Toplam 4 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 4 arasi kadar sonuc gsteriliyor

Konu: 2001 ss Biyoloji Soru Ve zmleri

 1. #1
  yelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.674
  Tecrbe Puan
  100

  Standart 2001 ss Biyoloji Soru Ve zmleri

  2001 SS BYOLOJ SORU VE ZMLER

  S1: Doada, bir besin ve enerji piramidinde bulunan canllar arasndaki etkileimle ilgili olarak, aadaki ifadelerden hangisi yanltr?
  A) st basamaa doru gidildike toplam birey says azalr.
  B) Bir basamaktaki canllarn tkettikleri enerji toplam, bir st basamaktakinden daha fazladr.
  C) Bir basamaktaki trn birey saysndaki art, sadece alt basamaktaki enerji kaynan etkiler.
  D) Alt basamak bireylerinde depo edilen toplam enerji miktar daha fazladr.
  E) Enerji bir st basamaa sadece besin yoluyla geer.

  1: Doal bir ekosistemde bulunan besin ve enerji piramidi aadaki ekilde gsterilebilir.

  Byle bir besin piramidinde reticiden III. tketiciye doru ilerledike, kullanlabilir enerji miktar ve biyoktle (toplam canl arl) azalr.
  Her kademedeki canl, bir st basamaa beslenme yoluyla enerji aktarm yapar.
  Bu nedenle besin pi*ramidinin her hangi bir katndaki azalma veya art*ma btn katlar etkiler.
  Cevap C  S2: Bitkilerin epidermisrtsnde bulunan stomalarn (gzenek) ak ve kapal ekli aada verilmitir.

  Kilit hcrelerinde, su alma ya da vermeyle ilgili aadaki olaylardan hangisi, stomann kapanmasn balatr?
  A) Kilit hcrelerinde turgor basncnn artmas
  B) Kilit hcrelerinde glikoz miktarnn artmas
  C) ien kilit hcrelerinde ince eperler ynnde kavisin artmas
  D) Kilit hcrelerinde niasta miktarnn artmas
  E) Kilit hcrelerindeki su miktarnn artmas

  2: Stomay oluturan kilit hcrelerinin alp - kapanma mekanizmasn salayan olaylar aadaki sraya gre gerekleir.
  Gndz n etkisiyle beki hcrelerinde foto*sentezle retilen glikoz miktar artar.
  Artan glikozun etkisiyle beki (kilit) hcrelerinin osmotik basnc artar ve komu epidermis hc*relerinden ve doku svsndan su girii balar.
  Beki hcrelerine giren su, turgor basncn art*rr. Bu basncn etkisiyle stoma alr.
  Fotosentezin yaplmad zamanlarda, kilit hcrelerindeki glikoz niastaya evrilir. Bu durumda kilit hcreleri su kaybede turgor basnc dece*i iin stoma kapanr.
  Cevap D  S3: Yeil bir bitkinin yaprandan sabah erken bir saatte, ekildeki gibi belirli apta dairesel bir kesi alnarak kurutulmu ve tartlmtr. Yapran geriye kalan ksm akama kadar braklm ve fotosenteze devam etmesi salanmtr. Kalan ksmdan, akam saatinde, ayn apta dairesel bir kesi alnp kurutulmu, tartlm ve iindeki bileikler analiz edilmitir.

  Buna gre, sabah alnan dairesel kesi ile akam alnan dairesel kesi arasndaki fark, bu yaprak iin aadakilerin hangisi hakknda bilgi vermez?
  A) Ortama verilen oksijen miktar
  B) retilen organik madde miktar
  C) Gn boyunca yitirilen su miktar
  D) Organik maddenin retiminde kullanlan ATP miktar
  E) Tketilen karbondioksit miktar

  3: Yapraktan gerek sabah, gerekse akam alnan kesiler, nce kurutulup sonra tartlmtr. Kesilere kurutma ilemi uygulandndan ieriklerindeki suyu kaybetmilerdir. Bu nedenle yitirilen su miktar l*lemez.
  ki kesit arasnda fotosenteze bal karlatrmalar (retilen 02 ve tketilen C02 gibi), dorudan veya dolayl olarak yaplabilir.
  Cevap C  S4: Alttaki grafik, enzim araclyla gerekleen bir reaksiyonun hzndaki deimeyi gstermektedir.

  Hcrede gerekleen bu reaksiyonun hz, t, annda aniden sfra dmektedir.
  Bu deimenin nedeni,
  I. Substrat (etkilenen madde) miktar > Enzim miktar
  II. Ortamda bulunan enerji miktar < Gerekli aktivasyon enerji miktar
  III. Substrat (etkilenen madde) miktar < Oluan rn miktar
  durumlarndan hangileri olabilir?
  A) Yalnz I
  B) Yalnz II
  C) Yalnz III
  D) I ve II
  E) II ve III

  4: Grafikte de grld gibi enzimatik reaksiyon bir*den bire durmutur.
  Bunun olabilmesi iin enzimle*rin almasn tamamen durduran etkenler aran*maldr.
  Ortamda yeterli aktivasyon enerjisi yoksa, enzim ol*sa bile reaksiyon aniden duracaktr.
  nk reaksi*yonu balatan asl faktr aktivasyon enerjisidir.
  Substrat miktar, enzimden fazla olursa reaksiyon sabit hzla devam eder.
  Substratn azalmas da re*aksiyonu durdurabilir. Ancak birden bire deil kade*meli bir azalma olur.
  Cevap B 2. #2
  yelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.674
  Tecrbe Puan
  100

  Standart

  S5: Aadaki tabloda verilen A, B, C ayralarndan biri protein, biri ya, biri de niasta ayracdr. Bu ayralarn bulunduu tplere, biri bitkisel kaynakl, biri hayvansal kaynakl, biri de bu ikisinin karm olan ztler eklenmitir. Bu deneyden tablodaki sonular alnmtr.

  (+) iareti, ayra etkisiyle renk deiiminin gerekletiini,
  (-) iareti renk deiiminin gereklemediini gstermektedir.
  Buna gre,
  I. Birinci zt hayvansaldr; A, protein ayra­cdr.
  II. kinci zt hayvansaldr; B, niasta ayra­cdr.
  III. Birinci zt bitkiseldir; C, ya ayracdr.
  yarglarndan hangileri kesinlikle dorudur?
  A) Yalnz I
  B) Yalnz II
  C) Yalnz III
  D) I ve III
  E) II ve III

  5: Bu soruda, bitki ve hayvanlarda ortak olarak bulunmayan maddeler dikkate alnmaldr.
  Protein ve yalar hem bitki hcrelerin de hem de hayvan hcrelerinde vardr.
  Bu nedenle I. ve III. ve­rilenlerin kesin doru olduu sylenemez.
  Ancak, niasta sadece bitki hcrelerinde bulunur.
  Bu nedenle hayvansal bir hcreye niasta ayrac damlatlnca, renk deiimi olmayacaktr.
  Cevap B  S6: nsanlarda kan proteinleri,
  I. Kann phtlamasnda rol oynama
  II. Sindirilmi besin maddelerini tama
  III. Kan plazmasnn osmotik basncn dengelemede rol oynama
  Vcudun baklk tepkisinde rol oynama ilevlerinden hangilerini gerekletirir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) II ve IV
  D) I, II ve III
  E) I, III ve IV

  6: Kanda bulunan proteinlerden albumin ve globulin gibi baz eitler osmotik basncn ayarlanmasnda,
  fibrinojen ve protrombin kesilme sonrasnda kann phtlamasnda,
  antikorlar ise mikroplara kar v­cudun savunulmasnda grev yaparlar.
  Sindirim rnleri ise plazmada serbest olarak kan akyla tanrlar.
  Bu tanmada proteinlerin etkisi yoktur.
  Cevap E  S7: Vcutta, K vitamini eksikliine,
  I. Sindirim kanalnda etkili emilimin olmamas
  II. Besin ieriinde yeterli yan bulunmamas
  III. Barsaktaki yararl mikroorganizmalar ldren ilalarn uzun sre kullanlmas
  durumlarndan hangileri neden olabilir?
  A) Yalnz I
  B) Yalnz II
  C) Yalnz III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  7: Vitaminler, yada eriyenler (A, D, E, K) ve suda eriyenler (B grubu ve C) olarak iki grubu ayrlr.
  A, D, E ve K vitaminlerinden yeterli emilimin olabilmesi iin, gnlk alnan besin ieriinde yeterli yan bulunmas gerekir.
  Kaln barsakta yaayan baz bakteriler, B ve K vitaminlerini reterek insana verirler.
  Bu organizmalarn lmesi vcuda alnan K vitaminin azalmasna neden olacaktr.
  Cevap E  S8: Karada yaayan bir memeli hayvandaki proteinlerin yadmlama (ykm) srecinde; srasyla oluan amino asit, amonyak ve re molekl miktarlarnn, boaltm ilemine girmeden nce, zamana gre deiimi aadaki grafiklerde gsterilmitir.

  Buna gre, proteinlerin yadmlama (ykm) srecinde oluan amino asit, amonyak ve re molekl miktarlarn gsteren grafiklerin numaralar aadakilerin hangisinde doru olarak verilmitir?

  Amino asit Amonyak re Miktar
  A) I II III
  B) I III II
  C) II I III
  D) III II I
  E) III I II

  8: Proteinlerin ykm srecinde, ilk nce proteinler amino asitlere yklr.
  Amino asitler solunumda enerji kayna olarak kullanlnca, amonyak aa kar.
  Bu srete kanda bir miktar artan amonyak, karacierde reye evrilir.
  Bu olaylar sonucunda, amino asitler tamamen har­canr, NH3 bir sre artar sonra azalr, re ise atla­na kadar (bbreklere tanana kadar) artar.
  Cevap E 3. #3
  yelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.674
  Tecrbe Puan
  100

  Standart

  S9: Salkl bir insanda, farkl organ ve sistemler doumdan erginlie kadar farkl hzlarda geliir.
  Buna gre, reme sisteminin doumdan sonraki normal geliimini gsteren eri aadakilerden hangisi olabilir?


  9: nsanda reme sisteminin geliimi ergenlik dnemi­ne kadar fazla art gstermez.
  Ergenlik dnemine (12 - 14 ya aras) gelindiinde hem dii hem de erkek bireylerde cinsiyet hormon­larnn etkisiyle hzl bir gelime balar.
  Kzlarda dieye ait, erkeklerde ise kendilerine ait cinsiyet karakterleri belirginleir.
  Bylece reme sis­teminin geliimi 20-22 yana kadar tamamlanr.
  Doumda (0 yanda) birincil cinsiyet karakterleri be­lirginlemi olduundan grafik sfrdan balayamaz.
  Cevap D  S10: Enzimlerin aktif olduklar pH aralktan birbirlerinden farkldr.
  nsanda, midede salglanan pepsin enzimi le onikiparmak barsana boaltlan tripsin enziminin aktif olduklar pH deer­leri aadaki grafiklerin hangisinde doru olarak verilmitir? (— : pepsin ; — : tripsin)


  10: Her enzim belli bir pH aralnda alr. nsanda az ntr, mide asit (pH = 2) barsaklar ise bazik (PH = 8 -10)pH ye sahiptir.
  Bu nedenle midede alan bir enzim pH = 2 - 3 de­erinde, ince barsakta atan bir enzim ise pH = 8 - 9 deerinde en yi aktivite gsterirler.
  Cevap A  S11: X kromozomunda tanan ekinik bir zelliin kaltm emas aadaki soyaacnda veril­mitir.

  K, L, M bireylerinin 1, 2, 3 numarayla gs­terilen bireylerle yapacaklar evliliklerinden olacak ocuklarda, bu zellikle ilgili,
  I. K nin evliliinden doacak kz ocuklarn hibirinde bu zellik grlmez.
  II. L nin evliliinden doacak erkek ocuk­larn hepsinde bu zellik grlr.
  III. L nin evliliinden doacak kz ocuklarn hepsi bu zellik ynnden taycdr.
  IV. M nin evliliinden doacak erkek ocuklarn hibirinde bu zellik grlmez.
  yorumlarndan hangilerinin doruluu kesin deildir?
  A) Yalnz II
  B) Yalnz IV
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) III ve IV

  11: nsanlarda, diiler 44 + XX, erkekler ise 44 + XY kromozom formlne sahiptirler.
  Buna gre, erkek ocuktaki X kromozomu annesin­den gelirken, Y kromozomu ise babasndan gelir.
  Kz ocuklarda ise iki X kromozomundan biri anne­den dieri ise babadan gelir.
  Buna gre, nclleri tek tek inceleyelim.
  I. K erkei (XRY) kromozom yapsndadr.
  Hasta­lk ynyle ekinik gen tamadndan, anne hasta bile olsa hibir kz ocuk hasta olamaz.
  nk babadan hep salam XR kromozomunu alacaktr.
  II. L diisi (XrXr) kromozom yapsndadr.
  Bu anne­den doacak erkek ocuklar X kromozomlarn annelerinden alacaklarndan hepsi hasta (XrY) olacaktr.
  III. L'nin kocas, XRY kromozom yapsndadr.
  Bu ailenin kz ocuklar annesinden Xr kromozomu­nu, babasndan ise XR kromozomunu alacaktr.
  Bu nedenle hepsi XRXr, yani tayc olacaktr.
  IV. M'nin kromozom yaps XRXr eklindedir.
  n­k babas XRY kromozom yapsna sahiptir.
  Bu nedenle M'nin erkek ocuklar % 50 ihtimalle renk kr olacaktr.
  Cevap B  S12: Evrimlemeyi salayan aadaki mekanizmalardan hangisi, yapay seilim (slah) almalarnn temel kouludur?
  A) Populasyondaki kaltsal eitlilik
  B) Eeysel remedeki eitlenme
  C) evre koullarndaki deime
  D) Yeni mutasyonlar
  E) Eeysel seilim

  12: Evrim teorilerine gre, bir populasyon iinde bulu­nan bireylerdeki kaltsal eitlilik evrimin asl ham­maddesidir.
  evre koullarndaki deimeler, mutasyonlar ve eeysel seilim bu kaltsal eitlilik sayesinde trle­rin farkllamasna neden olur.
  Darwin'in doal seilim hipotezine gre, kaltsal ya­ps farkl olan bireyler, deien artlara uyarken gi­derek deiecek ve yeni trlerin olumasna neden olacaktr.
  Cevap A 4. #4
  yelik tarihi
  20-05-2008
  Mesajlar
  20.674
  Tecrbe Puan
  100

  Standart Cevap: 2001 ss Biyoloji Soru Ve zmleri

  Eline Salk Arkadam...


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Formumuzda 1 kullanc var. (0 ye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •