozisyon belirlemede, islenmis ve çiğ gıdalarda kontaminasyonu
  belirlemede, fermentasyon prosesinin on-line kontrolünde kullanılmaktadır. Yine analiz süresini
  Teknolojik Arastırmalar : GTED 2006 (3) 51-59 Biyosensörler Ve Gıdalarda Kullanımı
  56
  kısaltması ve maliyetinin daha az olması nedeniyle on-line ölçüm sistemleri olusturularak HACCP
  sistemlerinde kontrol mekanizması olarak kullanılabilmektedir [3].
  Gıda bilesenleri üzerine değisik gıdalarda çesitli transduserler ve biyokomponentlerle hazırlanmıs
  biyosensörlerin tespit aralıkları Tablo 3 ve 4’de verilmistir.
  Tablo 3. Gıda maddelerindeki çesitli bilesenler için biyosensör uygulamaları [3]
  Analit Uygulama Biyokomponent Transduser Tespit aralığı
  Glikoz
  Yumusak içkiler, meyve suları
  ve süt
  Glikoz oksidaz Amperometrik 50-500 mM
  Glikoz ve
  Laktoz
  Süt Glikoz oksidaz, β-galaktosidaz ve mutarotaz Amperometrik
  4.44 g/100g
  (laktoz)
  Glikoz,
  Fruktoz,
  Etanol,
  L-Laktat,
  L-Malat,
  Sülfit
  Sarap
  Glikoz oksidaz
  D-fruktoz dehidrogenaz,
  Alkol dehidrogenaz,
  L-Malat dehidrogenaz,
  Sülfitoksidaz
  Diyaforaz
  Amperometrik
  0.03-15 mmol
  (Glikoz)
  0.01-10 mM
  (fruktoz)
  0.014-4 mM
  (etanol)
  0.011-1.5 mM
  (L-laktat)
  0.015-1.5 mM (
  L-malat)
  0.01-0.1 mM
  (sülfit)
  Fruktoz Bal, süt, meyve suyu ve sarap D-fruktoz dehidrogenaz Amperometrik
  50 x 10-6- 10 x10-
  3 mol/L
  Nisasta Buğday unu örnekleri α-amilaz, amiloglikosidaz ve glikoz oksidaz Amperometrik
  5 x 10-6-5 x10-4
  mol/L
  Etanol Bira Alkol oksidaz Amperometrik 0.12- 2.00 mM
  Aset aldehit Alkollü içecekler Alkol dehidrogenaz Amperometrik 0.5-330 μM
  Polifenol
  Yesil çay, üzüm ve zeytin
  ekstarktları
  Tyrosinaz Amperometrik 10-100 μmol /L
  Sitrik asit
  Meyve suyu ve sporcu
  içecekleri
  Sitrat liyaz Amperometrik 0.015-0.5 mM
  L-malat Sarap, meyve suları ve cider L-malat dehidrogenaz ve salsilat hidroksilaz Amperometrik 0.01-1.2 mmol/L
  Askorbik
  asit
  Meyve suları Askorbat oksidaz Amperometrik
  5.0x10-5-1.2x10-3
  M
  L-amino
  asitler
  Sentetik örnekler L-amino asit oksidaz ve horseradis peroksidaz Potansiyometrik -
  L-glutamat Gıda aromaları L-glutomat oksidaz ve NADH oksidaz Amperometrik 0.05-1.0 mM
  Aminler Balık Diamin oksidaz Amperometrik <6 mm
  Biyojenik
  aminler
  Balık Diamin oksidaz Amperometrik <9.5x10-7 M
  Histamin Deniz ürünleri Histamin oksidaz Amperometrik 10-20 μM
  Hipoksantin Balık Ksantin oksidaz Amperometrik 0.5-30 μM
  Nitrat Sentetik örnekler Nitrat redüktaz Amperometrik < 100 μM nitrat
  Okzalat Ispanak örnekleri Okzalat oksidaz Amperometrik 0.12-100 μM
  Okzalat Ispanak örnekleri Okzalat oksidaz ve horseradis peroksidaz Amperometrik 0.1-2.0 mmol/L
  Aykut U., Temiz H. Teknolojik Arastırmalar: GTED 2006 (3) 51-59
  57
  Tablo 4. Gıda analizlerinde kalıntı, mikroorganizma, toksin ve katkılar için biyosensör uygulamaları [3]
  SORUNLAR
  Biyosensörlerin ticari olarak üretilmesine engel teskil eden bazı etkenler vardır. Bunlar biyoreseptörlerin,
  antibadilerin ve enzimlerin uzun süreli stabilizasyonundaki sorunlar, sensörlerin sterilize edilebilirlikleri,
  in vivo uygulamalar için biyouygunluk sorunları, diğer maddelerle olusan spesifik olmayan
  adsorbsiyonlar, enzim bazlı sensörlerde immobilzasyon ve mediatör sorunları, gıdalardaki diğer
  bilesenlerin olusturduğu girisimin azaltılmasındaki problemler, sensörlerin ufaltılmasındaki problemler
  sayılabilir [13]. Sterilizasyon iki açıdan önemlidir, birincisi korumasız olan sensör bölümüne örnekten
  bulasabilecek mikroorganizma yada enzimlerin yarattığı sorunlar ve in-line sistemlerde biyosensör
  materyalinden olusabilecek sızıntı yada bulasmanın gıdaya yada fermentasyona etki etmesidir [14].
  Analit Uygulama Biyokomponent Transduser Tespit oranı
  Antibiyotikler Süt Antibadiler SPR -
  Antibiyotikler Gıdalar Antibadiler SPR 20-35 ng/ml
  Bakteri Tavuk karkası Anti-Salmonella antibady Amperometrik 103- 107 cfu/ml
  Bakteri Beef Anti-E.coli 0157:H7 Fiber-optik 3-30-cfu/ml
  Bakteri Gıdalar
  Anti-E.coli ve Anti-Salmonella
  antibadileri
  Amperometrik 50-200 hücre/ml
  Bakteri Tavuk ve balık S.enteridis proteinleri
  Piezoelektrik
  quartz kristal
  -
  Bakteri Gıdalar Anti-Salmonella spp antibadi
  Piezoelektrik
  quartz kristal
  5x105-1.2x109 cfu/ml
  Herbisit Sebzeler Antibadiler ISFET 5-175 ng/ml
  Herbisit Gıdalar Antibadiler Potansiyometrik 0.5- 5 μg/ml
  Herbisit Đçme suyu Antibadiler
  Piezoelektrik
  quartz kristal
  -
  Pestisitler Sentetik örnekler Asetilkolinesteraz
  Piezoelektrik
  quartz kristal
  5x10-8-1.0x10-5 M
  (parokson)
  1.0x10-7-5x10-5 M (karbaril)
  Pestisit Sentetik örnekler Asetilkolinesteraz Fiber-optik
  5x10-8-5.0x10-7 M
  (karbofuran)
  5x10-7-5.0x10-6 M
  (parokson)
  Pestisit Sentetik örnekler Bütirilkolinesteraz ve kolin oksidaz Amperometrik 3.3-209 μmol/L
  Pestisit Sentetik örnekler Asetilkolinesteraz Fiber-optik 0.5-20mM
  Pestisit Sentetik örnekler Asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz Potansiyometrik 1.5x10-5 -2.5x10-3 mol/L
  Pestisit Sentetik örnekler Asetilkolinesteraz Amperometrik 1.8x10-7-5.4x10-5 M
  Pestisit Süt Kolinesteraz Amperometrik 1x10-11-5x10-7 M
  Pestisit Sebzeler Asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz Amperometrik 5x10-5-50 mg/kg
  Pestisit Meyve ve sebze suları Asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz Amperometrik 0.5-2500 μg/L(karbaril)
  Pestisit Meyve ve sebzeler
  Kolinoksidaz, asetilkolinesteraz ve
  asetilkolin
  Amperometrik 1x10-8-4x10-7 M
  Pestisit Spiked elma örnekleri Tirosinaz Amperometrik 0.2-2.2 μmol/L
  Toksin Gıdalar Anti-aflatoksin antibadi Fiber-optik -
  Toksin Sentetik örnekler
  Anti-Staphylococal enterotoksin
  B(SEB) antibadi
  Piezoelektrik
  quartz kristal
  1-10 μg SEB/ml
  Toksin Sentetik örnekler Antibadiler SPR -
  Toksin Gıdalar
  Anti-Staphylococal enterotoksin
  A(SEA) antibadi
  Optik 10-100 ng/g
  Toksin Gıdalar
  Anti-Staphylococal enterotoksin
  B(SEB) antibadi
  SPR 1-10 ng/ml
  Aspartam Gıdalar Alkol oksidaz,α-simotrizin ve katalaz Amperometrik -
  Teknolojik Arastırmalar : GTED 2006 (3) 51-59 Biyosensörler Ve Gıdalarda Kullanımı
  58
  Bunun yanında biyosensör hazırlamanın uzun sürmesi, moleküler biyolojik prosesler hakkında yeterli
  bilgi birikiminin olmaması gibi sorunlarda biyosensörlerin yaygınlasmasını yavaslatmaktadır [10].
  Biyosensörlerin dezavantajlarını ortadan kaldırmak multidisipliner bir yaklasımla sağlanabilir, bunun
  içinde biyologlar, kimyacılar, fizikçiler, elektrik mühendisleri ve tasarım mühendislerinin ortak
  çalısmaları gerekmektedir. Yine de bu teknolojinin gıda sanayinde kalite güvenlik izlemede genis
  anlamda kullanımının yaygınlasması çok da uzak değildir [13].
  SONUÇ
  Biyosensörler görüldüğü üzere bazı temeller üzerine kurulmustur. Bu temelleri irdeleyen bilim
  dallarındaki gelismeler aynı zamanda biyosensörlerin gelismesine olanak tanıyacaktır. Biyosensörlerle es
  zamanlı gözlemlerin elde edilebilirliği, zamanında müdahaleyi mümkün kıldığından, gıda sanayisinde
  büyük çaplı üretimlerde riskin en aza indirilmesinde, is gücü kaybı ve hammadde kaybının önlenmesinde
  önem arz etmektedir. Gıda güvenliği açısından önemli bir uygulama olan HACCP sistemi için
  biyosensörler sigorta görevi görebilecek niteliklere sahiptir. Biyosensörlerin spesifik ve hassas sonuçları
  kısa sürede elde etmeleri, genellikle kolay kullanımları, kullanım için fazla eğitim gerektirmemeleri
  gelecekte onların yoğun bir sekilde kullanılacağının isaretidir.
  KAYNAKLAR
  1. Telefoncu, A., 1997. Enzimoloji. Lisansüstü yaz okulu 21-27 Eylül 1997 Kusadası, Aydın Türkiye.
  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Baskı Atölyesi. s: 400-423.
  2. Yücel, U. ve Yıldız, H., 2001. Kalite güvence sisteminde yeni uygulamalar: Biyosensörler. Dünya
  yayıncılık. GIDA Subat:93-94.
  3. Mello, L. D. ve Kubota, L. T., 2002. Review of the use of biosenssors as analytical tools in the food
  and drink industries. Food Chemistry Vol 77:237-256.
  4. Velasco-Garcia, M. N. ve Mottram, T., 2003. Biosensor technology addressing agricultural problems.
  Biosystems Engineering Vol 84 (1):1-12.
  5. Junhui, Z., Hong, C. ve Ruifu, Y., 1997. DNA based biosensors. Biotechnology Advances Vol 15 (1):
  43-58.
  6. Mehrvar, M., Bıs, C., Scharer, J. M., Moo-Young, M. ve Luong, J. H., 2000. Fiber-optic biosensors-
  Trends and advances. Analytical Science Vol 16 July: 677-692.
  7. Ozsoz, M., 2005. Elektrokimyasal DNA biyosensörleri. Gıda kongresi (19-21 Nisan 2005
  Bornova/Đzmir) Sözlü bildiriler s:266-273.
  8. Gürsoy, O., Kınık, Ö. ve Kavas, G., 2002. Gıda güvenliği ve HACCP kapsamında süt teknolojisi
  açısından biyosensörlerin değerlendirilmesi. Dünya yayıncılık. GIDA Kasım:62-68.
  9. Luong, J. H. T., Bouvrette, P. ve Male, K. B., 1997. Developments and applications of biosensors in
  food analysis. TIBTECH September Vol (15):369-377.
  10. Telefoncu, A., 1999. Biyosensörler. Biyokimya lisansüstü yaz okulu 20-26 Haziran 1999 Kusadası,
  Türkiye. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Baskı Atölyesi. s: 1-9.
  11. Alocijila, E. C. ve Radke, S. M., 2003. Market analysis of biosensors for food safety. Biosensors and
  Bioelectronics Vol 18:841-846.
  Aykut U., Temiz H. Teknolojik Arastırmalar: GTED 2006 (3) 51-59
  59
  12. Ivnitski, D., Abdel-Hamid, I., Atanasov, P. ve Wilkins, E., 1999. Biosensors for detection of
  pathogenic bacteria. Biosensors & Bioelectronics 14:599-624.
  13. Deshpande, S.S. ve Rocco, R.M., 1994. Biosensors and their potential use in food quality control.
  Food Technology June:146-150.
  14. Prodromidis, M. I. Ve Karayannis, M., 2002. Enzyme based amperometric biosensors for food
  analysis. Electroanalysis Vol 14 (4):241-261.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  11-04-2008
  Mesajlar
  44.683
  Blog Entries
  144
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Cevap: Biyosensörler ve Gıdalarda Kullanımı

  Eline sağlık Arkadaşım...

  ''Gençliğin Yetişmesine Hizmet,Bir İnsanlık ve VATAN Borcudur!!!''Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Formumuzda 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •