Bir soğuk algınlığı ile koştuğumuzda, soğuk algınlığı belirtilerini ve süresini azaltmak için bir şeyler çamlamak doğaldır.Konvansiyonel strateji, antihistaminikler, kodein, intranaz dekonjestanlar ve hatta - hala gülünç olsa bile yanlışlıkla reçete edilen antibiyotikler için olmuştur.


İkinciye gelince, basitçe şöyle dedi: Soğuk bir virüsün sonucudur - rinovirüsün daha hassas olması. Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonları tedavi eder - ve son yarım yüzyılda modus operandi olduğu gibi antibiyotiklerin aşırı reçetelenmesi, antibiyotiğe dirençli bakteri suşlarına yol açar, ergo superbugs .
Daha belirgin olan, araştırmanın yukarıdaki konvansiyonel soğuk stratejilerini incelemesi ve çoğunun ortak soğuk süresini kısaltmak amacıyla plasebodan daha iyi olmadığı bulunmasıdır.
Araştırmalar, geleneksel soğuk aletlerin plasebodan iyi olmadığını gösteriyor

Örneğin, 2008'de İrlanda'nın Cerrahlar Kraliyet Koleji'nden araştırmacılar, 4.037 kişiyi içeren 26 klinik çalışmayı gözden geçirdiler. Çalışmalar antitussif ve bronkodilatatör kombinasyonları da dahil olmak üzere çeşitli antihistaminikler ve dekonjestanlar içeriyordu . Bulgular sıkıntılıydı. Çoğu araştırmada plaseboya göre daha etkili değildi.
Diğer iki çalışma, hem intranazal flutikazon propionat hem de beklometazon dipropionat - nazal dekonjestanlar - ın soğuk algınlığı tedavisinde plasebodan daha iyi olmadığını bulmuştur.
Burundan yapılan dekonjestan bulguları - Avustralya'nın Royal Adelaide Hastanesi'nden - daha önce yapılan bir incelemede, tek bir doz orta derecede pozitif bir etkiye sahipken nazal dekonjestanların tekrarlanan dozları plasebodan iyi değildi.
Diğer klasik soğuk stratejiler de benzer sonuçlar verdi. Ve bu, bazı ürünlere eşlik ettiği bilinen bazı yan etkiler hakkında hiçbir şey söylemiyor: Bazılarında kritik uyuşukluğa ve hatta bağımlılık eğilimlerine neden olabilecek yan etkiler.
Ne yapalım?
Bazı sarımsak, C vitamini ve çinko için ulaşın.
Soğuk kanıtlanmış sarımsak etkinliği

Avustralya'nın Western Australia Üniversitesi'nden yapılan inceleme araştırmalarından 146 kişiye ya 180 miligrama kadar allikin ile standart bir sarımsak takviyesi ya da 12 hafta boyunca bir plasebo veren bir çalışma buluyoruz. Araştırma, plasebo grubunun 65 ortak soğuk varlığa sahip olduğunu, ancak sarımsak grubunun sadece 24 kez ortaya çıkardığını bulmuştur. Bu, soğuk algınlığı sayısının yarısından az.
Dahası, sarımsak takviyesini kullananların soğuduğunda, bu soğuk, plasebo grubu arasındaki soğuk algınlığından ortalama bir gün daha kısa sürdü - bazıları% 20-25 daha kısa sürüyordu.


Florida Üniversitesi'nden yapılan bir başka araştırma, yaşlanmış bir sarımsak ekstresi takviyesi ve yarısı bir plasebonun günde yarısı 2,5 gram vererek 120 kişiyi test etti. Altı ayda bir sarımsak grubunda yüzde 61 daha az sayıda soğuk algınlığı yaşandı ve yüzde 58 oranında soğuk algınlığı oluştu ve soğuk algınlığı belirtileri yüzde 21 azaldı.
Başkent C ile Ortak Soğuk - C Vitamini

C vitamini ile ilgili olarak, 9.676 soğuk aşama içeren 29 klinik çalışmanın Cochrane incelemesi, yetişkinlerde soğukta yüzde 8, çocuklarda soğukta yüzde 14 azalma olmak üzere "tutarlı" bir fayda buldu. Büyük meta veri hesaplamasında günlük 200 miligramdan fazla C vitamini kullanıldı.
Daha yüksek dozlarla ilgili olarak, daha iyi sonuçlar elde edildi. Günde 1, 000 ve 2,000 miligram C vitaminine verilen çocuklar ortalama% 18 oranında daha düşük soğuk algınlığı oranına sahipti.
Bu inceleme ayrıca normal C vitamini takviyesinin soğuk algınlığı şiddetini azalttığını bulmuştur.
Zinc ve Ortak Soğuk ne oldu?

Geçen yıl gerçekleştirilen bir başka Cochrane veritabanı incelemesi, 1.387 kişiyi kapsayan 16 terapötik çalışmayı ve artı iki önleme çalışmasını analiz etti. Araştırma, soğuk algınlığı semptomlarının görülmesinden sonraki 24 saat içinde alınan çinko miktarının, soğuk algınlığı süresini önemli ölçüde azalttığını buldu.
Çikolata almayanlara kıyasla yedi günden sonra bir soğuk algınlığının semptomatik insan sayısında yüzde 55'lik bir azalma oldu. Ve düzenli olarak çinko alanlar arasında soğuk algınlığı insidansı, olmayanlara göre yüzde 36 daha azdı.
Araştırmacılar, dozlar günde 75 miligram veya daha fazla olduğunda önemli soğuk sürenin oluştuğunu da kaydetti.
Cochrane incelemesinde yer alan çinko araştırmalarından en az iki tanesi, çinko - çinko asetat biçimini kullandığından, farklılaşmış çinko formlarından ortalama sonuçların alındığı genel gözden geçirme ile karşılaştırıldığında önemli sonuçlar veren, söz etmek gereklidir.

2008'den itibaren en son ikisi, Wayne State Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geliyor. Çalışma, son 24 saat içinde soğuk algınlığı belirtileri gösteren 50 gönüllü test etti. İki gruba ayrılmış ve bir gruba her 2-3 saatte bir çinko asetat 13.3 miligram pastil, diğer gruba plasebo verildi.


Çinko asetat pastilleri verilen grup, plasebo grubunun yedi günü aşkın bir sürede ortalama dört gün soğuk alabildi. Çinko grubunda ortalama öksürük süresi iki günün biraz üstündeydi ve plasebo grubu arasında beş gün geçti. Çinko asetat grubu arasında plasebo grubunda burun akıntısı ortalama üç güne karşılık 4.5 gün idi.
Peki ya C vitamini ve Zinciri kombine etmek?

Yukarıdaki araştırma, İsviçreli araştırmacılar tarafından yapılan iki klinik çalışmanın meta veri hesaplaması ile vurgulanmıştır. Araştırma, 1000 miligram C vitamini artı 10 miligram çinko veya bir plasebo verilen 94 hastanın sonuçlarını analiz etti.
Araştırma, C vitamini artı çinko, beş günlük tedavi penceresinde soğuk semptomları önemli ölçüde azalttığını buldu. Ayrıca kombinasyonu kullananlarda semptomların daha çabuk kaybolduğunu bulmuşlar.
Sarımsak, C ve Çinko diğer otlar ile nasıl olur?

Ortak soğuk algınlığı için başka doğal stratejiler ve çareler olsa da, bu üçü soğuk sürenin azaltılması için sağlam bir temel oluşturmaktadır.
Araştırma, bu üç tedavinin diğer bitkisel ilaçlarla sinerjik olabileceğini tespit etti. İskenderiye'deki Mısır Yeşil Kliniği'nden yapılan bir araştırma, 120 soğukkanlı ekmek 120 mg, 200 mg Nigella sativa yağı ve 50 mg Panax ginseng ekstraktı içeren bir kombinasyon takviyesi vererek, soğuk algınlığı olan 62 hastayı inceledi; 100 miligram sarımsak tozu, 50 miligram C vitamini ve 7,5 miligram çinko ile birlikte.

Araştırmacılar, plasebo grubunun ortalama soğuk algınlığı süresi sekiz gün iken, kombinasyon ek grubunun soğukluğunun yarısı kadar olduğunu tespit etti - ortalama dört gün. Ek gruplar arasındaki şiddet skorları plasebo grubunun soğuk şiddet skorlarına göre anlamlı derecede düşüktür.

https://www.realnatural.org/yes-dear-garlic-vitamin-c-and-zinc-do-treat-the-common-cold/