Amerika'daki çocuklara verilen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) ilaçları, 2014 Express Scripts araştırmasına göre 2008 ile 2012 yılları arasında yüzde 36 oranında şaşırtıcı bir biçimde büyüdü. Bir yıl önce ABD Hastalık Kontrolü Merkezleri, 2007 ve 2011 yılları arasında dört yıllık sürede DEHB uyuşturucuları için çocuklara reçetede yüzde 28'lik bir artış olduğunu bildirdi.
Gerçek şu ki, giderek artan sayıda çocuğa son yıllarda psikotropik (zekâla değişen) ilaçlar reçetelendiriliyor. DEHB ilaçlarına psikostimülan denir. Ve daha güncel istatistikler kamuoyuna açıklanmazken, bu eğilime devam eden bazı kesinlikler var.


Komut Dizileri raporunda, 2012 yılında uyuşturucu madde kullanmanın sigortalı olduğu 4.8 milyondan fazla çocuk belgelendi. CDC raporu 2011'de 3.5 milyon çocuktu. Bu, anket yöntemlerinde fark veya 2011 ile 2012 yılları arasında sadece 1.3 milyon çocuğun sıçraması anlamına gelebilir.
Ne olursa olsun önemli bir sayı. Özellikle 6.4 milyondan fazla çocuğa CDC'ye göre 2011 boyunca DEHB teşhisi konuldu.
DEHB ilaçlarının yetişkin kullanımı da yükseldi. Aynı 2008-2012 döneminde DEHB ilaç kullanımı yetişkinlerde yüzde 58 oranında arttı.
Birçok ebeveynin şüphesiz sorması gereken soru, bu ilaçların çocuklar için güvenli olup olmadığıdır. DEHB ilaçlarının daha yüksek tansiyon, düzensiz kalp atışı ve / veya nöbet üretebileceğine dair çeşitli raporlar var. Birçok ADHD ilacı aynı zamanda iştahı düşürebilir ve mide ve bağırsak rahatsızlığı üretebilir. DEHB uyuşturucu tarafından bildirilen diğer yan etkiler arasında uykusuzluk, baş ağrısı, sinirlilik, anksiyete ve ağız kuruluğu sayılabilir.
Diğer raporlar, DEHB alan çocukların bir takım ilaçlara bağımlı olma riskinin daha yüksek olduğunu belgeledi. Çoğu ADHD uyuşturucu, ABD Kontrollü Maddeler Kanunu'na göre Çizelge II uyuşturucu olarak belirlenmiştir. Bu bağımlılık yapabilecekleri anlamına gelir.
Mississippi Medical Association Dergisinde yayınlanan 2015 tarihli bir kağıt şunları söyledi:
"Psikostimülanların, özellikle çocukların zihinsel gelişmekte olan zihinlerindeki kullanımının uzun vadede güvenli veya anlamlı olarak faydalı olduğu açık ya da bilimsel olarak tespit edilmemiştir."
Artık bu belirsizliğe ve potansiyel olumsuz etkilere, son araştırmalardan gelen yan etkilere ilişkin bazı şok edici sayıları ekleyebiliriz:
Advers etkilerle donatılan amfetamin ADHD ilaçları

Çocuklara verilen DEHB ilaçları arasında amfetaminler en yaygın olanlardan biridir. Çocuklara reçete edilen üç tip amfetamin vardır: dekzamfetamin, lisdexamphetamin ve karışık amfetamin tuzları. Bunlara Dexedrine®, Vyvanse®, Adderall® ve diğerleri dahildir.
2016'da yayınlanan bir Cochrane incelemesi çalışmasında, Alberta Üniversitesi araştırmacılar, bu DEHB psikostimülanlarla tedavi edilen çocukların birçok yan etki ile uğraştığını tespit ettiler.


Çalışma 18 yaşın altındaki 2.675 çocuğu kapsayan toplam 23 çalışmanın sonuçlarını izledi. Araştırma, çocukların, plasebo - klinik çift kör çalışma verilen çocuklar karşısında DEHB ilaçları reçete ettikleri yan etkilerin etkinliğini ve riskini araştırdı.
Çalışmaların süresi iki hafta ile bir yıl arasında değişiyordu. Çoğu ABD'de yapıldı, ancak bazıları Avrupa'da yapıldı.
Bu çalışmalarda, istenmeyen yan etkiler arasında iştah azalması, uykusuzluk ve diğer uyku sorunları, karın ağrısı, bulantı ve kusma, baş ağrısı ve kaygı sayılabilir.
Amfetamin kullanan çocuklar, iştah azalmasına altı kat fazla - yüzde 631 - vardı. Çocukların neredeyse dört katı, uyuşukluk yaşarken, bunlar amfetamin ilaçlarını alırken yüzde 380 oranında. Ve amfetaminleri kullanan çocukların yüzde 44'ü karın ağrısı yaşadı.
Araştırmacılar, ilaçları almak semptomlarında düzelme bulmuşlar ancak kanıtların kalitesi çok düşük ve çok da olumsuz etkileri de düşüktür. Araştırmacılar ayrıca, önceki çalışmaların uzun vadeli etkilerini, psikososyal etkilerini ve şeffaflığını sorguladı.
"Dahil edilen çalışmaların çoğunun önyargısız olma riski yüksekti ve kanıtların genel kalitesi, sonuçların çoğunda düşükten çok düşük olarak değişiyordu. Amfetaminlerin kısa vadede DEHB'nin çekirdek semptomlarını azaltmada etkili olduğu düşünülse de bir takım istenmeyen olaylarla ilişkilendirilmiştir. Bu inceleme, herhangi bir amfetamin türevini diğerine kıyasla destekleyen hiçbir kanıt bulamadı ve uzun etkili ve kısa etkili amfetamin preparatları arasında herhangi bir fark ortaya koymadı. Gelecekteki çalışmaların süresi daha uzun olmalıdır (yani 12 aydan fazla), daha psikolojik sosyal sonuçlar (örn. Yaşam kalitesi ve ana stres) içerecek ve şeffaf bir şekilde raporlanmalıdır. "
Uzun vadeli etkilerin potansiyeli, bu konuda araştırma eksikliği göz önüne alındığında özellikle rahatsız edicidir.
Potansiyel olarak uzun vadeli etkiler konusunda, bu ilaçları kullanan çocukların sağlığına ADHD ilaçlarının potansiyel bir başka olumsuz etkisi ekleyebiliriz:
ADHD ilaçları kemik yoğunluğunu azaltır

Bu yeni çalışma, Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi'nin (AAOS) 2016 Yıllık Toplantısında sunuldu.
Bu çalışma Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması'na (NHANES) katılan 5.315 çocuğu test etmiştir. Bu çalışma, DEHB ilaçları almayan çocuklar ile karşılaştırılmayan .kids'leri karşılaştırdı.

Çalışma, çift enerjili röntgen absorbsiyometri (DXA) kullanan 8-17 yaşlarındaki her bir çocuğu kemik mineral yoğunluğu taramaları ile test etti. Taramalar her çocuğun femur, femur boynu ve lomber omurga üzerinde yapıldı. Çalışma aynı zamanda çocuğun ilaç aldığını belirlemek için her bir çocuğu ve ebeyi sorguladı. Araştırmacılar aynı zamanda sonuçları çocukların 1.967 alt örneklemiyle karşılaştırdılar.


Çalışma, test edilen kemiklerde DEHB ilaçları olan çocukların kemik mineral dansitesinde belirgin olarak daha düşük olduğunu buldular: Femur, femur boynu ve bel omurları.
DEHB'li femur için ilaç verilen çocukların ortalama kemik yoğunluğu yüzde 52 daha düşüktü. Femur boynu için kemik yoğunluğu ortalama yüzde 53 daha düşüktü. DEHB ilaçlı çocukların bel bölgesinde yaygın olan kemik yoğunluğu ilaçsız çocuklara göre% 61 daha düşüktür.
Bu sonuçlar, potansiyel diğer kemik yoğunluğu sorunlarının ortadan kaldırılmasının ardından geçti. Bunlara yoksulluk seviyeleri ve diğerleri dahildir.
Çalışma ayrıca, DEHB ilaçları alan çocukların dörtte birinin osteopeni olarak tanımlanacak kadar düşük kemik yoğunluğuna sahip olduğunu saptadı. Ve ilaçların üzerindeki çocukların kemik yoğunluğunun yüzde 38'inden fazlası osteopeni aralığına yaklaştı.
Osteopeni nedir?

Osteopeni, kemiklerin daha az yoğun ve daha fazla kırığa maruz kalacağı bir durumdur. Bu, kemik mineral testi ile belirlenir.
Osteopeni osteoporoz kadar kötü değildir. Osteoporoz, tipik olarak yaşlı insanlarda görülür ve birçok kalça kırığının ve diğer kırık kemiklerin sebebidir. Osteopeni bu kadar kötü olmayabilir, ancak kemik kırıkları riskini artıracak kadar kötüdür. Osteopeni kolayca osteoporoz olabilir.
Osteopeni, osteogenezis imperfecta gibi bir şeyden etkilenmedikçe, kemiklerin normal gelişmediğinde, çocuklarda neredeyse hiç duyulmuyor. Bu bazı durumlarda prematüre bebeklerde veya bebeklik döneminde yetersiz beslenmede ortaya çıkabilir.
Kemiklerin gücü ve yoğunluğu tipik olarak yaşamın erken dönemlerinde oluşturulduğundan, osteopeni daha sonra sorunlara neden olabilir. Erken osteoporoz araştırmalarla henüz teyit edilmemiştir, ancak birçok klinisyen bağlantıyı varsaymaktadır, çünkü osteopeni gelecekteki osteoporozun erken belirtisi olarak kabul edilmektedir.
Kemik araştırmalarında kullanılan ilaçlar ve mekanizmalar

Kemik yoğunluğu üzerine yapılan bu araştırmaya dahil edilen birkaç ADHD ilaçları vardı ve bunlar arasında daha önce tartışılan amfetamin yan etkileri araştırmaları da vardı. Kemik yoğunluğu çalışması şunları içermektedir:
• Ritalin (metilfenidat)
• Focalin (dexmetilfenidat)
• Deksedrin (dekstroamfetamin)
• Strattera (atomoksetin)
• Vyvanse (lisdexamfetamin)

Araştırma, bu DEHB ilaçlarının vücudun sempatik sinir sistemini değiştirdiğini ortaya koydu. Sempatik sinir sistemi, kemik remodeling ve oluşumunda rol alır.
Bazı DEHB ilaçlarının iştah bastırma özelliği, kemik sağlığı üzerinde bazı etkilere sahip olabilir.
Kıdemli yazar Jessica Rivera, MD, çocukların ebeveynlerine bu ilaçlarla ilgili uyarıda bulundu:
"Özellikle bu çalışmanın bulguları prospektif çalışmalarla doğrulanırsa, DEHB ilaçları alan hastaların ebeveynleri potansiyel kemik kaybı konusunda bilgilendirilmelidir."

Rivera ayrıca, gençlerde önemli miktarda kemik büyümesi gerçekleştiğinden, doktorlar DEHB ilaçlarının olgunlaşma kemiklerine neden olabileceği potansiyel tehdidi fark etmeli ve beslenme danışmanlığı ve diğer önleyici tedbirleri düşünmelidir.

Çalışma bu ilaçların yetişkinler üzerindeki etkilerini araştırmadı, ancak kemik sağlığı üzerinde benzer etkilere sahip olmadıklarına inanmak için hiçbir neden yok.

https://www.realnatural.org/adhd-meds-bone-density-loss/